Miriam Heuts1.jpg
Artikel leestijd5 min. leestijd
In gesprek met Miriam Heuts

Een heel nieuw Woonpunt

Welke uitdagingen ziet de kersverse manager Klant & Verhuur voor zichzelf en voor haar afdeling? Miriam Heuts over de toekomst. ‘De weg naar voren wordt niet alleen bepaald door de managers.’

Vonden medewerkers dat nou nog een verrassing, dat jij manager Klant & Verhuur bent geworden?

‘Nee, maar ik denk dat het voor collega’s vanzelfsprekender was dat ik het zou worden dan voor mijzelf. Het feit dat ik boventallig werd, betekende voor mij niet automatisch dat ik zou schrijven. Want het lijkt misschien min of meer dezelfde functie, ik voel dat zelf niet zo.’

Kun je dat toelichten?

‘Als manager heb je toch een andere verantwoordelijkheid. Niet alleen voor jouw stukje van het werk, maar juist ook voor de onderlinge samenwerking. Hoe doen we het met z’n allen voor de huurder? Als MT-lid ben je veel meer onderdeel van een geheel dan als hoofd. Toen Guido zijn plannen voorlegde voor de nieuwe organisatiestructuur, heeft hij voorzichtig gevraagd wat mijn ambities waren. Ik heb toen gezegd dat ik best een rol als manager ambieer, maar dat dat vooral ook te maken heeft met de mensen met wie ik dan samenwerk.’

"Het teamgevoel was de afgelopen jaren niet zo
sterk binnen de groep leidinggevenden."

Want die verantwoordelijkheid moet je samen nemen?

‘Precies. En als er geen vertrouwen, openheid en samenwerking is, kun je het vergeten. Het teamgevoel was de afgelopen jaren binnen de groep leidinggevenden niet zo heel sterk. Ook niet binnen Wonen. Wat gebeurt er dan? Dan ga je je terugtrekken op je eigen stukje, want daar voel je je veilig.’

Dat vertrouwen heb je wel in het nieuwe MT?

‘Jazeker. Het voelt zo langzamerhand echt als een heel nieuw Woonpunt. Nieuw MT, nieuw kantoor, nieuwe manier van werken. Ik ben blij met de andere nieuwe MT-leden en ben ook erg blij dat er mensen van buitenaf bij komen. Buitenstaanders zien scherper wat beter kan. Ik ben altijd voor een mix van mensen. Van mensen met ervaring en mensen met een frisse blik, van man en vrouw, van mensen die constant willen vernieuwen en mensen die stabiliteit creëren. Dat zorgt voor een goede mix.’

Wat voel je als je grootste uitdaging als manager Klant & Verhuur?

‘Als eerste wil ik samen met de medewerkers gaan kijken waar we als afdeling willen staan over een jaar of drie. Met name in onze dienstverlening richting de huurder of de aspirant-huurder. Daar wil ik Team Klantenservice heel nadrukkelijk in meenemen. Zij zijn bij veel processen betrokken. Ik hoop dat we samen de verbinding kunnen leggen met de rest van de organisatie, want de klant zit verweven in het hele bedrijf. Daar is het team overigens al hard mee bezig, zo te zien.’

En liggen er nog organisatorische vragen in jouw afdeling?

‘Je bedoelt of de huuradministratie en mutatieopzichters nog binnen deze afdeling moeten vallen? Daar zullen we het zeker nog over gaan hebben.Het is alleen geen vraag die ik in m’n eentje ga beantwoorden. Dat doe ik samen met andere leidinggevenden, maar belangrijker nog, samen met medewerkers zelf. De weg naar voren wordt niet alleen bepaald door de managers. We moeten logische keuzes maken, vanuit onze strategie.’

En hoe kijk je naar harde prestatie-indicatoren, zoals leegstandsduur en huurderving?

‘Cijfers geven aan waar je staat. Als we voortdurend bezig zijn met het realiseren van onze doelstellingen en ons voortdurend afvragen wat we kunnen doen om te verbeteren, is het ook belangrijk dat we voortdurend weten waar we staan. Niet zoals vroeger één keer in de maand naar de cijfers kijken, want dan loop je alweer achter de feiten aan. Daarom ben ik ook zo blij met het werk dat Baktash, Chris, Dennis en Mando hebben gedaan bij die dashboards. Die maken het mogelijk dat we elke dag weer opnieuw kunnen kijken hoe we ervoor staan.’

"Van nature ben ik een doener – ik heb ook niks met
dikke notities, die verdwijnen toch maar in een la."

En voor jezelf? Wat is jouw grootste uitdaging die deze functie met zich meebrengt?

‘Het loslaten van de operationele zaken. Ik moet me op de hoofdlijnen richten. Van nature ben ik een doener – ik heb ook niks met dikke notities, die verdwijnen toch maar in een la. Als iets niet goed gaat, is mijn primaire reactie vaak: kom, ik help je wel. Maar de vraag is hoe ik medewerkers het beste kan helpen. Ik denk door hen te faciliteren, door ze te stimuleren om te groeien.’

Dat loslaten lukt je anders behoorlijk goed bij LEAN. Daar leg je de verantwoordelijkheid echt bij je team.

‘Ja, dat klopt. Maar het zijn ook hun werkafspraken. Zij kunnen die zelf het beste verbeteren. Ik blijf in dat traject heel bewust aan de zijlijn, omdat ik op hun kennis en goede intenties vertrouw. Ik vraag wat ze nodig hebben en probeer zo te helpen. Ik krijg vervolgens wel heel veel energie van al het enthousiasme waarmee medewerkers terugkomen.’

Wat is de belangrijkste eigenschap die een medewerker van Woonpunt moet hebben volgens jou?

‘Betrokkenheid is het belangrijkste. Bij Woonpunt, bij het werk en bij de huurders. Kennis en vaardigheden kun je bijspijkeren, maar zonder betrokkenheid wordt het nooit iets. Je moet jezelf dagelijks afvragen wat jij kunt doen om het voor die huurder beter en sneller te regelen. Dat kan van alles zijn. Er werken twee mutatieopzichters binnen mijn team die uit zichzelf aangaven tijdens hun resultaatgesprek dat ze de Leergang Verhuur wilden gaan volgen. Enerzijds zodat ze breder inzetbaar zouden zijn in de toekomst, maar anderzijds omdat ze daarmee hun rol richting de huurder beter kunnen vervullen. Daar krijg ik hele goede zin van.’

Go Miriam!

Andere artikelen
Guido_Kerckhoffs_Hub_Meulenberg_en_Marcel_Salobir-07379492.jpg
Interview
Artikel leestijd6 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Loek_Bartholome_Koen_Nijssen-a38181cb.jpg
Ambitie
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

De goede dingen doen

Interview
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Miriam_Heuts-8c59c925.jpg
Interview
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Woonpunt-art5ver-telefoontjes-juni2018-0eda4dc4.jpg
Artikel
Artikel leestijd7 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

de verbouwing schiet op

Fotoreportage
Artikel leestijd1 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht