WP-PS-Hoensbroek-Horstplein-tijdelijke-verhuur-101.jpg
Artikel leestijd5 min. leestijd

Een mooi, nieuw Slakhorst

In de Hoensbroekse wijk Slakhorst gaan we vanaf 2021 de verouderde woningen vervangen door gloednieuwe woningen in oorspronkelijke stijl. Ruim van opzet, met een eigentijdse indeling en harstikke energiezuinig. Het mooie aan dit project is de nieuwe aanpak. In plaats van bewoners te informeren over de plannen, gaan we nu al met ze in gesprek om er samen invulling aan te geven. Zo zetten we de huurder centraal.

“Hoe vertel je bewoners dat ze
tijdelijk moeten verhuizen?”

Verhuizing is ingrijpend

De wijk Slakhorst is meer dan een eeuw oud. In 1913 bouwde de toenmalige Woningvereniging Hoensbroeck De 1ste Stap: honderd woningen voor de mijnwerkers van de Staatsmijn Emma. Architect Jan Stuyt ontwierp deze wijk als tuindorp: een gezellig plein met knusse huisjes en ruime tuinen. Tot op de dag van vandaag heeft de buurt – die we nu kennen als Slakhorst – een sterke sociale samenhang. Hoe vertel je de bewoners dat ze tijdelijk moeten verhuizen? Gemma Gerrits: ‘Dat is niet eenvoudig, want een verhuizing is altijd heel ingrijpend. Zeker voor deze buurt, waar meer dan 60% van de bewoners uit senioren bestaat. Mensen die hier hun hele leven gewoond hebben. Helaas is er geen alternatief. Vanwege onoplosbare vochtproblemen, gevelscheuren en scheve verdiepingsvloeren is renovatie geen optie. En zelfs als dat wel zo was, moesten deze mensen ook tijdelijk verhuizen. Het enige wat we kunnen doen is eerlijk en duidelijk zijn, goed luisteren naar waar behoefte aan is en mensen zo goed mogelijk ondersteunen.’

Leren van vergelijkbare projecten

We zijn niet de enige woningcorporatie die besluit tot herontwikkeling van een mijnkolonie. Weller vernieuwt 138 woningen in De Oude Egge in Brunssum. En in Voerendaal onderging het Laurentiusplein en haar omgeving een volledige make-over. In 2017 werd dit project opgeleverd. We gingen in gesprek met Woningstichting Voerendaal om te leren van hun ervaringen. ‘De bewoners van het Laurentiusplein kwamen aanvankelijk in opstand tegen de plannen,’ vertelt Gemma. ‘Dat had vooral te maken met gebrek aan vertrouwen: bewoners waren bang dat ze niet konden terugkeren, omdat er minder woningen teruggebouwd werden. Uiteindelijk heeft de woningstichting het vertrouwen teruggewonnen door hun beloftes na te komen en altijd voor bewoners klaar te staan. Wat ook geholpen heeft, is duidelijk maken wat er teruggebouwd wordt. Niet alleen met behulp van een projectbrochure met plattegronden, maar ook lieten ze een 3D model op schaal van de woningen maken.’

Tekst gaat verder onder het filmpje.

Plannen afstemmen op behoefte

Wij kunnen nog niet aan de bewoners van Slakhorst laten zien hoe hun woningen er straks uit komen te zien, omdat we de plannen samen met hen willen vormgeven. Amanda Crombach: ‘We hebben er bewust voor gekozen om nu nog geen architect in de arm te nemen. We gaan namelijk eerst met bewoners in gesprek om te achterhalen waaraan behoefte bestaat. Uit ervaring weten we dat vaak 30% van de mensen ervoor kiest niet meer terug te keren in de wijk. Die keuze bepaalt onder meer hoeveel woningen we terugbouwen en wat voor soort woningen. Denk bijvoorbeeld aan speciale woningen voor senioren. Ook willen we de mogelijkheden onderzoeken voor aansluiting op het Mijnwaterproject en meer parkeermogelijkheden en groen aanbrengen.’

Terugkeergarantie en verhuisvergoeding

Om huurders zo goed mogelijk te betrekken, gaan we met iedereen een persoonlijk gesprek aan. Ook vragen we ze of ze willen deelnemen aan een klankbordgroep om mee te denken over de toekomst van de wijk. Huurdersbelangenvereniging Groot Hoensbroek steunt de plannen. Voorzitter Sjaak Mestrom: ‘We vinden het belangrijk dat de huidige huurders kunnen terugkeren in hun wijk. Daarnaast maken we ons hard voor de betaalbaarheid en dat er een goed sociaal plan is, zodat huurders een eerlijke vergoeding krijgen voor hun verhuiskosten.’ Gemma reageert: ‘Daar hebben we voor gezorgd. Vanzelfsprekend helpen we bewoners ook aan een nieuwe woning en bij een tijdelijke verhuizing krijgen ze een gestoffeerde woning. Bij terugkeer in de wijk blijven de woonlasten betaalbaar: niet alleen blijven de woningen behouden voor de sociale huur, maar ook zijn de nieuwbouwwoningen superenergiezuinig.’

Zoals Stuyt het bedoeld heeft

Maar toch: het blijft onze oudste wijk, is het niet zonde om die te vernieuwen? Amanda: ‘Wat deze wijk zo bijzonder maakt, is de kenmerkende bouwstijl van Stuyt en een aantal beeldbepalende elementen. Denk aan de boog en het torentje. In overleg met de gemeente Heerlen stellen we een bouwhistorisch onderzoek in naar deze kenmerkende elementen. Ook vragen we aan bewoners wat voor hen belangrijk is, zodat we daarmee rekening kunnen houden bij de nieuwbouwplannen. De nieuwe wijk wordt zoals Stuyt het ooit bedoeld heeft, maar dan aangepast aan de eisen van deze tijd.’

De herontwikkeling van Slakhorst start in 2021, vanaf maandag 11 februari gaan we bewoners informeren over onze plannen. De eerste weken zijn we bijna dagelijks in de buurt aanwezig om vragen te beantwoorden. Om onze plannen duidelijk uit te leggen hebben we een krantje en een filmpje gemaakt.

Andere artikelen
WP-MM-Marjan-Knol-koekjes-113b-5f6a6902.jpg
Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Pak de regie!

Artikel
Artikel leestijd7 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-PS-Hoensbroek-Horstplein-tijdelijke-verhuur-101-cefdb888.jpg
Artikel
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Contact = succes

Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
iStock-872250696-cut-517b06bc.jpg
Interview
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht