Huurverlaging

In 2023 kunnen huurders met een laag inkomen in aanmerking komen voor een huurverlaging. Dit is afgesproken tussen ons en de overheid. Of je hiervoor in aanmerking komt, hangt af van je huurprijs, inkomen en hoe lang je al bij ons huurt.  

  • Je woont in een sociale huurwoning.
  • Je huurt op 1 maart 2023 van Woonpunt.  
  • Je inkomen is tot 120% van het sociaal minimum (zie tabel hieronder). 
  • Je kale huurprijs is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand. 

Dan krijg je automatisch de huurverlaging. Je hoeft hiervoor niets te doen. Wij ontvangen van de Belastingdienst informatie of je recht hebt op huurverlaging. De Belastingdienst kijkt naar het (gezamenlijk) inkomen dat je in 2021 had. Ze geven echter geen details over het exacte bedrag dat je in 2021 hebt verdiend. In begin mei 2023 ontvang je een bericht van ons. Vanaf 1 juli verlagen wij je kale huurprijs (exclusief servicekosten) naar € 575,03. 

Dat ligt aan het aantal personen in je huishouden.  De inkomensgrenzen voor huurverlaging zijn: 

Samenstelling huishouden Jaarinkomen tot:
1 persoon € 23.250 
1 persoon met AOW € 24.600 
2 of meer personen € 30.270
2 of meer personen
(minstens één met AOW)
€ 32.730

 

Let op: heb je inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar? Hun inkomen telt niet mee. 

 

Dan is je kale huur (zonder servicekosten) na de huurverhoging op 1 juli 2023 lager of gelijk aan € 575,03 per maand. Of je (gezamenlijk) inkomen was in 2021 te hoog. De Belastingdienst kijkt naar het inkomen dat je had in 2021. Is je inkomen vanaf dit jaar gedaald? Misschien kom je dan toch in aanmerking voor de huurverlaging. In dat geval kun je de huurverlaging zelf aanvragen. 

Aanvragen

Voldoe je aan de voorwaarden, maar heb je geen bericht van ons ontvangen? Vraag dan alsnog een huurverlaging aan. 

Huurverlaging aanvragen

Documenten

Bij de aanvraag moet je een aantal documenten meesturen.

Een verklaring van de gemeente van wie er allemaal op je adres woont, je huishoudsamenstelling. Een zogenaamd uittreksel Basisregistratie personen (BRP) waaruit blijkt hoeveel personen op het adres staan ingeschreven op het moment dat de huurverlaging wordt aangevraagd. Dit kun je aanvragen bij je gemeente. Geef duidelijk aan dat vermelding van medebewoners of gezinssamenstelling nodig is. Enkel een verklaring van de gemeente dat je op het adres bent ingeschreven, is niet voldoende. 

Bewijzen van je inkomen over de afgelopen zes maanden van alle meerderjarige bewoners, behalve inwonende kinderen onder de 27 jaar. 

Bij loon of uitkering per persoon: 

  • Loonstrook/uitkeringsspecificatie van de eerste maand van de inkomensdaling, tenminste 6 maanden geleden 
  • Een loonstrook/uitkeringsspecificatie van de laatste maand voor de aanvraag. 

Bij inkomen uit onderneming per persoon: 

  • Een schatting van de winst over de voorafgaande 6 maanden, ondertekend door een gecertificeerde accountant. 

Bij inkomen uit overige werkzaamheden (niet uit loondienst/uitkering en geen inkomen uit onderneming) per persoon 

  • Een schatting van het bruto-inkomen van de voorafgaande 6 maanden uit de opbrengsten van die werkzaamheden minus de daarvoor gemaakte kosten, ondertekend door een gecertificeerde accountant.