iStock-872250696-cut.jpg
Artikel leestijd5 min. leestijd
Risicomanagement

Neem eens een risico!

Woonpunt werkt sinds vorig jaar met risicomanagement. Waarom doen we dat? Wat kunnen we ermee? En hoe werkt het? We vroegen het aan Peggy Flos, concerncontroller.

‘Veel bedrijven staan niet graag stil bij mogelijke risico’s’, zegt Peggy. ‘Het is immers leuker om te denken in kansen. Maar als je erover nadenkt: ondernemen gaat altijd samen met risico’s nemen. En alles is een risico. Je neemt een nieuwe medewerker aan, en je loopt het risico dat hij of zij niet voldoet. Dat risico beheersen we door iemand op assessment te sturen. Als je het zo bekijkt, zijn we al heel lang met risicomanagement bezig, al is het maar intuïtief.’

Heeft Woonpunt risicomanagement niet ingestoken vanuit de gedachte dat we ons geen uitglijders meer konden veroorloven op financieel gebied?

‘Als ik eerlijk ben: ja, dat was wel de oorspronkelijke opdracht. De toezichthouders en de accountant zeiden allebei dat we ons risicomanagement niet op orde hadden. Daarom stond het in het verbeterplan. Maar als we die lijn hadden gevolgd, hadden we nu alleen financiële risico’s benoemd. Ik heb ‘m breder getrokken. Gelukkig kreeg ik daar al snel de handen voor op elkaar bij het MT en de raad van commissarissen.’

“Het grootste risico dat we lopen, is de afname van leefbaarheid in de wijken”

Hoe heb je het breder getrokken? Kun je een voorbeeld geven?

‘We hebben dus naar alle risico’s gekeken, dus niet alleen de financiële. En bij elk risico stellen we de vraag: Hoe groot is de kans dat het zich voordoet? En wat zijn dan de gevolgen voor Woonpunt? Kans maal impact. Daar rolt dan een score uit. De financiële risico’s staan dan niet bovenaan.’

Welke staat dan wel bovenaan?

‘Het grootste risico dat Woonpunt loopt, is de afnemende leefbaarheid in de wijken. Dat heeft niks met financiën te maken, behalve dat afnemende leefbaarheid ook de verhuurbaarheid in gevaar brengt. De kans dat het zich voordoet is enorm, met de toename van mensen met een rugzakje in de wijken. Daar komt nog bij dat Woonpunt relatief veel gestapelde woningen heeft, waar leefbaarheidsproblemen sneller zichtbaar zijn. Als we niks doen, en de leefbaarheid loopt achteruit, dan heeft Woonpunt een probleem: een slechte buurt, daar wil niemand wonen en je wil als corporatie ook niet bekend staan als verhuurder van een gribuswijk.’

Zijn er ook interne risico’s?

‘Zeker. Een goed voorbeeld is onvoldoende lerend vermogen. Er is lang niet geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers. Het risico dat we daar bij lopen, is dat we als organisatie niet snel genoeg reageren op veranderingen. Een ander goed voorbeeld is datakwaliteit. De gevolgen van een fout zijn groot met de AVG, maar gelukkig is de bewustwording in de organisatie er inmiddels. We hebben allerlei afspraken en procedures over hoe we met data omgaan, maar de mens is altijd de zwakste schakel.’

Wat is volgens jou de kracht van risicomanagement?

'De kracht van risicomanagement zit erin dat we het lef hebben om met elkaar durven te benoemen wat er mis kan gaan bij Woonpunt. Dat hebben we het afgelopen jaar gedaan in verschillende sessies met verschillende groepjes. We hebben zelfs een sessie met de rvc gehouden waarin we als MT hebben aangegeven wat volgens ons nog mis kan gaan omdat we een aantal zaken nog niet op orde hebben. Dat is best spannend.'

Het heet risicomanagement. Nadruk op management. Maar hoe managen we zo’n risico dan?

‘We maken per risico een actieplan en elk actieplan heeft een eigenaar. Het zou gek zijn als in daarin andere zaken zouden staan dan waar Woonpunt al mee bezig was. De afdeling Klant & Leefbaarheid is al met een heleboel maatregelen bezig om de leefbaarheid op peil te houden of te verbeteren. Met risicomanagement inventariseren we die maatregelen op een gestructureerde wijze en komen we daar elk kwartaal op terug: wat isde stand van zaken? Wat is het effect van de maatregelen? Moeten we bijsturen? Welke keuzes maken we? Door dat op die manier te doen, dwingen we onszelf om er voortdurend bovenop te zitten. Dat doen we met alle risico’s.’

"Als je nooit een risico neemt, grijp je ook nooit een kans"

Waarom is het zo belangrijk om het op die manier te doen? Je kunt ook gewoon denken van: als het mis gaat, merk ik het wel?

‘Ik zei net al: risico’s nemen hoort bij ondernemen. Met risico’s nemen is niks mis. Sterker: als je nooit een risico neemt, grijp je ook nooit een kans. Vraag is alleen hoeveel risico ben je bereid om te nemen. Daar moet je wel over nadenken. Risico’s kun je immers niet onbeperkt lopen en ook niet tegen elke prijs, dan zouden we niet lang bestaan als organisatie.’

Hoe ondernemend vind je Woonpunt?

‘Ik zie het steeds meer. Als je een kans ziet, en de risico's begrijp je, dan moet je die kans pakken. Laatst hadden we dat renovatieproject waarbij oorspronkelijk werd uitgegaan van energielabel A. Bij Klant & Vastgoedontwikkeling dachten ze toen: met een extra investering komen we op A+ uit. Echt mooi dat die kans wordt gegrepen om het goed te doen. Zo zijn er een heleboel voorbeelden. Maar voordat iedereen ondernemend is, moet er nog wel wat gebeuren. Wat is daarvoor nodig? Het voelen van de eigen verantwoordelijkheid. Vertrouwen dat je niet wordt afgebrand. De overtuiging dat alles wat je doet, in dienst staat van onze bewoners.’

Op welke risico’s sturen we?

Welke risico’s lopen we als Woonpunt? Onderstaande risico’s hebben we met z’n allen benoemd (van hoog naar laag risico). Per risico maakt de verantwoordelijke manager een actieplan, dat door de concerncontroller wordt getoetst. De voortgang bewaken we elk kwartaal.

 1. Het risico op teruglopende leefbaarheid wijk
 2. Het risico op onvoldoende executiekracht bij investeringen/onderhoud
 3. Het risico op onvoldoende data-kwaliteit
 4. Het risico op onvoldoende lerend vermogen
 5. Het risico op niet-integer handelen
 6. Het risico op onvoldoende kwaliteit van het bestuur/management
 7. Het risico op een normstelling financiële ratio’s in combinatie met prijsstijging leveranciers
 8. Het risico op onvoldoende (psychosociale) veilige werkomgeving
 9. Het risico op meer regelgeving
 10. Het risico op onvoldoende vertrouwen bij toezichthouders
 11. Het risico dat vastgoedaanbod en vraag qua prijskwaliteitverhouding uit de pas lopen

Go Peggy!

Andere artikelen
WP-MM-Marjan-Knol-koekjes-113b-5f6a6902.jpg
Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Pak de regie!

Artikel
Artikel leestijd7 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-PS-Hoensbroek-Horstplein-tijdelijke-verhuur-101-cefdb888.jpg
Artikel
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Contact = succes

Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
iStock-872250696-cut-517b06bc.jpg
Interview
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht