WP-PS-Fam-Moes-Prins-Willemstraat-HB-007.jpg
Leefbaarheid nog steeds prioriteit
Artikel leestijd2 min. leestijd

Jaarverslag Woonpunt online

Het jaarverslag van Woonpunt staat online. In het voorwoord schrijft interim-bestuurder Ton Mans over de prioriteiten die Woonpunt stelt. Leefbaarheid neemt daarbij een belangrijke plaats in.

Spanningsveld

Volgens onze huurdersverenigingen is leefbaarheid nog steeds topprioriteit nummer 1. Zij zien daarbij ook ‘een spanningsveld tussen de doelstelling van Woonpunt om mensen met zorgvragen te huisvesten en de doelstelling om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren’, zoals Sjaak Mestrom, voorzitter van HBV Groot Hoensbroek, het omschrijft.

Zien verbetering

De huurdersverenigingen begrijpen dan ook de noodzaak van Woonpunt om de afdeling Klant & Leefbaarheid te reorganiseren, zoals Woonpunt in 2019 gedaan heeft. Door functies samen te voegen, heeft de huurder nog maar één aanspreekpunt voor alle zaken die met leefbaarheid te maken hebben. Ook heeft Woonpunt nieuwe mensen aangetrokken in de functie van buurtcoördinator. Mensen met een achtergrond die van pas kan komen: een voormalig wijkagent, mensen uit de geestelijke gezondheidszorg. De huurdersverenigingen onderschrijven dat Woonpunt door de reorganisatie van de afdeling slagvaardiger kan zijn. Maar ze constateren daarbij ook dat ‘de overgang naar de nieuwe realiteit enigszins stroef verloopt’, zoals Ad Laaracker van HV Swentibold het zegt. ‘Overleggen met de HBV’s en bewonerscommissies hebben lang stil gelegen’, voegt hij eraan toe. Gelukkig zien de meeste huurdersverenigingen in 2020 al verbetering.

Blijven investeren

In zijn voorwoord bij het jaarverslag schrijft interim-bestuurder Ton Mans: ‘De afdeling is nu op sterkte en we kunnen optimaal invulling geven aan ons strategisch speerpunt om te blijven investeren in leefbaarheid. Het teruglopen van de leefbaarheid in de wijken is door Woonpunt als grootste risico is bestempeld. Terecht, niet alleen volgens de huurdersverenigingen maar ook volgens de visitatiecommissie in haar rapport van april 2019. We zetten dan ook alles op alles om de continuïteit van ons leefbaarheidswerk in de wijken in 2020 te borgen.’

Lees hier het volledige jaarverslag.

Andere artikelen
WP-Groepsfoto-Nazareth-003-f870bb57.jpg
Artikel
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-PS-BOC-Versilienbosch-007-vierkant-0b2881ec.jpg
Interview
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Veiligheid altijd voorop

Interview
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-PS-HB-Marktplaats-klankbord-007-ded19d38.jpg
Artikel
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-MM-Margraten-Politie-Sidi-014-vierkant-947552c8.jpg
Artikel
Artikel leestijd1 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Leefbaarheid nog steeds prioriteit

Artikel
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-Kantoor-2020-02-044-b1d04ba8.jpg
Artikel
Artikel leestijd1 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-Miradorplein-Zaaien-012-vierkant-84ace301.jpg
Korte berichten
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht