iStock-104821897.jpg
Artikel leestijd3 min. leestijd

High five op de dag van je loopbaan

Op 15 november kwamen acht medewerkers van andere organisaties bij Woonpunt kijken. Maar ook Woonpunters gingen elders ervaring opdoen. Hoe hebben zij dat beleefd? Een greep uit de reacties.

Annelies Lamboo: Beeld van APG als ambtelijke organisatie klopt niet meer

‘We kregen een algemeen programma, dus ik heb niet met één specifieke functie meegelopen. Daardoor heb ik een goed beeld gekregen van APG als organisatie en werkgever. Het beeld van APG als een ambtelijke organisatie klopt niet meer. Zo hebben ze een vooruitstrevend personeelsbeleid en proberen ze alle ontwikkelingen in de omgeving, met name de technologische, om te zetten naar concrete nieuwe mogelijkheden voor hun eigen organisatie. Het was een heel positieve dag.’

Richard Duijzings: Als Sherlock Holmes documenten controleren

‘Ik heb bij het BIG in de keuken mogen kijken. BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, en maakt onderdeel uit van het Ministerie van VWS. Ze houden meerdere registers bij, waaronder het donorregister. De meeste mensen werken in de functie van registrator: zij registreren de hele dag aanmeldingen voor een van de negen registers. Dat klinkt saai, maar nauwkeurigheid en precisie, in combinatie met alertheid om de juistheid van gegevens, zorgt ervoor dat ze als een Sherlock Holmes documenten moeten controleren, daarbij gebruik makend van ongeveer dertig verschillende bronnen en systemen! Heel leerzaam vond ik de zelfsturende teams. Fantastische term uit het management, maar ik had het nog nooit “in het wild” gezien. Bij BIG werken ze volgens dit concept.

Tot slot viel me op hoe divers de groep was die daar meeliep. Echt niet allemaal boventallig verklaarde medewerkers die naarstig op zoek zijn. Het zijn ook medewerkers die gewoon interesse hebben in andermans functie. Een topdag.’

Tony van Tongeren: Korte lijnen en afwisselend werk bij de Voorzorg

‘Woonpunt doet het nog niet zo slecht! Wij zijn digitaal en hebben flexplekken. Dat zag ik niet terug bij De Voorzorg waar ik meeliep met een collega-woonconsulent. Bijzonder was wel dat die collega daar de hele mutatie van A tot Z doet. Dus ook de voor- en eindopname en de contacten met de aannemer. Daardoor hebben ze kortere lijnen en afwisselend werk. Ik heb De Voorzorg leren kennen als een heel open organisatie die samenwerking zoekt met andere partners en hard werkt aan leefbare wijken. Voor Woonpunt staat de deur bij hen altijd open, ook als wij een van onze klanten daar willen ontvangen voor een gesprek.’

Mando Beckers: Weinig afwisselend werk, maar wel een high five

‘Ik liep mee met een frontoffice-medewerker van Maastricht Sport bij het Geusseltbad. De baan zou niks voor mij zijn. Te weinig afwisseling in het werk. Ik hou meer van jobs waar veel te doen is. Tegelijk hebben ze dan weer te maken met drukke pieken en momenten waarop niet veel te doen was. Opvallend trouwens hoeveel mensen gebruik maken van het Geusseltbad. Van gehandicapten tot brandweerlieden. Erg leuk vond ik de groep mensen met een verstandelijke beperking die kwam zwemmen. In de hal gaven ze me allemaal een high five!’

Bart Budie: Parallellen met Woonpunt

‘APG is een mooie en grote organisatie; nationaal van groot belang vanwege de grote maatschappelijke rol – het pensioen verzorgen van een groot deel van de Nederlandse huishoudens – maar ook regionaal voor de rol op de arbeidsmarkt. Ik zag parallellen met Woonpunt: beide op aarde voor een belangrijk maatschappelijk thema, maar ook qua organisatie. Enerzijds zorgt een deel voor de organisatie dat de klant goed bediend wordt en het geld netjes geïnd wordt, anderzijds zorgt een deel van de organisatie dat dit geld goed en duurzaam besteed wordt om de continuïteit te borgen. Daarnaast was het mooi om te zien hoe intensief en proactief de organisatie inzet op de ontwikkeling van de medewerkers. Jammer vond ik eigenlijk alleen dat de dag was ingericht als voorlichting over de organisatie. Nog leuker was het geweest als ik één-op-één had kunnen meelopen, of zelfs meewerken, al snap ik dat dat lastig is in kennisorganisatie.’

Go Annelies! Go Richard! Go Tony! Go Mando! Go Bart!

Andere artikelen
WP-Marie-Therese-Dubbeldam-108_web-950c09a1.jpg
Interview
Artikel leestijd6 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

We kijken vooruit

Artikel
Artikel leestijd6 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-3-Claudias-102_web-3aba7a06.jpg
Ambitie
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Woonpunt-gewenstegedrag1-c8ef1254.jpg
Integriteit
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Elders ervaring opdoen

Ambitie
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
autumn-1204603_1920-4517eccf.jpg
Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht