WP-MT-20180823-101.jpg
Artikel leestijd3 min. leestijd

Nieuw management, nieuw bestuur

Van links naar rechts: bestuurder Guido Kerckhoffs, manager Klant & Verhuur Miriam Heuts, manager Financiën & Bedrijfsvoering Jean-Pierre Schobben en concern-controller Peggy Flos.

Woonpunt maakt een nieuwe start! Onder andere met een heel nieuw managementteam en een nieuw bestuur. Maar ook met een nieuw kantoor en een nieuwe manier van werken. Ons doel: tevreden huurders, goede woningen, leefbare wijken.

Sinds september bestaat het managementteam van Woonpunt uit vijf mensen. Binnenkort wordt het versterkt met een tweede bestuurder, Marie-Thérèse Dubbeldam (zie kader), en een manager Klant & Leefbaarheid. Daarmee is de top van Woonpunt helemaal vervangen.


Bestuurder Guido Kerckhoffs kwam eind 2016 bij Woonpunt werken nadat Woonpunt in financieel zwaar weer terecht was gekomen. Hij bedacht een intern plan waarmee de organisatie op zeven vlakken zou worden verbeterd. ‘Ik merkte dat binnen Woonpunt regels en procedures als leidend werden ervaren, in plaats van waar het echt om draait: tevreden huurders, goede woningen en leefbare wijken. Dat lag overigens niet primair aan de medewerkers, maar aan de managementstijl’, zegt Guido. Niet verwonderlijk dat juist op dat vlak iets moest gebeuren. ‘Als we op een andere manier ons werk willen organiseren, dan hoort daar ook een andere stijl van leidinggeven bij. Meer coachend, minder over de schouders meekijken. Het moet leuk en inspirerend zijn om elke dag je werk te verbeteren. We moeten weer leren om vanuit de huurder te denken, om samen met de huurder aan oplossingen te werken.’ Het nieuwe managementteam moet die verandering verder vorm geven.

'We moeten weer leren om vanuit
de huurder te denken.'

Investeren in leefbaarheid en duurzaamheid
Naast een plan voor de organisatie ligt er ook een ambitieus plan voor ons werk buiten. In het strategisch plan Samen werken aan wonen, dat Woonpunt eerder dit jaar opstelde, wordt voor een periode van vijf jaar uiteengezet waar Woonpunt zich op gaat toeleggen. Zo gaan we versneld investeren in de verduurzaming van ons woningbezit. Guido: ‘We willen in 2025 gemiddeld energielabel B hebben. Daar hebben we tientallen miljoenen voor opzij gezet. We hebben dan ook een flinke inhaalslag te maken.’

huurlabel B_picto_ronduit.jpg

Een andere belangrijke pijler van het plan is investeren in leefbaarheid. ‘Je ziet dat veel corporaties bezuinigen op de leefbaarheid als het financieel minder gaat’, zegt Guido. ‘Wij hebben die vraag voorgelegd aan onze huurdersvertegenwoordigers en die vonden dat Woonpunt vooral moest blijven investeren in leefbaarheid. Dat vinden wij zelf ook. Bezuinigen op leefbaarheid is kortzichtig: als je wil dat je gebouwen en buurten aantrekkelijk blijven om in te wonen, zal je daar iets voor moeten doen. Dat gaat niet vanzelf.’

'Bezuinigen op leefbaarheid
is kortzichtig.'

Vertrouwen
De Autoriteit woningcorporaties (Aw), die namens het ministerie toezicht houdt op woningcorporaties, heeft vertrouwen in de omslag die Woonpunt momenteel doormaakt. Zo bleek uit de jaarlijkse toezichtsbrief.

Marie-Thérèse Dubbeldam per 1 november in de raad van bestuur

Met de komst van Marie-Thérèse Dubbeldam is de nieuwe raad van bestuur compleet. Samen met Guido Kerckhoffs gaat zij de komende jaren leiding geven aan Woonpunt.Met Marie-Thérèse Dubbeldam en Guido Kerckhoffs heeft Woonpunt een tweehoofdig, collegiaal bestuur. Beiden zijn bestuurders met focus op verandering en verbetering.

Met de nieuwe strategie en het verandertraject hebben we veel ambitie uitgesproken’, zegt Henny Egberink, voorzitter van de raad van commissarissen. ‘We hebben veel bereikt, maar er is nog veel werk aan de winkel. Niet alleen om te zorgen dat Woonpunt een topcorporatie wordt, maar vooral ook buiten in de wijken. We gaan buurten opknappen, woningen renoveren en nieuw bouwen en we willen dat samen met huurders en maatschappelijke partners doen. Daarom hebben we de komende jaren voldoende gewicht nodig aan de top.’


Mooie uitdaging
Marie-Thérèse Dubbeldam heeft de afgelopen vijf jaar bij woningcorporatie Laurentius in Breda een soortgelijke verandering tot stand gebracht. Zij maakte de corporatie financieel gezond, zette de huurder weer centraal, bouwde de contacten met maatschappelijke partners op en verbeterde de organisatiekwaliteit. Ze kijkt tevreden terug op die periode en heeft zin in haar nieuwe opdracht: ‘Dit is een mooie uitdaging in een nieuwe omgeving bij een corporatie die ook volop in beweging is’, aldus Dubbeldam.

Andere artikelen

Een heel nieuw Woonpunt!

Artikel
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
1881_vertrouwen_ronduit_postzegel-a10d239c.jpg
Artikel
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
kruiwagen2_picto_ronduit_postzegel-b0eeb305.jpg
Fotoreportage
Artikel leestijd1 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
1881_Bram_Bus_ronduit_postzegel-c25ba90a.jpg
Interview
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
integriteit_ronduit_postzegel-2d377f52.jpg
Interview
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
lampje_picto_ronduit_postzegel-2844da35.jpg
Artikel
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Guido_in_gesprek__postzegel_ronduit-1c21bd2e.jpg
Interview
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Zo pakt Woonpunt nieuwe keukens aan

Artikel
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
haag_snoeien_picto_ronduit_postzegel-72f017fa.jpg
Artikel
Artikel leestijd1 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht