1792 GO_Peggy F_gespiegeld .jpg
Artikel leestijd3 min. leestijd
Denken in mogelijkheden

Risicomanagement

Risicomanagement is om allerlei redenen nooit echt van de grond gekomen. Aan concerncontroller Peggy Flos de taak om dit nu wel voor elkaar te krijgen.

“Je kunt niet alles dichttimmeren”

Hoe ga je zorgen dat risicomanagement nu wel van de grond komt?

In het verleden heeft Woonpunt samen met bijvoorbeeld Deloitte allerlei risico’s geïnventariseerd en dan stopte het. Maar dan begint het eigenlijk pas. We willen risicomanagement nu zo opzetten dat het niet een onderwerp is dat je erbij doet, maar dat het een onderdeel wordt van de dagelijkse activiteiten. Dan kan je er actief op sturen. Er moet bij leidinggevenden continu aandacht voor zijn. Als dat niet het geval is, dan ben je te laat met reageren als er iets mis gaat.

Woonpunt wil meer denken in kansen en mogelijkheden, meer werken vanuit intentie. Nadenken over risico’s lijkt hiermee in tegenspraak. Hoe zie jij dat?

Denken over risico’s is juist denken in mogelijkheden en oplossingen. Je wil niet alles dicht timmeren. Soms moet je een risico accepteren. Neem huurachterstanden. Denk je echt dat we voor elkaar krijgen dat iedereen altijd keurig op tijd de huur betaalt? We spreken af welk percentage aan achterstanden we acceptabel vinden. Vervolgens monitor je dat. Dreigt het bedrag boven de afgesproken norm te komen? Dan neem je maatregelen, zoals meer personeel inzetten of een andere werkwijze toepassen.

Als je weet wat het probleem is, kan je een oplossing zoeken en zorgen dat je je doelstelling toch realiseert. Kijk naar de aantrekkende economie op dit moment. Dat heeft tot gevolg dat de prijzen bij de leveranciers stijgen. Bij het maken van de plannen houden we rekening met gemiddelde prijzen. Je kunt dan concluderen dat we niet meer alles kunnen doen zoals gepland omdat de kosten hoger zijn. Maar omdat je er op voorbereid bent, is de uitdaging juist om creatieve oplossingen te bedenken, zodat we toch alles kunnen uitvoeren.

Kunnen we met risicomanagement alles voorkomen? Denk bijvoorbeeld aan het plafond van de leningen dat we in het verleden hebben bereikt.

Ik kan over deze specifieke casus niet oordelen. Ik werkte nog niet bij Woonpunt. Tijdens de crisis werkte ik in de financiële sector. Daar zagen we snel de veranderde rol van de toezichthouder en de gevolgen hiervan. Daar hebben we ons op voorbereid. Risicomanagement dwingt je om bewust vooruit te kijken. Daarnaast moet je als organisatie snel wendbaar zijn. Dat zijn we nu niet, dus dat is een risico.

“We zijn nu niet wendbaar

dat is een risico."

Of de fraudezaak onlangs?

Dit kan je niet 100% voorkomen. Dan moet je alle processen dichttimmeren. Daarmee creëer je weer nieuwe problemen. We moeten bewustzijn creëren bij de medewerkers en laten zien dat niet-integer gedrag niet wordt geaccepteerd. Het helpt als je open met elkaar in gesprek gaat en benoemt wat acceptabel gedrag is en wat niet. Dat we dit nog onvoldoende doen, blijkt wel uit het soft control onderzoek. Daarom hebben we dit thema toegevoegd aan het transitieplan.

Zijn er risico’s waar we nu acuut iets mee moeten?

Er zijn zeker risico’s waar we nu acuut iets mee moeten. Daar zijn we gelukkig ook al mee gestart. Naast de integriteit die net aan bod kwam, is dat bijvoorbeeld de kwaliteit van de managementinformatie. Tot nu toe stond in de rapportages vooral verantwoordingsinformatie. We lieten weten waarom we zaken niet haalden. De sturing ontbrak. Wat gaan we doen om iets toch te halen? Of een probleem in de toekomst te voorkomen? Dat gaan we nu wel doen. Dit is het ‘dashboards’- project dat onderdeel uitmaakt van het transitieplan.

Illu_risicomanagement_GO.jpg

Wat zie je als de grootste uitdaging bij het managen van risico’s?

Ten eerste het leuk en levendig houden. Ik hoop niet dat mensen na een tijdje afhaken. De kans is natuurlijk dat als een bepaald risico langere tijd stabiel is, je er niet meer actief naar kijkt. Maar je moet toch blijven kijken of het niet onverwacht de verkeerde kant opgaat. Dat voelt misschien niet zo zinvol. En als iemand voor een probleem komt te staan, moeten we die persoon niet afstraffen. Als groep moeten we dan meedenken over de oplossingen.

Ten tweede moeten we voldoende naar buiten blijven kijken en bewust zien wat er om ons heen gebeurt. De lijst die we nu hebben opgesteld is dynamisch. We moeten niet denken dat we met deze lijst tien jaar vooruit kunnen. Morgen zijn er misschien weer andere risico’s.

Go Peggy!

Andere artikelen
iStock-685797112-5097ff91.jpg
Interview
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Waarom scoren we geen A?

Onderzoek
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
1787_GO_Inge_V_uitsnede-42c89b0f.jpg
Ambitie
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

De sloop is begonnen

Fotoreportage
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
1789_GO_Jean_Pierre_S_uitsnede-0577c13c.jpg
Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Actief sturen op risico's

Artikel
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
1791_GO_Mark_S_uitsnede-3a8bd6e4.jpg
Ambitie
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht