Foto wat brengt 2019 - kleiner.jpg
Artikel leestijd6 min. leestijd

Wat brengt 2019?

Het jaar loopt ten einde. In plaats van terugblikken, kijken we vooruit. Wat gaat 2019 ons brengen? Een voorlopig (en incompleet) overzicht.

Winter

Slakhorst informeren

Samen met de gemeente Heerlen gaan we aan de slag om de oude mijnwerkerswijk Slakhorst in Hoensbroek een nieuw leven te geven, met behoud van het karakter van de wijk. Een mooie uitdaging! Huurders betrekken we nauw bij de plannen. In januari gaan we de buurt informeren.

Inspiratiesessies

De inspiratiesessie met Marc Lammers was een succes. Daarom gaan we vanaf de eerste maanden van 2019 meer van dit soort sessies organiseren.

Gastvrije medewerkers

Heerlijk, als je een hotel binnenstapt en het personeel achter de receptie geeft je meteen het gevoel dat je welkom bent. Hoe gastvrij zijn we eigenlijk bij Woonpunt? Begin 2019 start een mooi traject om ons allemaal gastvrijer te maken. Een groep medewerkers van Klant & Verhuur, aangevuld met collega’s uit andere teams, gaat dan ervaringen op doen bij verschillende andere branches. Vervolgens kijken ze hoe de principes van hospitality kunnen worden toegepast binnen Woonpunt.

Klanten meer betrekken bij Lean

We maken nog meer werk van Lean! Het verhuurproces wordt al flink onder handen genomen, en in 2019 starten we met o.a. het mutatieonderhoud. De medewerkers die zelf dagelijks bezig zijn met deze processen denken mee om de processen te verbeteren. Maar belangrijker nog: we gaan de huurders daar nauwer bij betrekken.

Lean combineren met procesmanagement

In het verlengde daarvan: we gaan de nieuwe, lean processen gaa vastleggen in Engage (een systeem waar alle Woonpunt processen in worden vastgelegd). Via een intranetpagina kunnen straks alle medewerkers op een gemakkelijke manier deze processen lezen. Zo krijgt iedereen snel inzicht in elkaars processen.

Leren feedback geven

De leidinggevenden en senioren krijgen begin 2019 een driedaagse training om te leren feedback geven en grenzen aangeven. We vragen van leidinggevenden immers een meer coachende rol, met continue reflectiegesprekken (in plaats van één keer per jaar een beoordelingsgesprek). Ook het grenzen aangeven, waarover we het hebben in het traject rondom gewenst gedrag, begint bij de leidinggevenden.

Nieuwe manager Klant & Onderhoud

De werving loopt nog. Maar zoals het ernaar uitziet gaat de nieuwe manager Klant & Onderhoud begin 2019 bij ons aan de slag. Hij of zij volgt interim-manager Arthur Pletsers op. De nieuwe manager gaat dan aan de slag met Onderhoud aan Onderhoud, het plan om de afdeling en de processen beter te maken voor de klant (sneller en duidelijker), voor de medewerker (minder administratie, minder gedoe) en voor Woonpunt (tegen lagere kosten).

Pilotprojecten voor duurzaam onderhoud

Als we iets leren van het traject met The Natural Step is het wel dat duurzaamheid meer is dan een hoger energielabel. Hoe kan Klant & Onderhoud daaraan bijdragen? In 2019 wordt gestart met een aantal pilotprojecten waarbij naast de energiebesparing ook gekeken wordt naar betaalbaarheid en comfort voor de huurder, de effecten op het binnenklimaat en de totale impact op het milieu. In de winter is de lijst met projecten klaar en kunnen we aan de slag.

Voorjaar

Klant & Leefbaarheid: nieuwe stijl

Samen met huurders en medewerkers brengt manager Klant & Leefbaarheid Ruud van den Heuvel in kaart hoe Woonpunt het beste invulling kan geven aan de opgave uit het strategisch plan: investeren in leefbare wijken. Wanneer zijn we succesvol? Hoe hebben we de meeste slagkracht? Hoe past klantgerichtheid daarin? Uiterlijk in het voorjaar starten we met de uitrol van de plannen.

Isoleren met vlas

We gaan de wijk Mariaberg isoleren met vlas. Een natuurlijk isolatiemateriaal. Met deze pilot geven we invulling aan de principes die we samen met The Natural Step hebben uitgedacht. Het werk is inmiddels aanbesteed. De aannemer start dit voorjaar met de uitvoering.

Nazareth Noord komt af

In Nazareth gaan we aan de slag om de wijk aan de noordkant af te maken met de renovatie van de laatste straten Kasteel Rimburglaan en Kasteel Walburglaan. Hiernaast komt er nieuwbouw in het sociale segment, gedeeltelijk voor senioren. We kijken ook hoe we meer prijsdifferentiatie in de buurt kunnen krijgen. De grote lijnen worden in de winter al uitgezet samen met de gemeente Maastricht. De voorbereidingen voor de renovatie worden opgestart in voorjaar 2019.

Woonpuntdag

In het tweede kwartaal van 2019 organiseren we voor het eerst een Woonpuntdag. Hoe dat er precies uit gaat zien, weten we nog niet. Maar het wordt een combinatie van verbinding tussen collega’s en verbinding met onze buurten.

14 bungalows naar A+

In het voorjaar starten we met de renovatie van 14 bungalows in Itteren. De bungalows voor senioren worden volledig geïsoleerd en krijgen een nieuwe uitstraling. Na de renovatie zien de bungalows er echt uit als nieuw. Door de compacte bouwvorm en de goede mogelijkheden voor isolatie kunnen we hier mogelijk zelfs een A+ label bereiken.

bungalow2.png

Zomer

Bewoners praten mee

In de flat aan de Marktstraat gaan we samen met de huurders het renovatieplan uitwerken. Een huurdersafvaardiging praat met ons mee. Dit wordt de nieuwe standaard binnen Woonpunt en er zullen volgend jaar dan ook nieuwe bewonerscomités gevormd worden voor de toekomstige renovatieplannen. De gesprekken lopen, de plannen zijn gereed aan het eind van de zomer.

Sigrid en Susan nemen het stokje van Pim over

Pim Boh blijft tot eind juni interim-teamleider bij Klantenservice. Tot die tijd helpt hij de kennisbank verder op te bouwen, werkt hij samen met het team aan de kwaliteit van de telefoongesprekken en zorgt hij dat het keuzemenu goed loopt. Daarna zijn de grote ontwikkelingen binnen het team afgerond en nemen de twee senioren, Sigrid Dohmen en Susan Schaap, het stokje van Pim over.

Mutatieproces slimmer aanpakken

Eén van de grote winstpakkers van het traject Onderhoud aan Onderhoud is het verbeteren van het mutatieproces. Daar is veel winst te behalen, ook voor de klant. Grootste aanpassing is dat de mutatie-opzichter niet alleen verantwoordelijk wordt voor de voor- en eindopname, maar ook de regie voert over het benodigde onderhoud. De functie wordt aangepast en het team verhuist uiterlijk deze zomer naar Klant & Onderhoud. Wat dat onderhoud zelf betreft: er wordt ook een standaard afgesproken voor hoe een mutatiewoning moet worden opgeleverd. Dat biedt duidelijkheid voor de klant, voor de medewerkers en voor de aannemer.

Pilot met automatisch betalen van facturen

Teams Financiën en ICT pakken samen een pilotproject op met als doel ervaring opdoen met het automatisch betalen van facturen. Dat kan niet bij alle facturen, maar wel bij een deel. Daarmee wint de organisatie een hoop tijd.

Najaar

Milieuvriendelijker slopen

Hoe kunnen we bij sloop het milieu minder belasten? Dat gaan we in 2019 onderzoeken. Bijvoorbeeld door materialen een tweede leven te geven. Dit kunnen we niet alleen. We zoeken naar partijen in de markt die ons hierbij kunnen ondersteunen. We gaan pas in 2021 weer iets slopen, maar in het najaar willen we een voorstel klaar hebben liggen hoe we dat kunnen aanpakken.

Nieuwe teamleider Onderhoud

Als de manager Klant & Onderhoud eerste kwartaal 2019 begint, heeft hij eerst tijd nodig om zich in te werken en zich een beeld te vormen van wat hij nodig heeft aan leidinggevende collega’s. Daarna starten we de werving. De nieuwe teamleider start dus waarschijnlijk pas in het najaar. Tot die tijd is Eric Roodnat interim-teamleider.

Start renovatie Laurierstraat in Hoensbroek

Voor de renovatie van de flat aan de Laurierstraat worden de plannen nu uitgewerkt. De woningen wordt geschikter gemaakt voor senioren, beter geïsoleerd en het leefklimaat wordt verbeterd. Er wordt veel aandacht besteed aan de uitstraling. In het najaar beginnen we met de werkzaamheden.

Eind 2019

Zijn onze huurders weer iets meer tevreden over ons dan in 2018 en krijgen we een dikke duim omhoog van onze huurdersverenigingen en onze toezichthouders!

Andere artikelen
WP-Marie-Therese-Dubbeldam-108_web-950c09a1.jpg
Interview
Artikel leestijd6 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

We kijken vooruit

Artikel
Artikel leestijd6 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-3-Claudias-102_web-3aba7a06.jpg
Ambitie
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Woonpunt-gewenstegedrag1-c8ef1254.jpg
Integriteit
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Elders ervaring opdoen

Ambitie
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
autumn-1204603_1920-4517eccf.jpg
Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht