mannetjes-rekenapparaat.jpg
Artikel leestijd4 min. leestijd
Een gesprek met George Verstraaten en Merel Schreurs van de OR

'Nog niet overtuigd van de noodzaak'

De ondernemingsraad voert op dit moment gesprekken met het bestuur over de afbouw van de secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder de 13de maand. Hoe zit de OR daarin? ‘We zijn op dit moment nog niet overtuigd van de noodzaak.’

'De vraag is of we onder de streep wel zoveel meer verdienen dan vergelijkbare corporaties'

Het bestuur heeft twee keer uitgelegd in een medewerkersbijeenkomst waarom het vindt dat de secundaire arbeidsvoorwaarden van Woonpunt te riant zijn, en dat met name de 13de maand moet worden afgebouwd. In hoeverre onderschrijven jullie dat verhaal?

George: ‘Dat kunnen we nog niet onderschrijven omdat we de onderbouwing nog niet compleet hebben. Kijk, je kunt zeggen dat Woonpunt hoge bedrijfslasten heeft, maar wij zijn nog niet overtuigd dat dat ook meteen betekent dat we te hoge personeelslasten hebben.’

Merel: ‘Precies. Je kunt zeggen dat we met die 13de maand fors boven de CAO worden beloond, maar de vraag is of we onder de streep wel zoveel meer verdienen dan vergelijkbare corporaties. Die cijfers willen we eerst nog zien.’

George: ‘Ja, want je moet het totaal bekijken. Misschien ligt bij andere corporaties de inschaling gemiddeld een stuk hoger.’

Merel: ‘Of misschien liggen de personeelslasten bij ons wel iets hoger, maar komt dat doordat hier de gemiddelde leeftijd hoger is en mensen bovenin hun schaal zitten. Punt is: we weten het niet, en dus kunnen we er nog niks van vinden.’’

Maar linksom of rechtsom: het is wel geld van de huurders en er valt iets voor te zeggen dat dat zoveel mogelijk moet terugvloeien naar bewoners en naar woningen.

Merel: ‘Ja, we onderschrijven ook het principe dat we sober en doelmatig moeten werken, en we snappen ook wel dat het bestuur nu met die vraag komt, maar het gaat ons iets te snel om dan maar meteen een deel van ons salaris in te leveren.’

George: ‘De vraag is of een forse afbouw van secundaire arbeidsvoorwaarden nou zo verstandig is op dit moment, als je op de arbeidsmarkt concurrerend wil blijven. Ook als het gaat om de motivatie van de huidige medewerkers. Woonpunt gaat grote veranderingen door, we moeten meer werk doen met minder mensen, er wordt veel van ons gevraagd. Kun je daar niet beter mee wachten als de grootste veranderingen zijn doorgevoerd en iedereen op z’n plek zit?’

Merel: ‘Ja, de timing is op z’n zachtst gezegd niet zo gelukkig.’

Hoe zijn jullie de onderhandelingen in gegaan?

Merel: ‘De eerste vraag die we ons als OR hadden gesteld is: moeten we überhaupt het gesprek aangaan? Je kunt ook zeggen: het onderwerp is voor ons taboe. Maar dat zou heel verkeerd kunnen uitpakken, want een bestuur kan een aanpassing van de secundaire arbeidsvoorwaarden onder voorwaarden eenzijdig doordrukken, als het dat per se wil. Dan heb je er helemaal geen vat meer op. Gelukkig hebben we bij ons bestuur niet die indruk.’

En toen jullie het gesprek aangingen, wat was toen jullie strategie?

George: ‘Onze eerste zet is dat we die stellingen gaan toetsen die ten grondslag liggen aan het voornemen van het bestuur om die secundaire arbeidsvoorwaarden af te bouwen. De stelling dat er een economische noodzaak is om de 13de maand af te bouwen, de stelling dat we nog steeds te hoge bedrijfslasten hebben, de stelling dat dat komt door de 13de maand.’

Twijfelen jullie aan de economische noodzaak?

George: ‘Nou ja, dat is een stevig begrip. Gaat Woonpunt ten onder als we de 13de maand houden? Gaan renovatieprojecten niet door? Halen we onze ratio’s niet? Sterker nog: als we de ratio’s niet halen, is dat dan een economische noodzaak? Die vragen mag je best stellen.’

'Een afbouw naar nul vinden we onacceptabel'

En stel nou dat uit cijfers en analyses blijkt dat we inderdaad te veel verdienen en dat dat inderdaad door die 13de maand komt?

Merel: ‘Zover zijn we nog niet. Maar in het theoretische geval dat dat allemaal zo zou zijn, dan hebben we als OR in elk geval al uitgesproken dat we een afbouw naar nul onacceptabel vinden. Er moet een eindejaarsuitkering overblijven en dat bedrag moet zodanig hoog zijn dat de laagste inkomens binnen Woonpunt zo min mogelijk van de afbouw merken.’

George: ‘Iedereen zou dan hetzelfde bedrag krijgen. Hoe hoger je salaris, hoe meer je inlevert. De sterkste schouders dragen dan de zwaarste lasten.’

Hebben jullie je als OR ook juridisch laten adviseren over dit onderwerp?

Merel: ‘Jazeker. Onze adviseur zei dat als het bestuur de noodzaak kan aantonen, dan staan we als OR niet zo ontzettend sterk. Vooral niet omdat de 13de maand niet in onze arbeidscontracten staat. Het enige waar je als OR dan op kunt inzetten, is hoe geleidelijk de afbouw plaatsvindt en wat de eventuele ondergrens is.’

De onderhandelingen gaan over meer dan de 13de maand. Welke andere zaken komen aan bod?

George: ‘Dat gaat over minder grote bedragen. De basisaanspraak voor het cafetariamodel, de bijdrage van Woonpunt aan de personeelsvereniging, de kosten voor recepties voor jubilarissen en gepensioneerden en de twee gratis vrije dagen met carnaval.’

Zit daar iets bij waarvan jullie als OR zeggen: schaf maar af, is niet meer van deze tijd?

Merel: ‘Sommige zaken begrijpen we wel. Nu wordt voor elke jubilaris een aparte receptie gehouden. Dan zie je dat in één maand drie keer de hal wordt volgebouwd voor een feestje. Dat is wat veel van het goede. Het voorstel is nu om één keer per jaar een feestje te houden waarbij alle jubilarissen van dat jaar in het zonnetje worden gezet. Maar let wel: dat is een denkrichting. Er is nog niets beslist.’

De 13de maand is een onderwerp dat veel emoties oproept. Merken jullie daar veel van?

Merel: ‘Jazeker. En mensen reageren behoorlijk fel. Dat begrijp ik. Ze worden er persoonlijk door geraakt. Daarom willen we hierover ook niet op eigen houtje beslissen. Als het concreter wordt, gaan we een achterbanraadpleging organiseren.’

George: ‘Er leven ook wel een heleboel onjuiste beelden. Sommige mensen denken dat de 13de maand in één keer wordt afgeschaft, of dat de OR gaat meewerken aan een afbouw naar nul. Dat is allebei niet aan de orde. Zoals ik zei: als de OR overtuigd raakt van de noodzaak om te snijden in de secundaire arbeidsvoorwaarden, dan is voor ons de ondergrens een eindejaarsuitkering die in de buurt komt van wat de mensen met lagere salarissen gewend zijn, zodat zij er nauwelijks op achteruit gaan. Maar laat één ding duidelijk zijn: daar zijn we nog niet van overtuigd.'

Go Ondernemingsraad: Bas, Claudia, George, Ingrid, Jo, Kevin, Marit, Merel, Twan!

Andere artikelen
WP-MM-Groepsfoto-Incasso-101-b1219743.jpg
Successen vieren
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Knokken voor de 13de maand

Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-WM-Malica-Ziamari-PI-011-82fa1fcb.jpg
Ambitie
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Vitaliteit_-_sporten_en_gezond_eten-8ed60c62.jpg
Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
doolhof-geld-1599d331.jpg
Artikel
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Sander_Jansen-136889b3.jpg
Artikel
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Cyber_Security-31c09b7b.jpg
Interview
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht