WP-2019-0613-groepsfoto-002.jpg
Artikel leestijd5 min. leestijd
Vier collega's over hun drijfveer om een opleiding te volgen

Ontwikkelen? Pak zelf het initiatief!

Het belang van voortdurend ontwikkelen kan je niet overschatten. In een veranderende samenleving verandert je werkomgeving ook. Als werknemer kan je niet stil blijven staan. Je moet in beweging blijven. Met een opleiding of training leer je nieuwe inzichten waarmee je verder komt. Bijkomend voordeel? Mensen die zich ontwikkelen hebben meer werkplezier, ze zijn productiever en minder vaak ziek. Steeds meer Woonpunters grijpen de kans om een opleiding of cursus te volgen. Malica Ziamari, Maurice Voogt, Twan Schmitz en Miriam Heuts vertellen wat hun drijfveer is.

'Wij leren ook veel van elkaars werk'

Malica Ziamari

Malica volgt een post bachelor opleiding tot effectieve klantmanager in het sociaal domein. Een hele mond vol. Wat betekent het precies? ‘Woonpunt vindt het al jaren belangrijk dat wij onze huurders eigenaar maken van hun eigen problemen. Maar hoe doe je dat nou goed? Hoe maak je gebruik van de expertise van de huurder over zijn eigen situatie? En hoe kun je de rol van procesmanager op je nemen, in plaats van probleemoplosser? Dat leer ik tijdens deze opleiding’, zegt Malica. De afgelopen jaren is binnen het sociaal domein het besef gekomen dat als huurders of cliënten zelf de oplossing voor hun probleem bedenken, ze na afloop veel tevredener zijn met de uitkomst. De kans op een duurzame oplossing van het probleem wordt daarmee groter. ‘Het mooie aan deze opleiding is bovendien dat ik ‘m volg met directe netwerkpartners; welzijnspartijen, corporaties, een jeugdinstelling en gemeenten. Wij leren tegelijk ook veel van elkaars werk. Daardoor weten we elkaar straks ook buiten snel te vinden als we elkaar nodig hebben.’ Malica investeert flink wat tijd in de opleiding. Behalve de lesdagen, gaat Malica aan de slag met een scriptie en een praktijkonderzoek. ‘De praktijkonderzoek ga ik samen met een studiegenoot doen. Wij gaan kijken hoe wij gedetineerden die op het punt staan om vrijgelaten te worden, beter kunnen voorbereiden op het zelfstandig wonen.’ Van de anderhalf jaar die de opleiding duurt, is Malica nu een dik half jaar onderweg. Hoe kijkt ze nu tot nu toe tegen de opleiding aan? ‘Ik vind de post-bachelor erg goed. Het is praktijkgericht en daarbij leer ik herkennen wat mijn ruimte is binnen de organisatie. Ik kan het aanbevelen aan mijn collega’s van Klant & Leefbaarheid.’

'Belangrijk om mijn horizon te verbreden'

Maurice Voogt

Twee jaar geleden deed Maurice de opleiding assistent projectleider en dat smaakte naar meer. ‘Als ik iets doe, dan ga ik voor het maximale. Een paar jaar geleden deed ik bijvoorbeeld na verplichte opleiding EPA opnemer, ook vrijwillig de adviseursopleiding.’ Nu volgt hij sinds 1 april (‘ik maak geen grapje’) de opleiding projectleider Bouw bij het gerenommeerde instituut BOB. Tijdens de opleiding leert hij het bouwproces van ontwerp tot nazorg analyseren en beheersen, aan de hand van de vijf beheer aspecten: tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.

Een jaar lang moet hij iedere twee à drie weken een dag naar Utrecht. Tussendoor moet hij thuis de boeken in en huiswerkopdrachten maken. Daar gaan ook de nodige uren in zitten. Een flinke tijdsinvestering dus. Waarom doet Maurice dat? ‘Ik ben gedreven en wil mezelf graag ontwikkelen. Het is voor mij belangrijk om mijn horizon te verbreden en iets te doen voor de toekomst. Je weet nooit welke kansen zich voordoen.’ Maurice ontwikkelt zich graag op het gebied van vastgoed. ‘Ik ben een echte techneut. Een managementopleiding is bijvoorbeeld niet aan mij besteed. Mijn interesse ligt bij de techniek. Hoewel deze opleiding geen direct raakvlak heeft met mijn huidige werk, begrijp ik dingen binnen de organisatie wel beter.’ Maurice wil iedereen op het hart drukken dat je zelf het initiatief moet pakken. ‘Ik heb mijn wensen aangegeven in mijn jaargesprek en vervolgens ook de kans gekregen.’

'Niet doen om een ander te pleasen'

Twan Schmitz

Twan omschrijft zichzelf als een generalist. Hij volgt graag opleidingen om zijn algemene kennis te ontwikkelen. ‘Ik ben in veel dingen geïnteresseerd. Dus ik ontwikkel me ook graag breed.’ Na MBO bouwkunde en de vakopleiding woonconsulent is het nu tijd voor de HBO opleiding Social Work. Hier leert hij professioneel mensen helpen: van manieren om contact te leggen met cliënten tot kennis van verslavingszorg. De kunst is cliënten zo veel mogelijk zelf te laten doen en waar nodig te helpen. ‘Deze opleiding was op mijn eigen initiatief. We worden steeds vaker geconfronteerd met mensen met een rugzakje. Deze opleiding gaat dieper dan de trainingen die we krijgen aangeboden van Woonpunt. Ik leer doelgroepen herkennen en hoe ik er mee om moet gaan. Sinds ik de opleiding doe, kan ik me beter verplaatsen in de ander.’ Hij probeert nu mensen zo te helpen dat ze verder komen. Onlangs heeft hij met succes bemiddeld tussen een zorgmijder en maatschappelijk werk. Volgende week hebben ze een afspraak. ‘Die man zag er heel slecht uit. Maar we krijgen geen klachten over hem. Voorheen zou ik dan geen actie ondernemen. Nu heb ik hem toch gebeld en hulp aangeboden. De winst voor Woonpunt is dat we nu problemen voorkomen.’

Volgens Twan moet je een opleiding doen voor jezelf, niet doen om een ander te pleasen of een bepaalde functie te bemachtigen. ‘Alles wat je leert, neem je mee in je werk maar ook privé heb je er voordeel van. Dat is de meerwaarde.’

'Even helemaal uit je comfortzone'

Miriam Heuts

Een tijd geleden las Miriam in het NRC Handelsblad over de leergang Het Rendement van Geluk aan de Erasmus Universiteit. Deze leergang richt zich op geluk in organisaties vanuit verschillende invalshoeken, bijvoorbeeld vanuit de filosofie, de economie of de genetica. Daar werd ze nieuwsgierig van. Het leek haar mooi voor haar eigen ontplooiing. Ze kreeg de mogelijkheid om de leergang te volgen vanuit haar Individueel Loopbaanbudget.
Miriam: ‘De leergang begon met een tweedaagse masterclass waarin alle onderwerpen aan bod kwamen, daarna werd hier in zes cursusdagen dieper op ingegaan.’

Miriam vindt het leuk om iets helemaal nieuws te doen, even helemaal uit haar comfortzone. ‘Ik vond het al spannend om alleen naar Rotterdam te gaan.’ De leergang was voor haar een bevestiging van veel dingen die ze al wist. ‘Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk. Dus daar moet je ook zelf aan werken. Geluk zit in de kleine dingen. Iemand een plezier doen, een fijn gesprek of een kaartje met een lieve boodschap. Voldoening van je werk, zit niet in het materiële, maar in de contacten, de sociale interactie en het geven of krijgen van aandacht.’ Miriam waardeert sinds deze cursus nog meer wat ze al heeft. Ze heeft zich de les van haar 93-jarige Indonesische docent ter harte genomen: ‘Je kunt niet lachen, zonder een traan. Om gelukkig te kunnen zijn, moet je accepteren dat verdriet erbij hoort.’

Het leuke van een cursus als deze is wat Miriam betreft naast de inhoud de onderlinge contacten. ‘Er zijn zoveel verschillende soorten deelnemers, uit de zorg, het onderwijs, de corporatie, de financiële sector en zelfs een makelaar. Je leert van elkaar en kunt ervaringen uitwisselen. Bij Zorggroep Elde krijgen teams een budget voor hun ontwikkeling. Ze kiezen zelf wat ze daarmee doen. Een yogaworkshop, een vakinhoudelijke opleiding of een voedingscursus. Afhankelijk van hun eigen behoefte. Dat was voor mij wel een eyeopener. We hoeven niet alles te regelen voor onze medewerkers. Zij hebben zelf de keuze waar ze gebruik van willen maken’.

Go Malica! Go Maurice! Go Twan! Go Miriam!

Andere artikelen
WP-Ineke-Duit-Elsloo-106-03d21841.jpg
Interview
Artikel leestijd6 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Moluksewijk2-38ba9511.png
Artikel
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-2019-0613-groepsfoto-002-b60afb9f.jpg
Ambitie
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
2019-Woonpunt_gebiedsgerichtwerken_pilot-90ffa344.jpg
Artikel
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-2019-0613-Klantenservice-003-ab9804d2.jpg
Artikel
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Stefan & Hugo

Artikel
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht