2019-Woonpunt gebiedsgerichtwerken pilot breder.jpg
Artikel leestijd4 min. leestijd
Pilot gebiedsgericht werken

Wat speelt er allemaal in de buurt?

Een aantal jaren geleden ging Woonpunt van lokale aansturing naar functionele aansturing. Het doel was meer efficiency. Nu komen we daar deels op terug. ‘Door elke week een kort moment bij elkaar te zitten, weet je zeker dat je elkaar niet vergeet te informeren over wat er speelt in de buurt.’

Vroegâh… hadden we drie regio’s en elke regio had zijn eigen regiodirecteur. Elke regio was bovendien opgedeeld in rayons, en elk rayon had een rayonteamleider. Binnen de rayons waren verschillende disciplines vertegenwoordigd: leefbaarheid, verhuur, onderhoud. Die werkten nauw samen en kenden het woningbezit en de huurders in “hun” gebied. Maar het was ook lastig om één werkwijze door te voeren met zoveel leidinggevenden. Iedere directeur en teamleider interpreteerde het beleid toch net even anders. Dat leverde onnodige discussie op en leidde tot veel onduidelijkheid en overleggen. Daarom koos Woonpunt in 2013 voor functionele aansturing.

'Aanwezig en zichtbaar zijn in de buurten'

Eilandjescultuur

Maar wat was daarvan het gevolg? Eilandjescultuur. Schotten tussen de afdelingen. ‘En als je niet oppast, raak je de verbinding met de huurders en de buurten kwijt’, zegt Ruud van den Heuvel, manager Klant & Leefbaarheid. Je kunt van een medewerker immers niet verwachten dat hij zijn huurders, stakeholders en buurten kent als hij wordt ingezet in het hele werkgebied. Dat was de reden waarom Klant & Leefbaarheid er bij de reorganisatie van de afdeling voor heeft gekozen om het werkgebied van de buurtcoördinatoren te verkleinen ten opzichte van de vroegere wijkbeheerders. We willen de huurder weer centraal zetten, aanwezig en zichtbaar zijn in de buurten.

De reorganisatie van Klant & Leefbaarheid en Klant & Onderhoud behelst geen terugkeer naar de oude rayonstructuur. ‘Nee, zou ik nooit doen’, zegt Ruud. ‘De kunst is om binnen een eenduidige, functionele aansturing medewerkers verantwoordelijk te maken voor buurten en complexen, zodat ze zich meer eigenaar voelen en de lijntjes met de huurders korter worden.’

Pilot gebiedsbriefing

Ook intern worden de lijntjes korter door meer gebiedsgericht te werken. Een van de manieren waarop dat gebeurt, is de pilot gebiedsbriefing. Daarbij komen de collega’s die werken in het gebied Maastricht-West elke dinsdagochtend heel kort bij elkaar om noodzakelijke informatie uit te wisselen. Gebeurde dat niet al? Kjel Hurkens: ‘Voorheen hadden we een lang overleg waarbij allerlei casussen uit de wijk aan de orde kwamen, maar dat was lang niet voor elke collega interessant. Gevolg: mensen bleven steeds vaker weg. In deze briefing beperken we ons tot kort – maximaal een kwartier – vertellen wat er speelt in de buurten, wat we die week allemaal gaan doen. En als je dan meer wil weten over een onderwerp, dan spreek je je collega na de briefing aan.’

Welke praktische problemen lost dat op dan? Kjel geeft een voorbeeld: ‘Laatst werd onderhoud gedaan aan een complex waar een zorgpartij in zit. Daarvoor moest het water even worden afgesloten. Dat gebeurde dus precies op het moment waarop de verzorgers de cliënten wilden gaan wassen. In de toekomst voorkom je dat. De opzichter vertelt dat het onderhoud gepland staat, en een collega wijst hem erop dat misschien even contact opgenomen moet worden met de zorgpartij.’

'Je weet zeker dat je elkaar niet vergeet te informeren'

Huurder beter van dienst

Nu is dat een incident, maar Kjel wijst erop dat het belangrijk is voor al ons reguliere werk om te weten wat er speelt. Er is immers een heleboel informatie die niet in ViewPoint staat en die wel het verschil kan maken als je buiten klanten helpt. Allemaal in de categorie: ‘Dit moet je even weten.’ Door die zaken kort uit te wisselen, kunnen we ons werk beter op elkaar afstemmen en de huurder beter van dienst zijn. Zo is het wel fijn als je weet dat iemand in de straat in een psychose zit, vooral als je op dat adres onderhoud wil plegen of als de woning ernaast verhuurd wordt. Natuurlijk wordt veel van die informatie nu ook al aan elkaar doorgeven, zegt Kjel. ‘Maar je kunt het ook vergeten door de drukte. Door elke week een kort moment bij elkaar te zitten, weet je zeker dat je elkaar niet vergeet te informeren. Je kanaliseert het op deze manier voor iedereen.’

De pilot richt zich op Maastricht-West. De mutatieopzichters, de niet-planmatig opzichters de wijkbeheerders, de planmatige opzichter, de consulent participatie, de consulenten verhuur, de medewerkers serviceonderhoud, de consulent maatwerk, de sociaal beheerder en de incasso medewerkers doen allemaal mee. ‘Na twee maanden gaan we onderling evalueren en volgt een terugkoppeling aan de manager Verhuur, Onderhoud en Leefbaarheid hoe we deze pilot voort gaan zetten. Na vier maanden maken we een formele evaluatie die naar het MT gaat, inclusief een notitie hoe we gebiedsgericht werken het beste over de hele organisatie uit kunnen smeren.’

Go Ruud! Go Kjel!

Andere artikelen
WP-Ineke-Duit-Elsloo-106-03d21841.jpg
Interview
Artikel leestijd6 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Moluksewijk2-38ba9511.png
Artikel
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-2019-0613-groepsfoto-002-b60afb9f.jpg
Ambitie
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
2019-Woonpunt_gebiedsgerichtwerken_pilot-90ffa344.jpg
Artikel
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-2019-0613-Klantenservice-003-ab9804d2.jpg
Artikel
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Stefan & Hugo

Artikel
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht