Spin-in-web iStock-517572088.jpg
Artikel leestijd4 min. leestijd
Klant & Leefbaarheid is aan het verbeteren

Spin in het web van de wijk

Bij Klant & Leefbaarheid borrelt en bruist het. Er zijn volop mogelijkheden om het werk beter te doen. Medewerkers van de afdeling zijn hier zelf enthousiast mee aan de slag.

'Functies zijn puntiger en duidelijker omschreven'

De afdeling Klant & Leefbaarheid verbetert! Het mooie is: dat doen de medewerkers zelf. Manager Ruud van den Heuvel ontdekte enkele maanden na zijn aanstelling dat er mogelijkheden lagen om het beter te doen. ‘Ik zag vooral heel veel passie bij de medewerkers’, zegt Ruud. ‘Maar ook frustratie over hoe de dingen soms gaan. Te veel onduidelijkheid over wie wat doet, wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarom vond ik de tijd rijp om het anders te doen. Ik heb mijn ideeën daarover gedeeld met de afdeling, en met de rest van de organisatie. Zo wil ik de verdeling van werkgebieden onder de loep nemen en ook de functies omvormen naar die van buurtcoördinatoren en gebiedsregisseurs. Nu is het tijd om concrete invulling te geven daaraan. Dat doe ik samen met medewerkers.’

Ruud vroeg zijn medewerkers om zelf twee werkgroepen te formeren. De eerste zou meedenken over de functieprofielen, de andere over de verdeling van de werkgebieden.

Houvast

‘We zijn samengekomen om de profielen te bekijken’, vertelt Marjan. ‘Wat mij opviel was dat een heleboel taken van wijkbeheerders die in de huidige functieomschrijving ontbreken in het nieuwe profiel wel opgenomen zijn. Dat is mooi. Let wel: er staan ook veel nieuwe dingen in.’

‘Ten opzichte van de oude profielen is dit nu veel beter beschreven’, vult Eric aan. ‘Het is in een ander format. Puntiger en duidelijker. En ook heel specifiek: de doelen van je afdeling, en wat jouw bijdrage aan die doelen is. Op welke wijze je je doelen behaalt. Waaraan je moet voldoen. Dat geeft houvast. Voorheen waren de omschrijvingen wolliger.’

Goede moed

De werkgroep kreeg de functieprofielen in concept aangereikt. Ze waren opgesteld door een extern bedrijf. Ruud wilde profielen die enthousiast maken en aanvonken, terwijl ze tegelijk ook moeten voldoen aan juridische criteria. Eric: ‘We hebben links en rechts nog wat aangevuld, zo was de aanpak van overlast nog wat summier omschreven. En hier en daar hebben we de tekst aangescherpt.’

Het is natuurlijk ook best spannend voor alle medewerkers van de afdeling. Zij moeten straks opnieuw solliciteren naar hun functie. Marjan: ‘Gelukkig krijgen we de ruimte om opleidingen te volgen. Ik ga vol goede moed dit traject in.’

Ook in de werkgroep die een voorstel doet voor de indeling van het werkgebied van de buurtcoördinatoren en gebiedsregisseurs, heerst grotendeels vertrouwen. Bij de nieuwe functies hoort een breder takenpakket, maar tegelijk een kleiner werkgebied met minder woningen per medewerker. Hoe zijn zij tot de verdeling gekomen? Een van de deelnemers was Kjel Hurkens. ‘Als eerste hebben we de vraag gesteld: waar ligt het werk? Wat zijn de zware wijken?’, legt Kjel uit. ‘Op basis van een kleurcode hebben we de buurten toen ingedeeld. Dat hebben we moeten doen op basis van een gevoel, omdat harde cijfers op dit moment nog ontbreken.’

Buurtmonitor

Dat ontbreken van die harde cijfers leverde nog wel een interessant gesprek op in de werkgroep. Want hoe weten we nou zeker dat de buurtcoördinator straks meer tijd over heeft om zichtbaar in de wijk aanwezig te zijn? Er komen immers ook weer een boel taken bij. Ruud: ‘We moeten van Ik denk dat ik het druk heb naar Ik weet dat ik het druk heb. We gaan bijhouden wat we doen en wat we willen doen. Dan weet je ook waarover je het hebt. Als in een wijk vanwege een project een piek aan werk komt, dan kunnen we daar vooraf rekening mee houden, zeker als we het zien aankomen. Zo kunnen we projectondersteuning plannen.’ Voor wat de buurten betreft wijst Ruud naar de buurtmonitor die sommige corporaties hebben. ‘Daarop kun je zien welke buurten het goed doen qua overlast, veiligheid, etc. Een strategisch hulpmiddel. Dan kun je nog beter zien wat je aan het doen bent.’

Buurthoppen

De werkgroep onderschrijft het belang om één buurtcoördinator te koppelen aan één buurt. Bewoners moeten weten waar ze aan toe zijn. Benno van Leeuwen gaat nog een stap verder: ‘Dat geldt ook voor samenwerkingsprojecten als het Veilige Buurten Team. Dat zijn lang pilotprojecten geweest. Het moet een werkwijze worden die beklijft. Anders gelooft de buurt er ook niet meer in.’ Ruud beaamt dat. De samenwerkingsverbanden moeten duurzaam zijn. Binnen die werkwijze ziet hij de buurtcoördinator ook veel meer als de spin in het web, dan degene die alles zelf doet.

Maar hoe nemen de buurtcoördinatoren elkaars werk over als ze zo vergroeid zijn met het ‘web’ van hun buurt? Dat roept binnen de werkgroep kortstondig de vraag op of de buurtcoördinatoren niet flexibeler moeten zijn. Uiteindelijk vindt de groep het ‘buurthoppen’ geen goed idee, maar ontstaat wel het besef dat zo af en toe een nieuw perspectief op een werkgebied goed zou zijn. Kjel: ‘Als we afspreken dat je elke vijf jaar wisselt, dan houd je het midden tussen binding met de wijk en regelmatig een frisse blik.’

De volgende stap in het proces is dat het voorstel naar de Ondernemingsraad gaat. Daarna volgt de sollicitatieprocedure: gesprekken en assessments voor alle medewerkers.

Go afdeling Klant & Leefbaarheid!

Andere artikelen

Aanrader: meeloop stage!

Artikel
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-Jo-Jacqueline-102-vierkant-cd20c069.jpg
Ambitie
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Welkom_neon-6cdfa51b.jpg
Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-Jean-Marie-Evers-106-f19766d9.jpg
Interview
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Buurtcoordinator-70afae29.jpg
Artikel
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-Petra-Zinken-110-67ea49f0.jpg
Artikel
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

commissaris Ria Doedel

Interview
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht