Bram Bus.jpg
Artikel leestijd3 min. leestijd
Interview met Bram Bus

Duurzaamheid gaat verder dan alleen energie besparen

In ons duurzaamheidsbeleid staat dat onze woningen over enkele jaren gemiddeld energielabel B moeten hebben. Een eerste stap op weg naar energieneutraal in 2050. Maar het behalen van deze doelstelling zegt nog niets over de manier waarop dit gebeurt. En daar valt nog een wereld te winnen, volgens Bram Bus. Bijvoorbeeld in Mariaberg.

De Maastrichtse wijk Mariaberg is gebouwd in 1932 en telt 142 woningen. Tot op de dag van vandaag zijn huurders hier enthousiast over. Ondanks de kou en tocht in de winter. ‘Buiten het vervangen van enkele kozijnen met isolerende beglazing, zijn hier nooit energetische ingrepen gedaan’, legt Bram uit. ‘Daarom hebben we nu plannen voor een totale aanpak van de buitenschil. Naast isolatie van het dak krijgen de gevels spouw- en buitengevelisolatie, afgewerkt met stucwerk. We vernieuwen de nog niet eerder vervangen kozijnen en deze krijgen HR++ glas. Tot slot worden ook de voordeuren en kruipruimtes aangepakt’.

"We kopen materialen in die een positieve
bijdrage leveren aan onze omgeving."

Natuurlijke materialen gebruiken

Bij het project in Mariaberg toetsen we onze keuzes bij de projectvoorbereiding en uitvoering aan de ideeën van The Natural Step, een organisatie die wereldwijd duurzaamheid faciliteert en initieert. Bram: ‘In september vorig jaar hebben we een bijeenkomst gehad met The Natural Step. Dat leverde een schat aan ideeën op. Zo streven we ernaar alleen nog materialen in te kopen die een positieve bijdrage leveren aan onze omgeving. Dus in plaats van minerale wol, die veel energie kost om te produceren, kiezen we in Mariaberg voor de toepassing van Isovlas om de woningen te isoleren. Dit natuurlijke materiaal is marginaal duurder, maar heeft een vergelijkbare isolatiewaarde. Bovendien is het van nature temperatuur- en vochtregulerend, recycle- en snel herwinbaar en haalt het CO2 uit de atmosfeer. En in tegenstelling tot minerale wol bevat het geen stofdeeltjes die schadelijk zijn voor de gezondheid van de mensen die het materiaal verwerken.’

Hoogst haalbare alternatief

Hij gaat verder: ‘Ook de spouwisolatie wordt niet meer geproduceerd met fossiele grondstoffen, maar bestaat uit biopolymeren, gemaakt van plantaardige grondstoffen. Het materiaal is daarmee ook biologisch afbreekbaar en kan dus weer 100% tot compost worden gerecycled zonder inbreng van energie. De toepassing van natuurlijke materialen is niet altijd mogelijk, maar we kiezen wel altijd voor het hoogst haalbare alternatief en vermijden materialen die niet recyclebaar zijn.’

Niet altijd eenvoudig

Naast het milieu, willen we vanzelfsprekend ook mensen zo min mogelijk belasten met onze activiteiten. Daarom onder meer is ervoor gekozen de daken vanaf te buitenzijde te isoleren, zodat huurders in hun woning kunnen blijven. ‘Dat levert wel de nodige uitdagingen op’, aldus Bram. ‘Door de vlasplaat wordt het dakpakket ongeveer 20 centimeter dikker. Hierdoor moet er een oplossing bedacht worden voor alle aansluitingen met goten, dakkapellen, schoorstenen, kopgevels en aangrenzende woningen. Zeker de aansluiting bij de goten moet zorgvuldig worden ontworpen, omdat de betimmeringen ook nog moeten voldoen aan de voorschriften van het Maastrichts planologisch erfgoed.’

"We proberen sloop en ontwikkeling
beter op elkaar af te stemmen."

Sloop en ontwikkeling afstemmen

The principes van The Natural Step worden zoveel mogelijk toegepast. ‘We kijken per project wat voor mogelijkheden er zijn. Zo proberen we in de toekomst sloop en ontwikkeling beter op elkaar af te stemmen. Als je hierover nadenkt voordat je gaat slopen, kun je sloopmaterialen hergebruiken en de materialenkringloop lokaal sluiten. Dus sloopmateriaal wordt dan niet afgevoerd, maar opnieuw als grondstof in het productieproces opgenomen. Een ander idee is om schapen te laten grazen op een voormalige slooplocatie waar gras komt, dat scheelt maaien. In Malberg onderzoeken we de mogelijkheden voor het inrichten van een natuurtuin op de plek waar het leeggekomen AZC-gebouw gesloopt wordt. Dat doen we samen met buurtbewoners en het Centrum voor Milieu- en Natuureducatie (CNME).’

De goede dingen doen

De belangrijkste winst vindt Bram dat duurzaamheid binnen Woonpunt nu breder wordt gezien dan alleen reductie van energie of CO2 uitstoot. ‘In het ene project liggen meer kansen dan in het andere. Als we traditioneel zouden blijven werken, lieten we veel kansen liggen. Want eenmaal gerenoveerd komt een wijk de komende 50 jaar niet meer aan de beurt. Hij eindigt: Waar het uiteindelijk om gaat is dat je zoveel mogelijk gewoon de goede dingen doet.’

Go Bram!

Andere artikelen
Guido_Kerckhoffs_Hub_Meulenberg_en_Marcel_Salobir-07379492.jpg
Interview
Artikel leestijd6 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Loek_Bartholome_Koen_Nijssen-a38181cb.jpg
Ambitie
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

De goede dingen doen

Interview
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Miriam_Heuts-8c59c925.jpg
Interview
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Woonpunt-art5ver-telefoontjes-juni2018-0eda4dc4.jpg
Artikel
Artikel leestijd7 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

de verbouwing schiet op

Fotoreportage
Artikel leestijd1 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht