Marcel Simons_ronduit.jpg
Artikel leestijd5 min. leestijd

Iedereen telt mee

Als Woonpunt doen we graag de goede dingen. Waar mogelijk doen we dus liever zaken met bedrijven die medewerkers in dienst hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien behoren deze mensen grotendeels tot onze doelgroep. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Onze samenwerking met stichting Relim in Maastricht is een mooi voorbeeld.

Schoon achterpad cadeau
Aanleiding voor de samenwerking met Relim is het onderhoud van achterpaden in onze wijken. Senior wijkbeheerder Angelo van Kan: ‘Vaak liggen achterpaden er niet goed bij: woekerend onkruid, overhangende takken, afval dat gedumpt wordt, noem maar op. Het is de taak van buurtbewoners om de achterpaden netjes te houden, dus we spreken hier regelmatig mensen op aan. We willen immers dat onze buurten schoon, heel en veilig zijn. Helaas heeft aanspreken niet altijd het beoogde effect. Niet zo vreemd, want sommige achterpaden zijn zo rommelig dat bewoners niet meer weten waar ze moeten beginnen. Of zich niet meer verantwoordelijk voelen. In dat soort situaties kun je de buurt het best een handje helpen door het achterpad eenmalig op te laten schonen. Want het bijhouden is dan een stuk eenvoudiger. In een brief brengen we huurders hiervan op de hoogte en laten we ze weten wat we van ze verwachten.’

'Met zinvolle dagbesteding in combinatie met professionele begeleiding verkleinen we hun afstand tot de arbeidsmarkt.'

Afstand tot arbeidsmarkt verkleinen
Voor het opschonen van de achterpaden in onze Maastrichtse wijken werkt Woonpunt samen met Relim. Werkcoach Marcel Simons: ‘Wij werken met mensen die terecht zijn gekomen in de dag- en nachtopvang en graag weer iets van hun leven willen maken. Bijvoorbeeld mensen met een verslaving, een beperking of met psychische of psychiatrische klachten. Vaak zijn het mensen die van jongs af aan in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen of weinig kansen hebben gehad in het leven en daarna zijn afgegleden. Met zinvolle dagbesteding in combinatie met professionele begeleiding verkleinen we hun afstand tot de arbeidsmarkt. Dat begint met een gestructureerde invulling van de dag en met werk. Dat faciliteren wij. Ook bieden we ze ook een opleiding of cursus, maar dat is vaak pas na jaren mogelijk. Samen met ketenpartners helpen we deze mensen hun leven weer op de rit te krijgen: bijvoorbeeld het aanpakken van schulden, juridische ondersteuning of het vinden van geschikte woonruimte. Hebben ze weer voldoende structuur in hun leven, dan kan doorstroom naar een leerwerkplaats een volgende stap in hun ontwikkeling zijn.’

Picto_groenverzorging_ronduit.jpg

Mensen met groene vingers
De opdracht voor het opschonen van achterpaden in diverse Maastrichtse wijken loopt door tot eind 2019. ‘Voor dit soort werkzaamheden hebben we medewerkers opgeleid met groene vingers’, vervolgt Marcel. ‘We werken met een groep van zes tot acht personen, waarvan sommigen de papieren hebben om in de groensector te werken. Zij kunnen overweg met land- en tuinbouwmachines, heggenschaar of bosmaaier. Mensen die nog niet zover zijn, bijvoorbeeld omdat ze nog medicatie gebruiken, worden ingezet voor het opruimwerk en het verwijderen van zwerfvuil. Ik coördineer en monitor de werkzaamheden en begeleid de groep. Zo beantwoord ik bijvoorbeeld vragen van buurtbewoners.’

Waardering is belangrijk
Het uiteindelijke doel van Relim is hun medewerkers te laten deelnemen aan de maatschappij. ‘In de anderhalf jaar dat ik met deze groep werk, zie ik een stijgende lijn’, zegt Marcel. ‘Mensen worden beter en gezonder door middel van werk, vandaar onze slogan “Beter door werk”. Maar de problematiek van deze mensen is groot, waardoor maar een paar procent van medewerkers op de reguliere arbeidsmarkt terecht komt. De meerwaarde van dit werk is voor hen niet in woorden uit te drukken. In het weekend hebben ze weinig sociale contacten en slaat de eenzaamheid en verveling toe. Ze zijn dan ook enorm blij als ze weer aan het werk kunnen. Bovendien krijgen ze aan het eind van de werkdag een kleine vergoeding. Maar het belangrijkste is misschien wel het stukje waardering dat ze krijgen: ze tellen weer mee!’

Iedereen telt mee_ronduit.jpg

Positieve reacties
Hoe reageren huurders van Woonpunt? Angelo: ‘Heel positief, want de kwaliteit van het werk is goed. Ook als wijkbeheerder vind ik het fijn dat we op deze manier werkgelegenheid scheppen voor deze kwetsbare doelgroep, maar ook dat de achterpaden weer zijn opgeschoond. Daarmee creëren we een ‘nulsituatie’, waarna ik de verantwoordelijkheid weer kan terugleggen waar deze hoort: bij de huurders zelf. En als ik merk dat huurders met een kleine beurs niet in staat zijn zelf hun tuin en achterpad bij te houden, breng ik ze in ook in contact met Relim. Tegen een geringe vergoeding bieden zij dan hulp bij het tuinonderhoud.’

Woonpunt werkt graag met partijen die gebruik maken van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals Relim, Schoon GMS of Monsdal voor groenonderhoud en Balanz Facilitair voor schoonmaak. En ook met bedrijven die medewerkers in dienst hebben van MTB. Zo komt een deel van ons drukwerk van drukkerij Impreso, worden onze planten verzorgd door Flora Limburg en levert HalR voor soep en fruit voor de lunch.

Andere artikelen
Huisje_ronduit-4b98aa8a.jpg
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Quiet_ronduit-84aa67c8.jpg
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Picto_luisteren_postzegel_ronduit-03ac4a3d.jpg
Artikel leestijd6 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Beter door werk

Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht