WP-MM-Groepsfoto-Incasso-101.jpg
Artikel leestijd3 min. leestijd

Mijlpaal voor team Incasso

Huurachterstanden kun je nooit helemaal voorkomen. Soms kunnen bewoners door omstandigheden hun huur nou eenmaal niet betalen. De kunst is om snel in actie te komen als een huurder in de problemen raakt, en vervolgens de vinger aan de pols te houden. Met een nieuwe aanpak behaalde Team Incasso een record: voor het eerst daalde het percentage huurachterstand onder de 1 procent. Kevin Kock, die Esther Buttolo opvolgde als senior consulent incasso, legt uit.

'Door automatisering kunnen we onze tijd besteden aan de huurders zelf.'

‘Toen ik hier vijf jaar geleden kwam werken, zaten we op 1,6 procent achterstand’, begint Kevin. ‘En toen zaten we met negen medewerkers in het team. Nu zijn we met z’n vijven en is de achterstand onder de 1 procent gezakt. In euro’s uitgedrukt heb je het circa een half miljoen aan extra inkomsten.’

Wat hebben jullie gedaan om dat te bereiken?

‘Eén heel belangrijke verandering is dat we allemaal op dezelfde manier zijn gaan werken, vanuit dezelfde uitgangspunten. Dat was vroeger anders. Uiteindelijk is iedere situatie uniek en heb je overal te maken met een klein stukje maatwerk, maar je moet wel allemaal vanuit dezelfde strakke, sociale lijn werken. En als je er een keer niet uitkomt, gooi je het in de groep. Uiteindelijk is het belangrijk dat we zo snel mogelijk contact hebben met huurders die betalingsproblemen hebben.’

Hoe zorg je voor dat snelle contact?

‘Vroeger kregen we één keer per maand een lange lijst waarop elke huurder stond die een achterstand had. Die lijst moesten we vervolgens handmatig doorspitten om ernstige casussen eruit te vissen en daar vervolgens actie op te ondernemen. Met een beetje pech liep je zo al achter. Inmiddels maken we gebruik van het softwarepakket CreditTools dat ons meteen een melding geeft wanneer een huurder een achterstand heeft of wanneer de betalingsregeling niet wordt nagekomen. Omdat dat deel van het werk is geautomatiseerd, kunnen we onze tijd besteden aan de huurders zelf.’

Kunnen jullie zo ook het aantal huisuitzettingen terugdringen?

‘Ja, daar werken we ook aan. We zorgen ervoor dat een zaak uiterlijk aan het einde van de tweede, of het begin van de derde maand bij de deurwaarder terechtkomt. Dat klinkt streng, maar het is juist heel duidelijk: als je langer wacht, wordt het gat van de schulden zo diep, dat de huurder er niet meer uit kan klimmen. In 2020 gaan we kijken hoe we het aantal uitzettingen nog verder terug kunnen brengen.’

Jullie zijn van 1,6 gezakt naar lager dan 1 procent. Een hele prestatie, maar hoe verhoudt zich dat tot andere corporaties?

‘We zijn ook begonnen met benchmarken en leren van andere corporaties. We zitten in een overleg met andere Limburgse corporaties en we zien daar dat we met onze huidige score niet uit de pas lopen. Sommige doen het iets beter, sommige iets slechter. Maar het heeft ook te maken met het woningbezit en het gebied waar dat woningbezit ligt. En met je beleid natuurlijk; er is ook een corporatie die koste wat kost huisuitzettingen wil voorkomen en daarom dus een forse huurachterstand accepteert.’

Wat gaan jullie in 2020 nog doen?

‘Niet achteroverleunen. Zo zijn we met een proef begonnen om bewoners in de avonduren te bezoeken. Dat doen we onaangekondigd in sommige gevallen, en aangekondigd in weer andere gevallen. Daardoor kunnen we straks een vergelijking maken wat het beste helpt. In elk geval merken we dat we in de avonduren ongeveer 90 procent van de mensen thuis aantreffen. Overdag is dat nog niet de helft.’

Jullie hebben de mijlpaal ook gevierd, nietwaar?

‘Ja, we kregen steeds complimenten van onze manager over goed we bezig zijn. Toen zei ik: kunnen we dat niet een keer vieren met een etentje? En toen zei Ruud: is een borrel ook goed? Ria Volkers was al met pensioen en Esther Buttolo is al een tijdje geen onderdeel van incasso, maar die hebben we ook nog meegevraagd!’

Go Team Incasso: Kevin, Laurie,
Suzanne, Dion en Stephan!

Andere artikelen
WP-MM-Groepsfoto-Incasso-101-b1219743.jpg
Successen vieren
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Knokken voor de 13de maand

Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-WM-Malica-Ziamari-PI-011-82fa1fcb.jpg
Ambitie
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Vitaliteit_-_sporten_en_gezond_eten-8ed60c62.jpg
Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
doolhof-geld-1599d331.jpg
Artikel
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Sander_Jansen-136889b3.jpg
Artikel
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Cyber_Security-31c09b7b.jpg
Interview
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht