WP_Ronduit_corona-editie_Houten huisjes.jpg
Zekerheid over de betaalbaarheid van uw woning
Artikel leestijd2 min. leestijd

Huurverhoging tijdens de coronacrisis

Het zijn lastige tijden. De coronacrisis raakt ons allemaal. Toch voeren wij de jaarlijkse huurverhoging door. Dat is nodig om te kunnen blijven investeren in woningen, nieuwbouw en leefbaarheid. Om huurders zekerheid te geven over de betaalbaarheid van hun woning, volgen we het Sociaal Huurakkoord. Dit zijn afspraken tussen de Woonbond en Aedes (vereniging van woningcorporaties) die bedoeld zijn om de huren betaalbaar te houden. Ook hebben huurders de mogelijkheid om huurverlaging of huurbevriezing aan te vragen.

Woonpunt verhoogt de huur dit jaar met gemiddeld 2,6%, dat is gelijk aan de inflatie. Omdat niet iedere situatie gelijk is, krijgen sommige huurders geen huurverhoging, anderen betalen iets meer, maar nooit meer dan 3,6%. Dat laatste is fors minder dan de 5,1% die dit jaar is toegestaan van de overheid.


Huurtoeslag

De overheid heeft de maximale inkomensgrenzen voor huurtoeslag verruimd. Daardoor komen meer huishoudens hiervoor in aanmerking. Bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan uw huur? Of bent u in inkomen achteruit gegaan? Dan loont het om te checken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Huurbevriezing of huurverlaging

Daarnaast kunnen huurders van een sociale huurwoning met een ‘laag inkomen’ mogelijk huurbevriezing of huurverlaging krijgen. Dit kan alleen als u in verhouding tot uw inkomen veel huur betaalt. Voor huurverlaging komen huurders in aanmerking met een kale huurprijs (exclusief servicekosten) die hoger is dan € 737,14. Aangezien wij het inkomen van onze huurders niet weten, moet iemand die hiervoor in aanmerking komt een verzoek indienen. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan verlagen we de huur tot € 737,14, zodat het aanvragen van huurtoeslag mogelijk is.

Huurders met een kale huurprijs tot € 737,14 kunnen al huurtoeslag aanvragen. Zij komen niet in aanmerking voor huurverlaging. Wel kunnen zij op basis van gezinssamenstelling en inkomen een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor huurbevriezing. Wanneer dat kan, ziet u in onderstaande tabel.

 

Huishouden Inkomen Kale huur Wat is mogelijk?
Eénpersoons tot €15.500 € 619,01 tot € 737,14 Huurbevriezing
tot € 31.826 (AOW € 31.346) Hoger dan € 737,14 Huurverlaging
Tweepersoons tot €26.500 € 619,01 tot € 737,14 Huurbevriezing
€ 39.223 (AOW € 41.075) Hoger dan € 737,14 Huurverlaging
Drie of meerpersoons tot €33.500 € 619,01 tot € 737,14 Huurbevriezing
€ 39.223 (AOW € 41.075) Hoger dan € 737,14 Huurverlaging

 

Bepalen huurverhoging

De huurprijs bepalen we op basis van de kwaliteit van de woning. Bewoners die nu al voor hun woning in verhouding een hoge huurprijs betalen, krijgen een lagere huurverhoging dan mensen die voor een zelfde woning in verhouding een lage huurprijs betalen. Zo werken we de onderlinge verschillen weg. De huurverhoging die u betaalt, kan daarom verschillen met die van vergelijkbare woningen in uw buurt.


Is het voor u vanwege de coronacrisis lastig om de huur te betalen? Lees dan ons artikel 'Betalingsproblemen door corona?'

Andere artikelen
WP_Ronduit_corona-editie_Coronacrisis_HR-3f389d2f.jpg
Artikel
Artikel leestijd1 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Huren betaalbaar houden

Artikel
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP_Ronduit_corona-editie_Handen-2c11139f.jpg
Interview
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

1,5 meter afstand

picto_service_busje-5b446cc1.jpg
Korte berichten
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht