doolhof-geld.jpg
Artikel leestijd3 min. leestijd
Interview met Guido Kerckhoffs en Gemma Gerrits

Blij met de VoorzieningenWijzer

Een groot deel van onze huurders heeft regelmatig moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Hoe mooi zou het zijn om ze te helpen hun koopkracht te vergroten? Daarom gaan we samen met andere Limburgse corporaties in Parkstad aan de slag met de VoorzieningenWijzer. ‘Een initiatief waar we heel blij van worden’, aldus een enthousiaste Guido en Gemma.

'We kunnen duizenden gezinnen met financiële problemen direct helpen'

Tijdens een themabijeenkomst van huurdersbelangenvereniging Woonbelang kwam Guido in contact met een medewerker van de VoorzieningenWijzer. ‘Ik was direct geraakt door zijn verhaal’, vertelt hij. ‘Want om goed te kunnen leven, is alleen een dak boven je hoofd niet voldoende. Daarvoor is het belangrijk de sociaaleconomische positie van mensen die leven in armoede structureel te verbeteren. Met behulp van de VoorzieningenWijzer kunnen huishoudens gemiddeld zo’n €500 per jaar besparen of extra inkomsten krijgen uit allerlei voorzieningen. En dat kan net het verschil maken om de boel op orde te krijgen.’

Samen met andere corporaties en gemeenten

Dat we iets moesten met de VoorzieningenWijzer stond voor Guido als een paal boven water. Daarom bracht hij het initiatief ter sprake bij het Regionaal Overleg Woningcorporaties (ROW). ‘Onze collega-corporaties waren ook zo enthousiast dat we besloten hiervoor een projectplan in te dienen voor de Regio Deal.’ De Regio Deal is een subsidie die het Rijk ter beschikking stelt voor het verbeteren van die sociaaleconomische structuur in Parkstad en de daaraan gekoppelde leefbaarheid. Het geld is bedoeld voor verbeterprojecten waarbij overheid, inwoners, woningcorporaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen samen optrekken. Zo werd het initiatief bijvoorbeeld ook meegenomen in de prestatieafspraken met de gemeentes in Parkstad. Guido: ‘Via de VoorzieningenWijzer kunnen we duizenden gezinnen met financiële problemen direct helpen.’

Besparingen direct zichtbaar

Hoe werkt de VoorzieningenWijzer? Gemma legt uit: ‘De corporaties, gemeenten en instellingen in Parkstad trainen stuk voor stuk een aantal medewerkers in het gebruik van de VoorzieningenWijzer. Deze digitale tool bekijkt aan de hand van een vragenlijst of mensen hun koopkracht kunnen vergroten. Wist je bijvoorbeeld dat 79% van de gezinnen toe kan met een goedkopere zorgverzekering? En 27% nog kan besparen op hun energiekosten? Tot slot maakt maar liefst 88% geen of onvoldoende gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Het met een bewoner doorlopen van de vragenlijst kost maximaal anderhalf uur. Het mooie is bovendien dat mogelijke besparingen en toeslagen in die anderhalf uur ook meteen worden aangevraagd en afspraken worden gemaakt om orde op zaken te stellen. De voordelen voor de bewoner zijn dus direct zichtbaar.’

Onafhankelijk en structureel

De kracht van de VoorzieningenWijzer is dat het platform per gemeente wordt ingericht. ‘Dat is fijn, want de regels zijn vaak zo ingewikkeld dat je door de bomen het bos niet meer ziet’, merkt Guido op. Maar de tool houdt ook rekening met specifieke situaties. Gemma: ‘Er zijn bijvoorbeeld energieleveranciers die aanvankelijk goedkoop lijken, maar in de kleine lettertjes staat dat alle voordelen vervallen als een klant één keer te laat betaalt. Blijkt uit de vragenlijst dat mensen hun rekeningen wel eens te laat betalen, dan worden deze leveranciers meteen overgeslagen. De VoorzieningenWijzer adviseert alleen wat op lange termijn gunstig is en is bovendien onafhankelijk.’

Kracht in praktijk aantonen

Op 17 januari 2020 ging het Regionaal Overleg Woningcorporaties (ROW) Parkstad Limburg akkoord met het plan om voor een jaar aan de slag te gaan met de VoorzieningenWijzer. ‘Als de subsidie vanuit de Provincie en Regio Deal ook nog wordt goedgekeurd, kunnen we die periode uitbreiden naar drie jaar’, zegt Guido trots. ‘Dat moet ons voldoende tijd geven om de kracht van het instrument aan te tonen, zodat het uiteindelijk een reguliere plek kan krijgen in de financiering van de gemeentes. Ook is de VoorzieningenWijzer al onderwerp van gesprek tijdens de prestatieafspraken met de gemeente Maastricht.’

Voor de zomer aan de slag

Wat betekent dit concreet voor Woonpunt? Gemma: ‘We gaan enkele medewerkers trainen in het gebruik van de VoorzieningenWijzer, zodat we er in het tweede kwartaal mee aan de slag kunnen. Woonpunters kunnen bewoners dan doorverwijzen naar deze collega’s. Het moment waarop je een dergelijk gesprek aangaat is belangrijk. Zo kunnen herstructurering, overlast of betalingsachterstanden aanleiding zijn om met deze bewoners in gesprek te gaan. Met behulp van de VoorzieningenWijzer proberen we hen te helpen zodat ze minder zorgen hebben.’ Ze besluit: ‘En dat heeft weer een positieve invloed op de leefbaarheid.’

Go Gemma! Go Guido!

Andere artikelen
WP-MM-Groepsfoto-Incasso-101-b1219743.jpg
Successen vieren
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Knokken voor de 13de maand

Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-WM-Malica-Ziamari-PI-011-82fa1fcb.jpg
Ambitie
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Vitaliteit_-_sporten_en_gezond_eten-8ed60c62.jpg
Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
doolhof-geld-1599d331.jpg
Artikel
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Sander_Jansen-136889b3.jpg
Artikel
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Cyber_Security-31c09b7b.jpg
Interview
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht