iStock-685797112.jpg
Artikel leestijd3 min. leestijd
Interview met Guido Kerckhoffs

Hoe integer zijn we?

De afgelopen maanden is Woonpunt twee keer in het nieuws gekomen met integriteitskwesties. Wat is er toch aan de hand? Een gesprek met Guido Kerckhoffs. ‘Wanneer je iets stiekem doet, weet je blijkbaar al dat het niet door de beugel kan.’


De afgelopen maanden hebben drie medewerkers Woonpunt moeten verlaten vanwege integriteitskwesties. Zijn dat incidenten of is er meer aan de hand?

‘Dat is precies de vraag die we ons moeten stellen en waar ik zo één, twee, drie geen antwoord op heb. Op zich kun je zeggen dat drie medewerkers op meer dan tweehonderd geen schokkend aantal is, maar de vraag die eronder ligt, is hoe dit gedrag blijkbaar jarenlang kon plaatsvinden. Daar moeten we een eerlijk gesprek met elkaar over voeren.’

Hoe zie je dat voor je?

‘We gaan groepsgesprekken aan dit jaar, waarin we met elkaar praten over wat wel en niet kan, wat binnen dat grijsgebied ligt en ook over de vraag waarom we bepaalde zaken blijkbaar niet makkelijk met elkaar bespreken. Die gesprekken waren we al van plan, naar aanleiding van de uitslag van het onderzoek naar soft controls. Hierdoor zijn ze wel urgenter geworden.’

Toen je het vertelde in de kantine Statensingel greep het je ineens heel erg aan.

‘Klopt. Ik zag een heleboel van jullie bij elkaar staan en ik weet echt hoe graag jullie voor Woonpunt werken en hoe hard jullie je inzetten voor huurders, en als ik dan met zo’n nieuws voor jullie moet staan, dan voelt het alsof ik jullie heel erg teleurstel. Ik ben hier meer dan een jaar geleden komen werken met het idee dat ik kon helpen om Woonpunt een nóg mooier bedrijf te maken. Dan praat ik liever met jullie over de stappen die we zetten.’

"Als je iets stiekem doet

weet je al dat het niet door

de beugel kan."

We hebben niet verteld wat die schendingen van de integriteit precies inhouden. Waarom niet?

‘De belangrijkste reden is een juridische: als we naar de rechter moeten om de arbeidscontracten te ontbinden, dan is het niet netjes als je je zaak inhoudelijk al hebt bepleit in het openbaar. We hebben afgestemd met onze advocaat wat we wel en niet konden vertellen.’

Maar als je niet vertelt om welk gedrag het gaat, begrijp je dan dat mensen zich afvragen of ze zelf misschien ook een keer iets hebben gedaan wat niet door de beugel kan?

‘Dat begrijp ik, maar als wij op een open en eerlijke manier met elkaar omgaan, en je maakt zaken bespreekbaar, dan kun je dat risico al bijna niet lopen. Wanneer je iets stiekem doet, weet je blijkbaar al dat het niet door de beugel kan.’

Er zijn nu misschien medewerkers die denken dat iedereen voortdurend in de gaten wordt gehouden, dat al hun mails worden gemonitord. Is dat zo?

‘Nee, echt niet. Dat zou ik niet willen. Dat mogen we niet eens! Wettelijk gezien moet je eerst een sterke verdenking hebben voordat je in iemands mailbox mag gaan kijken. Dat kan echt niet op basis van roddels en geruchten. Er moeten duidelijke aanwijzingen zijn en dan pas mag de bedrijfsrecherche heel gericht gaan zoeken.’

"Een veilige en plezierige

cultuur is net zo belangrijk."

Hoe is dat gegaan met die lijst van namen die tijdens de rechtszaak aan bod is gekomen?

‘Daar stonden ongeveer vijftien namen op. Die zijn allemaal bekeken, maar in veel gevallen is Hoffmann Bedrijfsrecherche daar niet eens aan te pas gekomen, laat staan dat ze extra onderzoek hebben gedaan. In een paar gevallen hebben ze gesprekken gevoerd met de collega's die genoemd werden. Tijdens die gesprekken bleek al gauw dat er geen sprake was van ernstige feiten, zoals werd beweerd. Maar typisch van die gevallen waarover we ons met z'n allen kunnen afvragen: kan dit nou wel of kan dit nou niet? Het grijze gebied.’

Zijn jullie nou klaar met die lijst van namen?

‘Ja, gelukkig wel. Van die specifieke lijst is alles zorgvuldig bekeken. Laten we hopen dat het hierbij blijft.’

Hebben we betere controles en procedures nodig om dit soort zaken te voorkomen?

‘Controles en procedures zijn belangrijk, maar ze kunnen niet alles voorkomen. Neem de frauderende projectleider die is ontslagen: als hij een deal sluit met een aannemer dat hij spullen geleverd krijgt die worden gefactureerd op een project van ons, dan klopt op papier alles netjes. Daar komt een controller of accountant ook niet zo makkelijk achter. Als iemand echt de boel wil flessen, dan is er altijd een manier om dat te doen. Belangrijker is dat we een cultuur creëren waarin we met elkaar praten over wat we zien gebeuren om ons heen, dat niemand bang hoeft te zijn om iets aan te kaarten, dat als je iets te vertellen hebt, we ook echt naar je luisteren. Ook als het over jezelf gaat, als je zelf iets wil doen waarvan je je afvraagt of het wel kan. Maar net zo belangrijk als een open en transparante cultuur, is dat we een veilige en plezierige cultuur hebben, waar we samen werken en respect hebben voor elkaar, waar verscheidenheid wordt gewaardeerd en ruimte is voor ieders eigenaardigheden. Aan die cultuur gaan we nu bouwen met z’n allen.’

Andere artikelen
iStock-685797112-5097ff91.jpg
Interview
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Waarom scoren we geen A?

Onderzoek
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
1787_GO_Inge_V_uitsnede-42c89b0f.jpg
Ambitie
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

De sloop is begonnen

Fotoreportage
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
1789_GO_Jean_Pierre_S_uitsnede-0577c13c.jpg
Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Actief sturen op risico's

Artikel
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
1791_GO_Mark_S_uitsnede-3a8bd6e4.jpg
Ambitie
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht