Asbest

In oudere woningen is vaak asbest aanwezig. Als er niet in asbest wordt gezaagd of geboord, is er meestal geen gevaar. Toch maken mensen zich vaak zorgen over asbest.  

Vuistregels

  • Wil je klussen in je woning die gebouwd werd voor 1994? Vraag dan advies aan ons.
  • Boor geen gat in asbest en verzaag, schuur of breek het nooit.
  • Verwijder nooit zomaar asbest. Neem altijd eerst contact met ons op.
  • Vraag ons advies als je twijfelt of een materiaal asbesthoudend is.

Meer informatie:

Tot in de jaren tachtig werd asbest veel gebruikt in gebouwen en woningen vanwege de sterke, slijtvaste, isolerende en goedkope eigenschappen. Sinds 1993 is het gebruik ervan verboden. Er zijn twee soorten asbest:

  • 'Hechtgebonden' asbest: de asbestvezels zijn stevig verankerd in een basismateriaal, zoals golfplaten, dakpannen en luchtkanalen. 

  • 'Losgebonden' asbest: de asbestvezels zijn niet of nauwelijks gebonden aan een basismateriaal en kunnen gemakkelijk losraken, zoals spuitasbest en brandwerende platen. 

Asbest is niet gevaarlijk, zolang er niet aan wordt gewerkt. Pas als het breekt, bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden, kunnen er schadelijke deeltjes vrijkomen. Asbestvezels zijn alleen schadelijk voor de gezondheid als ze worden ingeademd. Niet iedereen die asbestvezels inademt, wordt automatisch ziek. Dit hangt af van de hoeveelheid vezels die iemand heeft ingeademd en de duur van de blootstelling. 

Woonpunt heeft de woningen van voor 1994 op basis van een steekproef gecontroleerd. Als er asbest in jouw woning is aangetroffen, heb je van ons een asbestsignalering formulier ontvangen. Dit formulier geeft een overzicht van de locaties waar asbest is gevonden of mogelijk aanwezig is. Het is de bedoeling dat je dit formulier in de meterkast ophangt, zodat je het altijd bij de hand hebt wanneer er werkzaamheden in je woning plaatsvinden. Als je het formulier niet meer hebt, neem dan contact met ons op.

Als we beschadigde en losgebonden asbest aantreffen in een woning en er mogelijk risico's aan verbonden zijn, laten we dit verwijderen. Onbeschadigd asbest wordt op termijn verwijderd tijdens onderhoudswerkzaamheden. We doen dit niet direct omdat er bij normaal gebruik van de woning geen asbestvezels vrijkomen, wat betekent dat er geen gezondheidsrisico's zijn. Asbest dat deel uitmaakt van de constructie van de woning wordt niet verwijderd omdat het niet bereikbaar is. 

Als je zelf asbesthoudend materiaal hebt aangebracht, zoals vinyltegels, vinylzeil en gevelkachels van vóór 1984, dan moet je zelf zorgen voor de verwijdering ervan. Je kunt advies vragen aan Woonpunt over de beste manier om dit te doen. 

Let op! Als je gaat verhuizen en er waarschijnlijk asbesthoudende vloerbedekking of vinyl aanwezig is, zal Woonpunt dit voor jou verwijderen. 

Om je gezondheid niet in gevaar te brengen, is het niet toegestaan om asbest te bewerken. Dit betekent dat je het niet mag verwijderen, wegbreken, doorboren, enzovoort. Door dit wel te doen, breng je je eigen gezondheid in gevaar. Het bewerken van asbest is wettelijk verboden. Als leek herken je asbest wellicht niet.​​​​​​ Twijfel je over materialen in je woning? Neem dan contact op met Woonpunt.