484.jpg
Artikel leestijd2 min. leestijd

Toezichthouder heeft vertrouwen

‘Onder de indruk’ is de Autoriteit Woningcorporaties (Aw), de landelijke organisatie die namens de minister van Binnenlandse Zaken toezicht houdt op sociale verhuurders, van de manier waarop Woonpunt aan een betere organisatie werkt. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten.

Het vertrouwen blijkt uit de jaarlijkse oordeelsbrief van de Aw. Zo schrijft de Aw dat Woonpunt ‘actief en concreet werk maakt van het verbeteren van de interne beheersing en sturing van de organisatie’. Verder was de Aw ‘onder de indruk van de aanpak, het enthousiasme en gedrevenheid van medewerkers.’

‘Onder de indruk van de aanpak,
het enthousiasme en gedrevenheid
van medewerkers.’

Financieel gezond
De Aw heeft verder ook vertrouwen in ons financieel beleid: ‘Uit de financiële ratio’s valt op te maken dat de financiële continuïteit vooralsnog voldoende is gewaarborgd.’ Dat wil Woonpunt graag zo houden, ook als we de komende jaren weer fors gaan investeren. Daarom zijn we het met de Aw eens dat ‘een strikte sturing en een goed werkende interne beheersing’ nodig zijn om financieel gezond te blijven.

Integriteit
Het afgelopen jaar zijn bij Woonpunt integriteitskwesties aan het licht gekomen. Zoals verwacht maakt de Aw hierover opmerkingen. De Aw merkt op dat Woonpunt ‘direct maatregelen heeft getroffen om een en ander in de toekomst zoveel mogelijk zien te voorkomen’ en dat ‘de transitie en de uitvoering van het managementactieplan naar een taakvolwassen organisatie erop gericht zijn om deze misstanden te voorkomen.’

Lening verstrekt
De Aw vraagt Woonpunt verder om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat altijd volgens de wet en regelgeving wordt gehandeld. Aanleiding hiervoor is een lening die in 2009 is verstrekt. Die lening, verstrekt aan een projectontwikkelaar rondom een ontwikkellocatie, was wettelijk niet toegestaan. Het gaat om een bedrag van € 750.000. Omdat de nieuwe bestuurder van Woonpunt de kwestie zelf heeft opgemerkt en gemeld heeft bij de Aw, en Woonpunt alle mogelijke juridische stappen onderneemt om de lening op te eisen, gaat de Aw niet over tot het geven van een zogenaamde ‘aanwijzing’. De Aw vraagt Woonpunt om zelf maatregelen te treffen om soortgelijke voorvallen te voorkomen. Daarvoor had Woonpunt al de nodige acties in gang gezet. Over de voortgang daarvan hebben we de Aw inmiddels geïnformeerd. € 750.000 is een aanzienlijk bedrag, maar de kwestie heeft geen gevolgen voor huurders waar het gaat om huurverhoging, onderhoud of woningverbetering.

De oordeelsbrief van de Autoriteit woningcorporaties kunt u hier in zijn geheel lezen.

Andere artikelen

Een heel nieuw Woonpunt!

Artikel
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
1881_vertrouwen_ronduit_postzegel-a10d239c.jpg
Artikel
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
kruiwagen2_picto_ronduit_postzegel-b0eeb305.jpg
Fotoreportage
Artikel leestijd1 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
1881_Bram_Bus_ronduit_postzegel-c25ba90a.jpg
Interview
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
integriteit_ronduit_postzegel-2d377f52.jpg
Interview
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
lampje_picto_ronduit_postzegel-2844da35.jpg
Artikel
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Guido_in_gesprek__postzegel_ronduit-1c21bd2e.jpg
Interview
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Zo pakt Woonpunt nieuwe keukens aan

Artikel
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
haag_snoeien_picto_ronduit_postzegel-72f017fa.jpg
Artikel
Artikel leestijd1 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht