iStock-485405790b.jpg
Artikel leestijd7 min. leestijd
Pak de regie!

Werken aan persoonlijk leiderschap

Regie pakken over je eigen werk en loopbaan. Wie wil dat niet? Ophouden met afwachten en huppakee, in actie komen. Woonpunt werkt daar op vier verschillende manieren aan: het leiderschapstraject, inspiratiesessies, de reflectie- en ontwikkelingsgesprekken en one-minute-coaching.

Waarom is persoonlijk leiderschap zo belangrijk? Anita Kempen, beleidsadviseur HRM, legt uit: ‘Onze prestaties worden bepaald door de medewerkers. En medewerkers die zich ontwikkelen, die bij de tijd zijn, zetten betere prestaties neer. We moeten bovendien langer werken met z’n allen terwijl de veranderingen binnen en buiten zich steeds sneller opvolgen. Ook voor de medewerker is het belangrijk: als je je werk goed kunt doen, doordat je vaardigheden en kennis up-to-date zijn, heb je meer werkplezier dan wanneer je continu worstelt. En tot slot: als je hier ooit weg moet omdat je baan vervalt, of je wilt zelf weg omdat je een volgende stap wil maken in je loopbaan, dan is het fijn als je qua kennis en vaardigheden goed in de markt ligt.’ En waarom is het belangrijk dat medewerkers zelf de regie daarover pakken? Anita: ‘De wereld vraagt dat van je. Vroeger dachten instanties en overheid voor de mensen. Nu ligt de verantwoordelijkheid bij mensen zelf. Dat begint al op de basisschool. Ook daar ligt de nadruk al op het heft in eigen handen nemen. Ga je in deze wereld achterover leunen en afwachten, dan mis je de boot.’

1. Leiderschapstraject

Sinds afgelopen zomer gaat het MT, aangevuld met ondersteuning en adviseurs, regelmatig naar de hei om te werken aan organisatieontwikkeling. Half januari werd deze groep aangevuld met een groep senioren en leidinggevenden. De vraag die op tafel lag: hoe krijgen we onszelf en anderen binnen Woonpunt mee in het nieuwe Woonpunt? De groep van 25 mensen trainde, oefende en gaf presentaties. Die van Amanda Crombach en Vivian Jaspar ging over kathedralen bouwen. Creativiteit, lef, vakmanschap en zelfs liefde zijn nodig om een kathedraal te bouwen, stelden ze. De kathedraal in deze metafoor is niet Woonpunt als organisatie, maar ieders eigen werk. ‘Vroeger was het een eer als je mee mocht bouwen aan Gods huis’, zegt Amanda. ‘Mensen waren trots dat ze hun vakmanschap mochten inzetten voor deze heilige taak. Ook bij Woonpunt moeten we vanuit die passie werken, en niet omdat we toevallig de hypotheek moeten betalen.’ De metafoor viel in goede aarde.

Binnen het leiderschapstraject wordt tegelijk aandacht besteed aan het voeren van coachingsgesprekken. Door de juiste vragen te stellen, kunnen senioren en leidinggevenden dat persoonlijk leiderschap bij medewerkers stimuleren. Groepjes collega’s oefenden met het motiveren van elkaar en het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen. Sigrid Dohmen was er ook bij. Zij gaat vanaf half 2019 samen met Susan Schaap team Klantenservice aansturen. ‘Ik heb ontzettend veel gehad aan die drie dagen’, zegt Sigrid. ‘Als ik een cijfer moet geven, geef ik een 8 of een 9. Het heeft mijn vertrouwen gesterkt en me bewuster gemaakt van de rol die ik heb. De gesprekstechnieken die ik heb geleerd helpen me in het dagelijks werk. Op de een of andere manier zit alles wat ik geleerd heb nog steeds heel goed in mijn hoofd. Ik merk dat ik er zelfs thuis iets aan heb. Hopelijk krijgt dit nog een vervolg, later dit jaar, want ik zou het jammer vinden als het allemaal wegebt.’

2. Reflectie- en ontwikkelgesprekken

Feedback is een achterhaalde term, stelde hockeycoach Marc Lammers tijdens de eerste inspiratiesessie bij Woonpunt. Hij gebruikt zelf liever de term ‘feed forward’. Een jaar terugblikken en dan verbeterpunten noemen, is niet bepaald motiverend. Die conclusie trok Woonpunt ook al. Daarom zijn we gestopt met de beoordelingsgesprekken. Daarvoor in de plaats komen reflectie- en ontwikkelgesprekken. Hoe gaat dat in de praktijk? Anita: ‘Het is een gesprek tussen leidinggevende en medewerker, aan de hand van de vijf-vinger-methodiek, waarbij elke vinger staat voor iets. De duim voor wat goed gaat, de wijsvinger voor de kant die je op wil, de ringvinger voor commitment, enz. De middelvinger laat zich raden.’

Ook hier is het de bedoeling dat medewerkers zelf regie pakken, door het gesprek voor te bereiden, vast te leggen en op te slaan in Visma. Anita: ‘Jij als medewerker bepaalt wat er besproken wordt. Het gaat om jouw toekomst. Jij moet er straks zelf mee aan de slag. De leidinggevende helpt je daarop te reflecteren.’

3. Inspiratie

Out of the box denken. Even loskomen van de waan van de dag. De zaken bekijken vanuit een ander blikveld. Dat is het doel van de inspiratiesessies die Woonpunt organiseert. De eerste sessie, waarin ex-hockeycoach Marc Lammers vertelde hoe hij het damesteam van de tweede naar eerste plek bracht, viel ontzettend in de smaak bij wie erbij was. En als we iets verder teruggaan: de sessie Omdenken was ook al hartstikke leuk. Daarom gaan we dit vanaf nu vaker doen. De buitenwereld naar binnen halen. Anita: ‘Een heel groot voordeel, van dit soort sessies, is dat de verhalen die verteld worden ons een gemeenschappelijke taal geven om over kwesties te praten. Dat is vaak makkelijker dan je eigen situatie of die van een collega bespreekbaar maken en zorgt bovendien voor verbinding tussen collega’s.’

De tweede sessie is op 25 februari. Dan vertelt Joseph Oubelkas over persoonlijk leiderschap. Hoe je de regie kunt nemen over je eigen leven, ook bij tegenslagen. Hij weet daar alles van, nadat hij jarenlang onschuldig vast zat in een Marokkaanse gevangenis.

4. One Minute Coaching

Je collega loopt te mokken of te klagen. Daar word je niet vrolijk van. Maar wat kun je doen? Of je staat bij het koffieapparaat en hoort iemand achter je een roddel vertellen. Hoe zorg je ervoor dat je daar niet in meegaat. Niet zo makkelijk. Met One Minute Coaching leert Victor Mion ons met die situaties om te gaan. ‘One Minute Coaching is een manier om in het moment zelf direct terug te geven aan de ander wat je ziet of ervaart’, vertelt Victor. ‘Door dat heel direct te doen, zorg je ervoor dat er minder dingen onderhuids plaatsvinden. Het is eerlijk en transparant.’

Het is bovendien snel. Victor was jarenlang professioneel tenniscoach – hij coachte o.a. Raemon Sluiter – en leerde daar om spelers tijdens wedstrijden heel snel bij te sturen. Na acht jaar in het bedrijfsleven te hebben rondgelopen, en zich te hebben verbaasd over de oeverloze gesprekken die werden gevoerd, durfde hij het aan om zijn coachingsvaardigheden toe te passen op bestuurders, managers en medewerkers. ‘Dat gaat altijd over mindset, nooit over inhoud. Is iemand verkrampt? Gefrustreerd? Apathisch? Of zit ie juist in een supergoeie flow? Daar kun je op inspelen door te complimenteren, confronteren, inspireren of te provoceren. En dat kan inderdaad heel snel. Soms heb je niet eens een minuut nodig en heb je aan een paar tellen genoeg. De mindset van mensen is sowieso heel vloeibaar. Daar kun je gebruik van maken.’

Hoe kwam Woonpunt erbij om Victor Mion te vragen? Het idee kwam van Pim Boh. Hij had One Minute Coaching gezien bij een ander bedrijf en zag de meerwaarde. Nadat Miriam Heuts op zijn aanraden met Victor had gesproken, was ze meteen enthousiast. Miriam: ‘Het is een goede manier om collega’s te leren om elkaar te helpen. Want niemand wil negatief zijn, maar soms zit je in zo’n flow en kom je er zelf niet uit. Zou hartstikke mooi zijn als we elkaar daarmee kunnen helpen.’

Hoe schadelijk is negativiteit? Victor: ‘Dat bepaal je uiteindelijk zelf. Soms loop je een deukje of een krasje op door hoe je bent behandeld door een collega of door wat een leidinggevende tegen je heeft gezegd. Maar het is aan jou of er sprake is van schade. Hangt er helemaal vanaf hoe je ermee omgaat en hoe lang je erbij stil wil staan. Ook daar besteden aandacht aan tijdens de training.’

Vanuit het principe train de trainer gaat Victor een groep medewerkers klaarstomen om One Minute Coaching te verankeren in de organisatie. ‘Dat zijn de mensen die enthousiast zijn over het concept, die door hun rol of persoonlijkheid makkelijk invloed uitoefenen op anderen en die het leuk vinden om ermee aan de slag te gaan. Een training is nuttig, maar het moet uiteindelijk onderdeel worden van de medewerkers zelf.’

Op 25 februari traint hij de eerste groep van zestig Woonpunters. Dat zijn de mensen die er als eerste mee aan de slag gaan: Klantenservice, verhuurconsulenten en de teams van Financiën. Daarna gaat de rest van de organisatie de training volgen.

Nog één vraag aan Victor: wanneer had hij dat eureka-moment waarop hij bedacht dat zijn coachingstechnieken ook toepasbaar waren op managers en medewerkers? ‘Dat duurde wel even. Ik heb eerst acht jaar in het bedrijfsleven rondgelopen voordat ik die vertaling kon maken. En daarna was ik bang om het te presenteren aan mensen. Was het misschien te simpel? Zouden ze het afschieten? Ik had weinig vertrouwen in mezelf. Over die verkramping en het verlaten van je comfortzone gaat deze training onder andere. Ik doe het nu zo’n tien jaar en heb 20.000 mensen getraind. Als ik zie wat het met mensen doet, ben ik blij dat ik heb doorgezet.’

Go Amanda! Go Vivian! Go Anita! Go Miriam! Go Sigrid! Go Victor!

Andere artikelen
WP-MM-Marjan-Knol-koekjes-113b-5f6a6902.jpg
Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Pak de regie!

Artikel
Artikel leestijd7 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-PS-Hoensbroek-Horstplein-tijdelijke-verhuur-101-cefdb888.jpg
Artikel
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Contact = succes

Interview
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
iStock-872250696-cut-517b06bc.jpg
Interview
Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht