GO_illu_bedrijfslasten._witruimte.jpg
Artikel leestijd4 min. leestijd
Onderzoek naar de bedrijfslasten van Woonpunt

Leren van de besten

Woonpunt geeft meer uit aan de bedrijfsvoering dan gemiddeld in de sector. Waarom is dat zo? En wat kunnen we leren van corporaties die het een stuk beter doen dan wij? Berati van Oeffelt liep hier een aantal maanden stage om dat te onderzoeken. ‘Er is nooit een noodzaak geweest om te besparen.’

"Een ander systeem

kan veel geld schelen"

Een corporatie die de boot in ging met een peperdure boot. Een campus die miljoenen kostte en er nooit kwam. Een directeur die zich liet chaufferen in een Masarati. Door een reeks schandalen trok de rijksoverheid in 2014 de teugels strak: corporaties werden aan banden gelegd en moesten bovendien een deel van hun huuropbrengst afstaan aan Den Haag. Deze zogenaamde verhuurdersheffing was dan misschien bedoeld om een gat in de rijksbegroting te dichten, het dwong sociale verhuurders wel om in de eigen bedrijfskosten te snijden. Berati vindt dat niet onterecht. ‘Corporaties zijn verzekerd van forse inkomsten en van geborgde financiering. Er is nooit een noodzaak geweest om te besparen en er waren geen corrigerende factoren.’

GO_illu_leefbaarheid.jpg

Hot item

Nu dus wel. Sterker: bedrijfslasten zijn een hot item binnen corporatieland. Elk jaar vergelijkt Aedes de lasten van woningcorporaties met elkaar. De best scorende corporaties krijgen een A, de middengroep een B en de achterblijvers een C.

Woonpunt scoort een C. We geven jaarlijks € 1.052 per woning uit aan onze bedrijfsvoering, terwijl het gemiddelde in onze grootteklasse op € 790 ligt. Grootte is volgens Berati niet het enige waar je naar moet kijken. ‘Als je goed wil vergelijken, moet je ook naar andere factoren kijken. Bijvoorbeeld opereert de corporatie in een vergelijkbare woningmarkt? Een corporatie op het platteland heeft minder uitgaven aan leefbaarheid dan een corporatie in de stad. En denk je dat een corporatie in Amsterdam veel moeite moet doen om een woning te verhuurd te krijgen? De uren die Woonpunt soms steekt in de verhuur van minder courante woningen, kunnen zij zich besparen.’

Uiteindelijk hield Berati vijf corporaties over die goed vergelijkbaar zijn met Woonpunt en die fors lagere bedrijfslasten hebben. Toch bleven er verschillen. ‘Onze hogere bedrijfslasten zijn deels terug te voeren op leefbaarheid. Woonpunt heeft zo’n 70 procent gestapelde woningen, de andere corporaties nog geen 50 procent. Hoe meer gestapelde woningen je hebt, hoe meer leefbaarheidsproblemen. Mensen zitten immers dichter op elkaar. Maar het is bovendien een strategisch keuze van Woonpunt om in leefbaarheid te investeren. Nu Woonpunt in de nieuwe strategie heeft uitgesproken dat te willen blijven doen, kun je je afvragen of hier nou de grootste besparing mogelijk is.’


"Mensen breder
inzetbaar maken"

Voorsorteren

Voor een deel zijn onze hogere bedrijfslasten dus terug te voeren op die strategische keuze om in leefbaarheid in te investeren. Maar voor een deel ook niet. Er zijn verbetermogelijkheden. Berati deed verschillende aanbevelingen in zijn scriptie. Eén belangrijke is de combinatie van verregaande automatisering en functieverbreding. ‘Bij corporaties Accolade en Actium zag je dat ze fors hadden ingezet op automatisering van klantprocessen en tegelijk medewerkers een breder takenpakket hadden gegeven. Als mensen maar één ding kunnen en dat wordt overbodig, heb je een probleem. Want als die mensen de organisatie moeten verlaten, gaat ook een heleboel kennis en kunde verloren. Je kunt daar maar beter op voorsorteren en die mensen breder inzetbaar maken.’

GO_illu_breedinzetbaar_witruimte.jpg

Andere besparingsmogelijkheden ziet Berati in het afdwingen van verzamelfacturen. Accolade, dat nagenoeg even groot is als Woonpunt, heeft maar de helft van het aantal facturen dat Woonpunt heeft. ‘Deels doordat leveranciers bonnen moeten verzamelen op één factuur, maar deels ook omdat ze anders met hun inkoop omgaan.’ Daar ligt de volgende kans. Ook Woonpunt is de laatste jaren bezig met slimmer inkopen en gezamenlijk inkopen. Maar we gaan nog niet ver genoeg, zegt Berati. ‘Stadlander zit in twee verschillende inkoopverbanden en heeft zelfs de aanschaf van een nieuw informatiesysteem met vier andere woningcorporaties opgepakt. Dat kan heel veel geld schelen.’

Heet hangijzer

En zo komen we vanzelf bij ViewPoint uit. Dat is ons informatiesysteem. Berati doet in zijn scriptie de aanbeveling om het systeem ter discussie te stellen. ‘Ik kon daar in mijn scriptie niet al te diep op ingaan, daar moet je een compleet nieuw onderzoek aan wijden. Maar opvallend is wel dat ViewPoint vooral door kleinere corporaties wordt gebruikt. Bijna alle woningcorporaties in onze grootteklasse werken met andere informatiesystemen, dat van Cegeka bijvoorbeeld. Van de gesprekken die ik heb gevoerd bij die vijf woningcorporaties die het beter doen dan Woonpunt, heb ik de indruk gekregen dat hun leveranciers heel proactief meedenken in het verbeteren van processen en hoe het systeem daarin kan ondersteunen. Woonpunt moet zich afvragen of ViewPoint voldoende functionaliteiten biedt en of de leverancier ook over enkele jaren nog voldoende ondersteuning kan verlenen.’

GO_illu_heet hangijzer._witruimte.jpg

Tot slot nog een heet hangijzer: salaris. Van de vijf corporaties waarmee Berati Woonpunt vergeleek, hebben er drie geen dertiende maand en twee een fors lagere eindejaarsuitkering. ‘Met de dertiende maand is Woonpunt elk jaar bijna een miljoen euro kwijt. Geld dat die andere corporaties deels of helemaal in hun woningbezit investeren. Ik zou het persoonlijk ook niet prettig vinden als er aan m’n salaris wordt gemorreld, maar in het kader van mijn afstudeeropdracht kon ik er niet omheen: daar ligt een besparingsmogelijkheid. Mijn aanbeveling was trouwens om deze niet in één keer af te schaffen, maar geleidelijk of voor een van de meer gematigde varianten te kiezen.’

Berati van Oeffelt heeft zijn scriptie inmiddels ingeleverd en verdedigd. Hij is geslaagd voor zijn opleiding Bedrijfseconomie, uitstroomprofiel Controlling. Inmiddels is hij tijdelijk bij Woonpunt in dienst als medewerker crediteuren en dagboekverwerking.

Go Berati!

Andere artikelen
iStock-685797112-5097ff91.jpg
Interview
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Waarom scoren we geen A?

Onderzoek
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
1787_GO_Inge_V_uitsnede-42c89b0f.jpg
Ambitie
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

De sloop is begonnen

Fotoreportage
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
1789_GO_Jean_Pierre_S_uitsnede-0577c13c.jpg
Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Actief sturen op risico's

Artikel
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
1791_GO_Mark_S_uitsnede-3a8bd6e4.jpg
Ambitie
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht