WP-P-Wim-Hazeu-004.jpg
Interview met nieuwe bestuurder Wim Hazeu
Artikel leestijd5 min. leestijd

Oog op de toekomst

Vorige week begon Wim Hazeu als bestuurder bij Woonpunt. Hoe kijkt hij aan tegen de belangrijkste thema’s waar Woonpunt momenteel mee te maken heeft? ‘De identiteit van een buurt is van grote waarde voor je eigen identiteit, en de historie van de plek maakt daar deel van uit.’

'Al onze woningen CO₂-neutraal in 2050'

Woonpunt zet nu alle zeilen bij om in 2025 gemiddeld energielabel B te hebben. Hoe kijk jij naar de verduurzamingsopgave van Woonpunt?

‘Ik denk dat we het aan onze stand verplicht zijn om flink meters te maken. Dat kan op een aantal manieren. De eerste manier is: je sloopt oude woningen met een slecht energielabel en bouwt er bijna energieneutrale woningen voor terug. Op die manier lever je al een flinke bijdrage aan het verduurzamen van de woningvoorraad. De tweede manier is om energiebesparende maatregelen toe te passen als we grote onderhoudswerkzaamheden verrichten die al gepland waren. De derde en laatste manier is om extra woningen aan te pakken, zodat we de verduurzaming versnellen. Het belangrijkste hierbij is het beperken van de warmtevraag. Zorgen dat woningen goed geïsoleerd worden zodat mensen minder hoeven te stoken. Daarna komt de vraag hoe we de benodigde energie zoveel mogelijk uit alternatieve bronnen kunnen halen. Daarin hebben we nog een hele weg te gaan. Een gunstig energielabel is daarbij geen doel op zichzelf, maar slechts een indicatie of we op de goede weg zijn. Het uiteindelijke doel is al onze woningen CO₂-neutraal krijgen in 2050.’

Sommige corporaties kiezen ervoor om alleen met techniek te werken die zijn waarde al heeft bewezen, anderen durven ook wat meer te experimenten. Hoe kijk jij daar naar?

‘Woonpunt moet vooral inzetten op bewezen technieken. De opgave is groot en we kunnen ons weinig speelruimte veroorloven. Dat gezegd hebbende: vanuit de sector gedacht is het heel belangrijk om te experimenteren, want anders kom je niet vooruit. In gesprekken met mensen maak ik wel eens de vergelijking met de mobiele telefoon. In 1985 legde Chriet Titulaer in zijn tv-programma Wondere Wereld uit hoe fietsen konden worden uitgerust met een mobiele telefoon. Dat experiment heeft het niet gehaald, maar zonder al die tussenstappen, waaronder de Nokia’s en Blackberry’s, hadden we nu geen smartphones gehad. Met elke nieuwe tussenoplossing verleg je de grenzen. Dat is bij de verduurzaming net zo. Maar nogmaals: voor Woonpunt geldt dat we het vooral met bewezen technieken moeten doen.’


Daar is ook geld voor nodig. Wat denk je dat er met de Verhuurderheffing gaat gebeuren in het nieuwe kabinet?

‘De woningcorporaties hebben een stevige analyse neergezet bij het voormalige kabinet van wat corporaties de komende jaren aan nieuwbouw, renovatie en betaalbaarheid moeten doen en hoeveel geld ze daarvoor hebben. De conclusie van demissionair minister Ollongren is dat er een groot gat gaapt tussen de opgave en de financiële capaciteit. Dat besef is er inmiddels wel in Den Haag. In de opmaat naar de verkiezingen zag je dat veel partijen de Verhuurderheffing willen afschaffen. Hoewel niet alle partijen er zo in zitten, heb ik er vertrouwen in dat de heffing in omvang afneemt of dat deze wordt ingezet voor de bouw of verduurzaming van sociale huurwoningen. Dat is dan in elk geval gunstig voor huurders, want zoals het nu is, is ronduit treurig: een belasting voor mensen die het financieel zwaar hebben die in de algemene middelen belandt.’

'Thuis is ook de relatie met de buurt'

Corporaties hebben steeds meer te maken met bewoners die hulp en begeleiding nodig hebben. Hoe zie jij de rol van de woningcorporatie in die problematiek?

‘Woonpunt is er om mensen een thuis te bieden. Het huis is daarbij eigenlijk het makkelijkste. Bewoners kunnen daar hun paleisje van maken. Maar thuis is ook de relatie met de buurt. Voel je je welkom? Word je geaccepteerd? Heb je sociale contacten? Dat is heel belangrijk. Dat vraagt dat we investeren in de sociale samenhang in de buurt. Waar dat niet lukt, of waar problemen ontstaan, is het belangrijk dat wij signaleren. Van de monteur die toevallig de kraan komt repareren tot buurtcoördinatoren, onze ogen en oren in de wijk. Bij grote problemen op het gebied van zorg, werk of opvoeding kunnen we bewoners een steuntje in de rug geven door hulp in te schakelen. Wij zijn geen zorgverlener of uitzendbureau, maar we zijn wel de verbinder. Dat worden we ook steeds meer in de toekomst.’


Op het gebied van leefbaarheid zie je ook een beweging om meer samen met bewoners op te pakken, zoals met de bewonerskrachten.

‘Dat is een hele goede ontwikkeling. Er is een hele beweging op het gebied van positieve gezondheid. Daarbij gaat de aandacht niet naar ziektes of klachten, maar of je goed in je vel zit. Word je gezien? Word je gewaardeerd? Heb je een plek in de samenleving? Het is zo mooi om te zien dat dit soort initiatieven ontstaan in de straat of op de galerij, waar je iets voor elkaar betekent. Bewonerskrachten passen daar heel goed bij.’

'Respect naar het verleden, maar met het oog op de toekomst'

In Heerlen heeft Woonpunt een bijzondere opgave: veel woningbezit is aan vernieuwing toe, maar als het gaat om oude mijnwerkersbuurten, heb je ook te maken met een historie. Heb je bij Wonen Limburg ook te maken gehad met dit soort dilemma’s?

‘Bij Wonen Limburg had ik daar weinig mee te maken, maar dat komt door de opbouw van het woningbezit. Wonen Limburg heeft weinig vooroorlogs bezit. Als wethouder heb ik in Maastricht wel acht jaar monumentenzorg in portefeuille gehad. Daar heb ik dus wel iets mee. Respect naar het verleden, maar met het oog op de toekomst. De identiteit van een buurt is van grote waarde voor je eigen identiteit, en de historie van de plek maakt daar deel van uit.’

Andere artikelen
WP-P-Wim-Hazeu-013b-05f39915.jpg
Interview
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht