autumn-1204603_1920.jpg
Artikel leestijd4 min. leestijd

Samen gaan we voor duurzaam

Versneld verduurzamen is onderdeel van onze strategie. Maar écht verduurzamen werkt alleen als iedereen meedoet. Want relaties, leveranciers, huurders en collega’s dragen allemaal een stukje bij aan de oplossing. The Natural Step leert iedereen dezelfde taal te spreken en zorgt zo voor verbinding.

Vorig jaar dacht The Natural Step samen met een aantal Woonpunters na over de vraag waar we over twintig jaar willen staan als het gaat om duurzaamheid. Dat is een breed begrip, want naast natuur, energie en de aarde, gaat het juist ook over mensen. Volgens The Natural Step ben je duurzaam als je je aan vier principes houdt: je haalt niet meer en sneller stoffen uit de aarde dan het milieu kan verwerken, je brengt niet meer en sneller chemische stoffen in het milieu dan de natuur kan verwerken, je breekt de natuur niet sneller af dan de tijd die nodig is voor herstel en je doet geen dingen die andere mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften.

Verbeterthema's

De ideeën die we in 2017 samen met The Natural Step verzameld hebben, zijn gegroepeerd rondom thema’s. Beleidsadviseur Bart Budie: ‘Denk aan het gebruik van duurzame materialen voor de bouw of het onderhoud van onze woningen. Of het actief stimuleren van groen in onze wijken, bijvoorbeeld door te sturen op minder stenen in de tuinen of meer biodiversiteit in het openbaar groen. Ook bij de inkoop van goederen en diensten kiezen we waar mogelijk voor een duurzaam alternatief. Maar ook het stimuleren van openbaar vervoer, carpoolen of gebruik van e-bikes. Een heel belangrijk thema is natuurlijk het verminderen van het energieverbruik en het streven naar zoveel mogelijk energie afkomstig van 100% hernieuwbare energiebronnen.’

'Verduurzamen vanwege de betaalbaarheid, gezondheid en het comfort van onze huurders'

Geen kansen laten liggen
In het duurzaamheidsbeleid worden onze eigen ideeën over duurzaamheid gecombineerd met de verwachtingen vanuit de buitenwereld. ‘Zo moeten alle corporatiewoningen in 2021 gemiddeld energielabel B hebben’, zegt Bart. ‘Daarnaast moet de uitstoot van broeikasgas (CO2) in 2050 nagenoeg nul zijn. Maar belangrijker nog is dat we onze woningen willen verduurzamen vanwege de betaalbaarheid, gezondheid en het comfort van onze huurders. Heel concreet betekent het twee dingen voor onze bestaande woningen: netjes isoleren en waar mogelijk overstappen op duurzame energie, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen. We doen dat op een natuurlijk moment, dus bij onderhoud of renovatie. In complexen waar dit de komende jaren niet gebeurt, hebben we een apart budget om tijdens planmatig onderhoud en reparaties snelle en relatief goedkope maatregelen door te voeren. Maar om in 2050 energieneutrale woningen te hebben, ontkomen we er niet aan om ons aan te sluiten bij netwerken van warmteleveranciers, zoals het Groene Net in Westelijke Mijnstreek, restwarmte van Sappi in Maastricht en Mijnwaterproject in Heerlen. Hierover zijn we actief in gesprek met deze partijen.’ Het volledige duurzaamheidsbeleid van Woonpunt vind je op intranet.

Samen aanpakken

Naast het duurzaamheidsbeleid hebben we als Woonpunt ook een duurzaamheidsteam, dat actief probeert duurzame ideeën te verzamelen en in praktijk te brengen. Bart: ‘Eigenlijk gaat duurzaamheid alle medewerkers van Woonpunt aan. Iedereen kan er een steentje aan bijdragen. Het lijkt misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar bedenk je eens dat wij invloed kunnen uitoefenen op circa 16.000 huishoudens. En met alle corporaties samen bereiken we maar liefst een derde van alle huishoudens in Nederland. Dat zet toch wel zoden aan de dijk. Vandaar dat we samen met The Natural Step een aantal “Pressure Cooker Workshops” organiseren. 50 collega’s hebben hier al aan meegedaan. Je leert dan onder meer waarom duurzaamheid belangrijk is, wat je eraan kan doen, hoe Woonpunt dit aanpakt en wat jouw rol hierin is.'

'Je hoeft geen wereldverbeteraar te zijn'

Het verschil maken
Wat vonden de collega’s van de workshops? ‘Interessant’, antwoordt Susan Schaap. ‘Ik scheid al jaren papier, plastic en restafval en gebruik geen spuitbussen, maar rollers. Want ik vind het belangrijk voor de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen.’ Koen Nijssen woonde de workshop bij met gemengde gevoelens: ‘Ik vroeg me af wat wij voor invloed kunnen hebben. Foute gedachte, dat is precies waar het niet over gaat. Je hoeft geen wereldverbeteraar te zijn. Kijk vooral eens naar jezelf, je team en je omgeving en vraag jezelf af wat de kleine dingen zijn waar je nu meteen iets aan kunt doen. Want alle beetjes helpen. Die bewustwording vond ik erg leuk!’ Ook SO medewerker Bas Houwen vond workshop leerzaam. ‘Met zijn allen kunnen we kleine stapjes zetten, die toch wel het verschil maken. In dit kleine, veilige landje merken we nog niet veel van de klimaatverandering en dat wil ik zo houden!’ Om de daad bij het woord te voegen, meldde Bas zich meteen aan voor het duurzaamheidsteam.

Begin volgend jaar volgen nieuwe Pressure Coocker Workshops.
Meedoen? Stuur een mail aan Yvonne Cabo.

Go Bart! Go duurzaamheidsteam!

Andere artikelen
WP-Marie-Therese-Dubbeldam-108_web-950c09a1.jpg
Interview
Artikel leestijd6 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

We kijken vooruit

Artikel
Artikel leestijd6 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-3-Claudias-102_web-3aba7a06.jpg
Ambitie
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Woonpunt-gewenstegedrag1-c8ef1254.jpg
Integriteit
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Elders ervaring opdoen

Ambitie
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
autumn-1204603_1920-4517eccf.jpg
Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht