Moluksewijk2.png
Artikel leestijd5 min. leestijd
Een reconstructie van de gebeurtenissen

Omgaan met commotie in de Molukse wijk

Begin april kwam Woonpunt in het nieuws vanwege commotie in de Molukse wijk. Woonpunt was van plan geweest om een woning in de Molukse wijk aan te bieden aan een niet-Moluks gezin. De woning werd beklad en vernield en dat leidde tot veel regionale en landelijke persaandacht. Wat was de impact daarvan op Woonpunt? Een reconstructie.

Vrijdag 29 maart. Wijkbeheerder Sidi Bibouda krijgt vanuit zijn netwerk een seintje dat een ruit is ingegooid in de Molukse wijk. De woning is beklad met leuzen. Ook krijgt hij een kopie van de brief toegespeeld die inmiddels door de wijk circuleert waarin een groep jonge Molukkers uit de wijk een aantal grieven uit over de gang van zaken. Hij schakelt meteen met team Communicatie, manager Klant & Leefbaarheid Ruud van den Heuvel en bestuurder Marie-Thérèse Dubbeldam.

Zondag 31 maart. Senior-communicatieadviseur Roel Haanen ontvangt een appje van oud-collega Bert Vrolijk: een journaliste van L1 wil een reactie van Woonpunt op de bekladde en vernielde woning. Roel heeft de informatie over de woning van Sidi, maar mist de afspraken uit het verleden. Hij belt met Miriam Heuts en Gemma Gerrits die hem alles vertellen over de afspraken die in het verleden zijn gemaakt met de buurt en hoe die tot stand zijn gekomen. Als Roel alles op een rij heeft, gaat hij aan de slag met een persverklaring. De persreactie stemt hij af met Ruud, Miriam en het bestuur. ‘Wat je niet wil doen met zo’n eerste reactie, is de deur dichtgooien’, zegt Roel. ‘Natuurlijk veroordeel je de vernieling, maar belangrijker is dat je aangeeft dat je het ongenoegen van de buurt hebt begrepen en dat je met ze in gesprek wil.’

'Journalisten stellen 1001 vragen'

Maandag 1 april. De telefoon staat roodgloeiend. Van De Limburger tot de Volkskrant en van SBS6 tot NRC: iedereen belt. Team Communicatie overlegt voortdurend Ruud en Marie-Thérèse om de juiste antwoorden te geven. ‘Journalisten stellen 1001 vragen’, zegt Roel. ‘Als je die allemaal beantwoordt, loop je het gevaar dat je het gesprek met de krant voert in plaats van met de buurt. Bewoners lezen dan in De Limburger hoe je over de kwestie denkt. Maar aan de andere kant is “geen commentaar” ook geen optie. Dus je moet over elk antwoord goed nadenken.’ Bovendien geeft Ruud aan dat hij ‘eerst eens wil luisteren naar de jongeren, alvorens een standpunt in te nemen.’ Daarom neemt hij het initiatief om in contact te komen met de jongeren. Hij krijgt via-via het telefoonnummer van een van hen, Djehoshua Sahetapy. Binnen een uur heeft hij een prettig What’s app-gesprek. Een dag later gaat hij samen met Marjan Knol naar de horecazaak van Djehoshua om persoonlijk kennis te maken. Een gezicht bij de naam, dat wekt over en weer vertrouwen. Ondertussen is Sidi in de wijk aanwezig om samen met bewoners de scherven op te ruimen. Ook zorgt hij voor een nieuwsbrief om de buurt te informeren.

Maandag 15 april. Ruud, Miriam en Sidi hebben het eerste gesprek met wat inmiddels de VMGM heet: Vertegenwoordigers Molukse Gemeenschap Maastricht. Eerst is dat dus vooral luisteren. Al snel wordt duidelijk dat Woonpunt het contact met de wijk is verloren. Sidi: ‘Het is een wijk met een hoge sociale controle, dus de meeste problemen worden onderling opgelost. Ik kwam vaak in de wijk, maar er werd nauwelijks een beroep op ons gedaan. Andere buurten vragen onze hulp bij projecten met tuintjes opknappen of achterpaden opruimen, maar in de Molukse wijk regelt men het zelf. Daar komt nog bij dat de BOC anderhalf jaar geleden is opgeheven.’

Mei. Tijdens de gesprekken met VMGM ontdekken Ruud, Miriam, Marie-Thérèse en Sidi al snel dat het de Molukse bewoners niet te doen is om uitsluiting, maar om behoud van hun cultuurgoed. Sidi: ‘De Nederlandse overheid heeft die buurt ooit gebouwd voor de Molukkers. Als de Nederlandse overheid haar beloftes niet nakwam en de Molukkers hun eigen staat kon geven, dan op zijn minst hun eigen wijken. Al die beloftes zijn niet nagekomen. Als je het zo bekijkt, is het toch niet zo gek dat ze hieraan vasthouden, dat ze die beloofde eigen wijken willen behouden? Dat heeft niets met discriminatie te maken.’ De VMGM heeft op aanraden van Woonpunt handtekeningen opgehaald in de wijk zodat zonneklaar wordt dat ze het mandaat hebben om namens de wijk afspraken te maken. Van meer dan 70 procent van de wijk bemachtigden ze tot nu toe een handtekening.

Maandag 20 mei. Djehoshua en andere leden van de VMGM komen naar kantoor voor een laatste overleg voordat de buurt wordt geïnformeerd. Ruud en Miriam nemen de nieuwe toewijzingsafspraken door met de groep. Die afspraken komen voort uit een hernieuwd besef bij Woonpunt dat we weliswaar juridisch eigenaar zijn van deze woningen, maar dat ze ooit aan de Molukse gemeenschap zijn gegeven. Afgesproken wordt o.a. dat Molukse kandidaten niet meer worden afgewezen op basis van gezinssamenstelling. De inkomenseisen blijven overeind, omdat Woonpunt daar gebonden is aan wettelijke regels. Als laatste neemt Roel de communicatie naar de buurt en de pers met de VMGM door. Alles is voorbereid: afspraken hoe we met de pers omgaan, een persbericht, een lijst met vragen en antwoorden.

'De kans vergroten op een positief verhaal'

Maandag 27 mei. De dag van de buurtbijeenkomst. In overleg met VMGM worden twee journalisten uitgenodigd voor een persgesprek met Djehoshua en Ruud, voorafgaand aan de buurtbijeenkomst. Ook zijn de twee journalisten uitgenodigd om de avond bij te wonen. Waarom? Communicatieadviseur Merel Schreurs: ‘De buurt wilde liever geen pers aanwezig die avond, maar dit waren twee journalisten die zich heel betrokken hadden getoond. Door ze erbij te betrekken, vergrootten we de kans op een positief verhaal.’ Voordat de journalisten langskwamen, oefenen Ruud en Djehoshua met Merel. De avond zelf verloopt soepel. Meer dan de helft van de wijk is aanwezig. Marie-Thérèse geeft een mooie speech en Ruud legt samen met Djehoshua uit wat de afspraken inhouden. Na afloop stuurt Merel het persbericht uit. De laatste journalist belt om half twaalf ’s nachts.

Dinsdag 28 mei. De media berichtten grotendeels positief-neutraal over de afspraken die Woonpunt maakt met de Molukse wijk, al vragen sommigen zich af of hier toch geen sprake is van discriminatie. Het is ook een complex vraagstuk, waarop je geen zinnig antwoord kunt geven zonder de pijnlijke geschiedenis in ogenschouw te nemen. Ook wildvreemden melden zich bij Klantenservice om verhaal te halen. Jammer genoeg had team Communicatie er niet aan gedacht om de lijst met vragen & antwoorden en het persbericht op voorhand aan team Klantenservice te geven.

Maandag 10 juni. Op Tweede Pinksterdag organiseert Djehoshua een straatspeeldag voor de kinderen uit de wijk. Woonpunt is uitgenodigd. Sidi doet mee aan een zakloopwedstrijd, maar komt ondanks zijn inspanningen niet als eerste over de streep. ‘Het was een prachtige dag’, zegt Sidi. ‘Een heerlijke sfeer in de wijk. Mijn kinderen hebben het ontzettend naar hun zin gehad. Ze hebben nu wel een heel raar beeld van het werk dat papa doet.’ Op het plein spelen de kleintjes met strandballen van Woonpunt.

Ondertussen werken Ruud en Miriam en Djehoshua aan een tekst voor een convenant waarin alle afspraken zwart op wit komen. Zodra die tekst klaar is, zorgen we voor een feestelijke ondertekening. Dat wordt de kers op de taart.

Go Sidi! Go Roel! Go Miriam! Go Gemma!
Go Marie-Thérèse! Go Ruud! Go Marjan! Go Merel!

Andere artikelen
WP-Ineke-Duit-Elsloo-106-03d21841.jpg
Interview
Artikel leestijd6 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Moluksewijk2-38ba9511.png
Artikel
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-2019-0613-groepsfoto-002-b60afb9f.jpg
Ambitie
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
2019-Woonpunt_gebiedsgerichtwerken_pilot-90ffa344.jpg
Artikel
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-2019-0613-Klantenservice-003-ab9804d2.jpg
Artikel
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Stefan & Hugo

Artikel
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht