integriteit_ronduit.jpg
Artikel leestijd5 min. leestijd

Verbeter Woonpunt, begin bij jezelf

Bureau Hoffmann is bezig met het gedragstraject binnen Woonpunt: per afdeling of team wordt vastgelegd wat we het gewenste gedrag vinden en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we dat gedrag ook laten zien. In het kader van bij jezelf beginnen, is het MT het eerste team dat terugkoppeling ontving. Wat vonden ze daarvan? We vroegen het aan Miriam Heuts, Jean-Pierre Schobben en Guido Kerckhoffs.

Wat hebben jullie geleerd van de terugkoppeling van Hoffmann?

Guido: ‘Wat mij opviel, is dat wij als MT-leden niet altijd over hetzelfde praten. We hebben het dan bijvoorbeeld over een voorbeeldfunctie, maar iedereen verstaat daar iets anders onder. De één vindt dat dat vooral iets te maken heeft met hoe hij of zij zich op kantoor gedraagt, de ander heeft het dan nadrukkelijk over het gedrag in het weekend en op social media. De les voor mij is dan, dat als we het over dat soort brede begrippen hebben, dat we dan vooral ook met elkaar afspreken wat we eronder verstaan.’

Miriam: ‘Mij viel op dat we blijkbaar niet zo sterk zijn in feedback geven aan elkaar als wij denken. Wij zijn daarin nog te voorzichtig, net als medewerkers.

Nog een vraag die Hoffmann jullie heeft gesteld: als je in de wandelgangen iets lelijks hoort over een ander MT-lid, vind je het jouw taak om die MT-collega daarvan op de hoogte te stellen?

Jean-Pierre: ‘Ligt eraan wat het is. Ik ga niet het vertrouwen van medewerkers schaden.’

Miriam: ‘Wat ik veel effectiever vind, is om degene die het zegt aan te moedigen om zelf het gesprek aan te gaan.’

Jean-Pierre: ‘Klopt, je moet geen boodschapper willen zijn.’

Hoffmann zegt dat de drempel naar het MT voor medewerkers veel hoger is dan MT-leden denken. Anders gezegd: het MT is minder benaderbaar dan gewenst. Wat gaan jullie daar aan doen?

Miriam: ‘Ik denk dat de managers al een stuk meer benaderbaar zijn dan vroeger. We zitten nu tussen de medewerkers in plaats van op eigen kamers met de deur dicht de helft van de dag. Maar waar het hier echt om draait, is dat het voor sommige medewerkers best eng is om een manager of bestuurder aan de jas te trekken en te zeggen: heb je even?’

Jean-Pierre: ‘Als manager wil je altijd aanspreekbaar zijn, maar tegelijk besef ik dat onze agenda’s vaak zo druk zijn dat medewerkers geen kans zien om ons even aan de jas te trekken. In zo’n geval ben ik altijd blij als een medewerker dan gewoon een uurtje met me inplant. De meeste mensen voelen die vrijheid echter niet. Dat blijkt ook uit het medewerkersonderzoek.’

Guido: ‘Dan is het aan ons om de beweging richting hen te maken. Daar hebben we het in het MT ook al over gehad, over manieren om de ontmoeting tussen MT en medewerkers wat meer te faciliteren.’

Iets anders is dat het MT met één mond wil spreken, maar dat Hoffmann zegt dat je ervoor moet zorgen dat het ook gebeurt.

Guido: ‘Als het besluit genomen is, moet het MT inderdaad met één mond spreken. Maar vooraf moeten MT-leden wel de mogelijkheid hebben om over beleidsvoorstellen te sparren met hun medewerkers.’

Jean-Pierre: ‘Zolang duidelijk is dat je informatie ophaalt en nog geen richting bepaalt, moet dat zeker kunnen.’

Miriam: ‘En als je dan ontdekt dat je medewerkers een sterke voorkeur hebben voor A, en het MT beslist toch dat het B wordt, dan moet je ze heel duidelijk uitleggen waarom dat zo is. Soms is iets voor een bepaalde afdeling niet ideaal, maar is het voor Woonpunt als totaal onderaan de streep toch het beste.’

Guido: ‘Wat ik zo mooi vind, is dat het WSW en de Aw allebei zeggen dat er echt vanuit Woonpuntbelang wordt gedacht en gehandeld nu, niet meer vanuit de belangen van de verschillende afdelingen.’

'Ik mag niet zomaar verwachten dat medewerkers me daar op aanspreken'

Wat nemen jullie nog mee van de terugkoppeling waar medewerkers iets van gaan merken?

Miriam: ‘Van Hoffmann en van het medewerkersonderzoek heb ik geleerd dat de communicatie van beneden naar boven beter kan. Daarom heb ik met de verhuurconsulenten afgesproken dat zij zelf het teamoverleg gaan invullen. In plaats van achterover zitten luisteren naar wat ik allemaal te vertellen heb, bereiden zij nu zelf de sessies voor, zetten ze zelf de onderwerpen op de agenda en kunnen ze vooral van alles inbrengen.’

Guido: ‘Eén van de belangrijkste vraagstukken binnen dit hele traject was: mag je privé zaken doen met een leverancier van Woonpunt? Als MT-leden dragen we een zwaardere verantwoordelijkheid om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden, dus voor onszelf hebben we die vraag beantwoord met nee. Dat is heel principieel, en misschien niet altijd praktisch. Want wie kun je nog bellen als je iets gerepareerd moet hebben? Voor medewerkers moet die vraag ook beantwoord worden en de vraag is of dat even streng moet.’

Jean-Pierre: ‘Ik heb vooral geleerd dat alles wat we als MT-lid doen, kan worden uitvergroot. Dat geldt ook voor alles wat we in privétijd doen.’

Guido: ‘Klopt. Ik maak ook wel eens een grapje dat niet altijd als humor wordt gezien. Ik moet er rekening mee houden dat niet iedereen de context kent. En ik mag ook niet zomaar verwachten dat medewerkers me daar dan op aanspreken.’

Nog iets?

Guido: ‘Ik wil nog wel toevoegen dat dit hele traject gericht is op wat beter kan. De terugkoppeling van Hoffmann is ook daarop gericht. Het kan daarom lijken alsof jouw afdeling of team een hoop problemen heeft, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. De 80 procent die goed gaat, daar moeten we het ook met elkaar over hebben.’

Hoe gaat het verder?

Hoffmann is nog steeds bezig met de interviews per team of afdeling. Die vinden zelfs in 2019 nog plaats. Daar waar de gesprekken hebben plaatsgevonden, geeft Hoffmann de terugkoppeling en gaan ze samen met de teams aan de slag om ervoor de zorgen dat de maatregelen die worden genomen ook beklijven, want papier is geduldig.

Andere artikelen
WP-Marie-Therese-Dubbeldam-108_web-950c09a1.jpg
Interview
Artikel leestijd6 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

We kijken vooruit

Artikel
Artikel leestijd6 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-3-Claudias-102_web-3aba7a06.jpg
Ambitie
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Woonpunt-gewenstegedrag1-c8ef1254.jpg
Integriteit
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Elders ervaring opdoen

Ambitie
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
autumn-1204603_1920-4517eccf.jpg
Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht