WP-Petra-Zinken-110.jpg
Artikel leestijd2 min. leestijd
Vertrouwenspersoon Petra Zinken stelt zich voor

Bij Woonpunt mag iedereen er zijn!

Een plezierige werkomgeving, waarin iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Daar staat Woonpunt voor. De aanstelling van een externe vertrouwenspersoon draagt daaraan bij. Petra Zinken komt in alle teams persoonlijk kennismaken. Ook in GO Woonpunt stelt ze zichzelf kort voor.

“Het is moeilijk om te bepalen wat
grensoverschrijdend gedrag precies inhoudt.”

‘Ik werk bij Zorg van de Zaak als bedrijfsmaatschappelijk werkster, vertrouwenspersoon, mediator en loopbaanadviseur’, begint Petra. ‘Voor 10 grote organisaties in Limburg ben ik vertrouwenspersoon. Sinds vorig jaar is het aantal meldingen landelijk namelijk enorm toegenomen. Je zou misschien denken dat dit veroorzaakt wordt door de “me too” beweging, maar eigenlijk komt het vooral doordat het pestgedrag is toegenomen. Er is geen onderzoek voorhanden over de oorzaak daarvan, maar het is een landelijke trend. Om dit aan te pakken, is steun van het management onmisbaar. Zij moeten niet alleen zelf het goede voorbeeld geven, maar ook uitdragen dat ze dit gedrag niet tolereren en dat er consequenties aan verbonden zijn.’

Samen naar een oplossing zoeken

Hoe kan een vertrouwenspersoon dit ongewenste gedrag een halt toe roepen? Petra: ‘Heb je op wat voor manier dan ook last van persoonlijk grensoverschrijdend gedrag, dan kun je bij mij je verhaal kwijt. Denk bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, fysiek geweld of psychische stressklachten als gevolg van intimidatie, stalken of bedreigen. Ook als je twijfelt of bang bent dat je van een mug een olifant maakt, kun je bij me terecht. In alle gevallen kan ik je adviseren hoe hiermee om te gaan en je vervolgens begeleiden en ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een gesprek met je pester, je leidinggevende of de directie. In de meeste gevallen lukt het om tot een oplossing te komen door het gesprek aan te gaan Maar het is ook mogelijk via mij een klacht in te dienen bij een landelijke klachtencommissie.’

Impact van grensoverschrijdend gedrag

‘Het is trouwens best moeilijk om te bepalen wat grensoverschrijdend gedrag nu precies inhoudt’, benadrukt ze. ‘Want wat voor jou ongewenst is, hoeft het voor een ander niet te zijn. In hoeverre vind je het acceptabel dat iemand tegen jou zegt dat je er leuk uitziet? Dat soort dilemma’s leg ik medewerkers voor tijdens het kennismakingsgesprek. Daardoor ontstaat discussie. De een is niet gediend van dit soort uitspraken, voor een ander hangt het ervan af wie het zegt, op welke toon en op welk moment. Door het er met elkaar over te hebben, ontstaat bewustwording. Dat is belangrijk, want de impact die grensoverschrijdend gedrag op mensen heeft is enorm.’

Bescherming van de melder staat voorop

Petra wil graag met alle teams persoonlijk kennismaken, omdat ze de drempel voor medewerkers wil verlagen om naar haar toe te stappen. ‘Het komt veel voor dat mensen zolang wachten met melden dat ze er uiteindelijk ziek van worden. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Om mensen gerust te stellen, leg ik dan ook duidelijk uit dat ik zwijgplicht heb. Alleen met toestemming van de melder kan ik iets doen met de informatie. Bovendien kan het een geruststelling zijn dat ik buiten de organisatie sta. Zo kan ik neutraal naar een melding kijken. Maar ook vinden mensen het soms prettiger dat de gesprekken niet binnen Woonpunt plaatsvinden, maar bij mij op kantoor in Maastricht of Hoensbroek.’

Wil je in contact komen met Petra? Je bereikt haar via 06 – 10 80 18 57
of p.zinken@gimd.nl.

Andere artikelen

Aanrader: meeloop stage!

Artikel
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-Jo-Jacqueline-102-vierkant-cd20c069.jpg
Ambitie
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Welkom_neon-6cdfa51b.jpg
Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-Jean-Marie-Evers-106-f19766d9.jpg
Interview
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Buurtcoordinator-70afae29.jpg
Artikel
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-Petra-Zinken-110-67ea49f0.jpg
Artikel
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

commissaris Ria Doedel

Interview
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht