WP-Thery-Dirven-209.jpg
Artikel leestijd3 min. leestijd
Een gesprek over zijn nieuwe rol als bestuursadviseur

Thery Dirven remt nog niet

Sinds 1 oktober is Thery Dirven naast accountmanager maatschappelijk vastgoed ook voor zestien uur bestuursadviseur. Hij volgt daarmee Lei Bovens op. ‘In de praktijk botsen belangen met elkaar, ook al staan de neuzen dezelfde kant op.’

“Mijn meerwaarde zit erin dat ik de verbinding kan leggen tussen partijen”

Toen Lei Bovens de functie vervulde, heette het nog bestuurssecretaris. Nu is het bestuursadviseur. Wat is er veranderd?

‘De job bestaat pas een jaar of twee. Lei heeft ‘m ingevuld op basis van wat op dat moment nodig was. Er moest veel worden uitgezocht en uitgewerkt. Ook veel juridische zaken. Ik ben hem zeer dankbaar dat hij dat zo goed gedaan heeft. Daardoor is er nu ruimte om de functie anders in te vullen.’

Wat moet ik me daar bij voorstellen?

‘Ik ondersteun de raad van commissarissen en het bestuur door inhoudelijk zaken voor hen uit te zoeken, ingewikkelde dossiers voor te bereiden en de aanpak in goede banen te leiden. Dat kunnen er ook maar een paar zijn, want ik heb zestien uur per week. Denk bijvoorbeeld aan de visitatie die nu weer gaat lopen. Dat is het eerste project waarmee ik aan de slag ga. Bij de visitatie komt een externe en onafhankelijke commissie bij Woonpunt langs om te kijken hoe we onze zaken geregeld hebben. Onderdeel daarvan is dat zij gesprekken voeren met onze belangrijkste stakeholders, zoals de huurdersverenigingen en wethouders. Mijn rol is om dat allemaal in goede banen te leiden.’

Maar de visitatie is eens per vier jaar. Wat ga je de rest van de tijd doen?

‘Er lopen meer zaken, bijvoorbeeld de relatie met de huurdersverenigingen. Wat verwachten wij van inspraak? Wat verwachten zij van inspraak? Hoe organiseren we dat? Mijn meerwaarde zit erin dat ik de verbinding kan leggen tussen partijen. Of dat nou tussen de huurdersvereniging, de raad van commissarissen, een gemeente of een collega-corporatie is. Dat doe ik ook als accountmanager maatschappelijk vastgoed. Ik praat met zorgpartijen over hun wensen en behoeften en bespreek vervolgens binnen Woonpunt of we aan die wensen kunnen voldoen.’

Maar in een ideale wereld zou jouw functie toch niet nodig zijn? Ik bedoel: je mag toch verwachten dat bestuur en huurdersbelangenvereniging een goed en open gesprek met elkaar voeren? Dat het bestuur alles kan uitleggen aan de HBV en RvC? Waarom is de praktijk dan toch weerbarstiger?

‘Omdat in de praktijk belangen met elkaar botsen, ook al staan de neuzen dezelfde kant op. Onze middelen zijn beperkt en iedereen heeft een mening over waar die het beste ingezet kunnen worden, wat prioriteit moet hebben. Ik ga proberen om op sommige belangrijke dossiers die botsing georganiseerd te laten verlopen. En soms is niet eens duidelijk wat al die belangen zijn. Als Woonpunt een advies vraagt aan de HBV, doen we dat dan alleen maar omdat het in de wet staat? Of willen we echt weten wat ze ergens van vinden? Het is goed om dat van elkaar te weten. Die openheid en dat vertrouwen is de basis van een goede verstandhouding.’

Is dat niet je oude vak?

‘Klopt. Ik heb sociale wetenschappen gestudeerd en heb jarenlang mensen getraind op het gebied van medezeggenschap.’

Hoe ben je dan ooit bij Woonpunt terechtgekomen?

‘Da’s een lang verhaal. Ik was manager bij dat bedrijf dat opleidingen verzorgde op het gebied van medezeggenschap. Van daaruit stapte ik over naar een organisatieadviesbureau, maar dat beviel me niet. Daar ben ik na zes maanden gestopt. Ik had altijd al een enorme liefde voor wonen en stedenbouw, maar dan vooral vanuit mijn sociale achtergrond. Wat doen mensen met hun woonomgeving? Ik heb toen in Leuven een postdoctorale opleiding gevolgd op het gebied van architectuurwetenschappen en heb me toen als eindexamenonderwerp op Malberg gestort. Uiteindelijk heb ik bij Woonpunt gesolliciteerd, waar ik mijn sociale achtergrond en mijn passie voor wonen kon combineren. Jarenlang ben ik rayonteamleider geweest en toen die functie kwam te vervallen, ben ik accountmanager maatschappelijk vastgoed geworden. Het leuke aan die functie vind ik dat het niet alleen om contracten gaat, maar ook om de verbinding leggen tussen de behoeften van een zorgpartij en de mogelijkheden die Woonpunt kan bieden. Maar dat bleef een parttime functie. Ik heb een tijdje geleden aangegeven dat ik meer wilde, ook meer te bieden had. Toen kwam deze vacature voorbij.’

Je bent zestig jaar. En toch begin je nog aan een nieuwe uitdaging.

‘Natuurlijk. Als je in Maastricht moet zijn, begin je toch ook niet al in Utrecht met remmen? Ik mag nog zeven jaar werken. Dat is nog een hele tijd. Die wil ik zo nuttig mogelijk besteden.’

Je hebt lang parttime gewerkt. Nu weer fulltime. Wat vraagt dat van je?

‘Een aangepaste energiehuishouding.’

Go Thery!

Andere artikelen
ruud-c92396ed.jpg
Interview
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Niet stoken, toch besparen

Project
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-Thery-Dirven-209-bfef5aff.jpg
Ambitie
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Woonpunt-sturenopdata2-44474d21.jpg
Artikel
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-Stagiars-Leidenlaan108-e54fb9fa.jpg
Artikel
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Waardevolle tips van huurders

Project
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-Rene-Hinskens-Margraten-104-48843ebe.jpg
Ambitie
Artikel leestijd2 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht