Woonpunt header picto omhelzing.jpg
Alle huurders 0% huurverhoging
Artikel leestijd2 min. leestijd

Woonpunt bevriest ook hogere huren

Vanwege de coronacrisis heeft de overheid de huren van sociale huurwoningen voor een jaar bevroren. Woonpunt kiest ervoor om dit jaar ook de huren voor vrije sector woningen, garages en parkeerplaatsen en de prijzen voor het glasfonds en abonnement huurdersonderhoud gelijk te houden. De overheid geeft ons de ruimte om die prijzen te verhogen, maar we kiezen ervoor om dit niet te doen.

'Dat is wel zo eerlijk'

Miriam Heuts, manager Klant & Verhuur bij Woonpunt: ‘Dat is wel zo eerlijk. De coronacrisis raakt alle huurders, ook de mensen die in duurdere huurwoningen wonen. De huurdersbelangenverenigingen hebben hier ook aandacht voor gevraagd. En daar hebben we naar geluisterd.’ Alle huurders krijgen hierover vóór 1 mei bericht.


Geen jaarlijkse verhoging

De kale huurprijs blijft voor alle woningen gelijk aan die van 2020, tenzij mensen recht hebben op huurverlaging. Voor huurders die gebruik maken van ons glasfonds en/of het abonnement huurdersonderhoud, veranderen de kosten hiervoor ook niet. Voorschotten voor de servicekosten passen we wel aan, als dat nodig is. Dat doen we op basis van de werkelijke kosten. Anders zouden mensen in de problemen kunnen komen met de jaarlijkse eindafrekening.

Eenmalige huurverlaging

Sommige huurders betalen relatief veel huur in verhouding tot hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen is gedaald. Zij hebben dit jaar recht op een eenmalige huurverlaging. Deze huurders ontvangen voor 1 april een bericht van Woonpunt. Heeft u geen brief ontvangen maar denkt u hiervoor wel in aanmerking te komen? Kijk dan op woonpunt.nl/huurverlaging voor de voorwaarden en hoe u dit kunt aanvragen. 


Huurtoeslag checken

De overheid heeft sinds 2020 de maximale inkomensgrenzen voor huurtoeslag verruimd. Daardoor komen meer huishoudens hiervoor in aanmerking. Bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan uw huur? Of bent u in inkomen achteruit gegaan? Dan loont het om te checken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

'Samen kijken we naar een oplossing'

Problemen voorkomen

Door de huurprijzen te bevriezen, hoopt de overheid dat er minder huurders in de problemen komen met het betalen van de huur. In sommige gevallen is dat niet voldoende. Miriam Heuts: ‘Als huurders financieel in de knel komen, raden we ze altijd aan om contact met ons op te nemen. Samen kijken we naar een oplossing. Zo kunnen we problemen helpen te voorkomen.’

Andere artikelen
WP-P-Wim-Hazeu-013b-05f39915.jpg
Interview
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-P-Cecilia-Thoden-Vanvelzen-003-083a6766.jpg
Bewonersportret
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Alle huurders 0% verhoging

Artikel
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-Prijsvraag-Aldenhof-004-626db452.jpg
Artikel
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
EI605_Smoke2-f73b85e6.jpg
Artikel
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-Pieter-Diederen-Itteren-009-729016b5.jpg
Interview
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-Mw-Beenkens-Itteren-001-89b035c5.jpg
Bewonersportret
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht