WP-PS-BOC-Versilienbosch-007.jpg
Samen met Woonpunt de klachten aanpakken
Artikel leestijd3 min. leestijd

Opkomen voor een mooi Versiliënbosch

In de Heerlense mijnkolonie Versiliënbosch wonen zes actieve bewoners die opkomen voor de belangen van de buurt. Sinds kort vormen ze Bewoners Overleg Commissie (BOC) Versiliënbosch. Samen met Woonpunt gaan ze klachten over de woningen en wijk aanpakken.


‘Versiliënbosch is nog een echte oude volksbuurt’, vertelt BOC-lid Mirjam Laven. ‘De meeste mensen wonen hier al lang, iedereen kent elkaar en zorgt voor elkaar. Voor elkaar koken of een auto lenen: het is hier heel vanzelfsprekend.’ Ook de uit Rotterdam afkomstige Cisco Fernandes woont hier al enige maanden met plezier. ‘Het is een karakteristieke wijk, die leeft. Ik wil hier dan ook heel graag blijven wonen. Als ik ooit moet vertrekken, dan is het in een houten kist.’

Te lang niets gedaan

Toch leven er ook klachten onder buurtbewoners. ‘Het gaat dan vooral om de staat van onderhoud van de woningen’, laat Cisco weten. ‘Er is te lang niets gedaan aan deze wijk.’ Mirjam beaamt: ‘Woonpunt heeft de woningen 35 jaar geleden gerenoveerd, er zijn toen badkamers en aparte toiletten in gemaakt. Een jaar of vijf geleden hebben we een nieuwe keuken gekregen en dubbel glas beneden. Maar daarna is er niets meer gebeurd.’ Gebiedsregisseur Gemma Gerrits van Woonpunt reageert: ‘Door de voormalige investeringsstop bij Woonpunt zijn de plannen voor verschillende wijken verschoven. Helaas heeft dat langer geduurd dan wij zouden willen.’

'Samen sta je nu eenmaal sterker'

Klachten verzamelen

Om wat voor klachten gaat het dan? ‘Slechte isolatie, asbest, vocht en tochtproblemen’, somt Cisco op. Mirjam: ‘De daken zijn niet geïsoleerd en op veel plekken zit nog enkel glas, dat zorgt voor hoge stookkosten. Als het hard waait, kun je niet lekker in de keuken zitten. Ik doe dan de rolluiken naar beneden, dat scheelt een jas.’ Dat er iets moest gebeuren, was duidelijk. Dit voorjaar besloten zes actieve bewoners hun krachten te bundelen in een BOC. Mirjam en Cisco: ‘Samen sta je nu eenmaal sterker.’ De eerste actie van de BOC bestond uit het huis-aan-huis verspreiden van een klachtenformulier. Dat werd door maar liefst 70 bewoners ingevuld. Ze bundelden de klachten in een zogenaamd zwartboek, dat op 27 mei 2020 aan Woonpunt werd aanboden.

Technisch onderzoek nodig

Woonpunt neemt de klachten serieus. ‘Waar mogelijk gaan we direct aan de slag met de problemen die op korte termijn verholpen kunnen worden’, aldus planmatig opzichter Ron Possen. ‘Maar voor sommige klachten moet eerst een technisch onderzoek plaatsvinden om te bepalen wat mogelijk is. We hebben K+ Adviesgroep opdracht gegeven om vocht- en ventilatiemetingen uit te voeren. Ze bezoeken dan ook enkele adressen om gesprekken met bewoners te voeren, zodat ze een gedegen advies kunnen uitbrengen.’

'Een hechte buurt waar de meeste mensen het netjes in orde hebben'

Achterpaden aanpakken

Verder nodigde de BOC Woonpunt uit voor een rondgang door de buurt om de achterpaden te bekijken. Een oproep waar buurtcoördinator Roel Florie graag gehoor aan gaf. Hij vertelt: ‘Sinds februari ben ik buurtcoördinator in Versiliënbosch, dus ik vind het prettig om de buurt te leren kennen. Mijn eerste indruk is dat het een hechte buurt is, waar de meeste mensen het netjes in orde hebben. Tijdens de rondgang kwamen we veel onkruid tegen in de achterpaden. Ik vermoed dat veel mensen niet weten dat ze verantwoordelijk zijn voor het verwijderen ervan. De komende tijd gaan we ze daar op attenderen.’ ‘Er staan soms ook geparkeerde auto’s, terwijl dat niet is toegestaan’, vult Mirjam aan. ‘Daarom plaatst Handhaving daar nieuwe borden en gaat extra controleren.’

Blij met samenwerking

Woonpunt is blij met de oprichting van de BOC. Gemma: ‘Ze zijn heel enthousiast en je merkt aan alles dat ze de buurt heel belangrijk vinden. Zo’n gesprekspartner willen we het liefst in alle buurten hebben.’ Ook de BOC heeft er vertrouwen in. Cisco besluit: ‘De gesprekken met Woonpunt verlopen positief. Door zo samen te werken, kunnen we écht wat bereiken en Versiliënbosch de eenentwintigste eeuw intrekken.’

Andere artikelen
WP-Groepsfoto-Nazareth-003-f870bb57.jpg
Artikel
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-PS-BOC-Versilienbosch-007-vierkant-0b2881ec.jpg
Interview
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Veiligheid altijd voorop

Interview
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-PS-HB-Marktplaats-klankbord-007-ded19d38.jpg
Artikel
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-MM-Margraten-Politie-Sidi-014-vierkant-947552c8.jpg
Artikel
Artikel leestijd1 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Leefbaarheid nog steeds prioriteit

Artikel
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-Kantoor-2020-02-044-b1d04ba8.jpg
Artikel
Artikel leestijd1 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-Miradorplein-Zaaien-012-vierkant-84ace301.jpg
Korte berichten
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht