Klusadviezen 2

Sommige dingen mag je veranderen aan je woning, andere niet. Dit is afhankelijk van de bijkomende risico's. Denk daarbij aan de veiligheid, gezondheid, verhuurbaarheid en energieprestatie van de woning. Hieronder vind je een overzicht van de klussen waar je wél toestemming voor moet aanvragen:

Niet elke woning is hiervoor constructief geschikt. Daarbij zijn vaak ook aanpassingen nodig aan radiatoren bij het plaatsen van dubbele deuren of een schuifpui. Bovendien kan het plaatsen van een schuifpui vergunningsplichtig zijn. 

Bij het doorbreken van muren kan de constructie van de woning worden aangetast. Daarnaast kan het samenvoegen van vertrekken ertoe leiden dat de woning minder geschikt wordt voor de beoogde doelgroep. Tot slot kan het doorbreken van binnenmuren vergunningsplichtig zijn.

Een dakraam of dakkapel mag de dakisolatie niet schaden. Bovendien kan in oudere daken asbest verwerkt zitten. In sommige gevallen is het plaatsen van een dakkapel vergunningsplichtig. 

Een bijgebouw heb je niet zomaar afgebroken. Bovendien kan een aanbouw gevolgen hebben voor de woningconstructie, de tuin en de ventilatie. Daarom is het van belang dat Woonpunt en de huurder op voorhand goede afspraken maken over waar de aanbouw aan moet voldoen. Bij de aanvraag levert de huurder sowieso de bouwtekeningen en constructieberekening aan. Indien een vergunning is aangevraagd, levert de huurder ook de vergunning aan.

Woonpunt investeert periodiek in keukens. Een pas geplaatste keuken vervangen staat gelijk aan kapitaalvernietiging. Is de keuken oud, dan is het misschien niet nodig dat de huurder deze zelf vervangt (omdat Woonpunt dat voor de huurder kan doen). Overleg vooraf is daarom noodzakelijk.  

Woonpunt investeert periodiek in badkamers. Een pas geplaatste badkamer vervangen staat gelijk aan kapitaalvernietiging. Bovendien is een ligbad plaatsen in een woning die bedoeld is voor senioren niet wenselijk. Is de badkamer oud, dan is het misschien niet nodig dat de huurder deze zelf vervangt (omdat Woonpunt dat voor de huurder kan doen). Overleg vooraf is daarom noodzakelijk. 

Woonpunt verbetert de energieprestatie van huurwoningen. Het zou jammer zijn als investeringen van de huurder en die van Woonpunt elkaar tenietdoen of elkaar niet goed aanvullen. Daarom overleggen we vooraf met elkaar. 

Niet elke zolder of vliering is geschikt voor een vaste trap. Dat heeft met de constructie te maken.

Woningen waarbij de buitenschil extra is geïsoleerd, zijn niet altijd geschikt om rolluiken of airco’s aan te bevestigen. Aan die extra buitenschil mag het rolluik niet worden bevestigd. In kozijnen mag niet geboord worden. Sommige woningen zijn beschermd stadsgezicht, in welke gevallen rolluiken of zonwering niet zijn toegestaan. Om te kijken of de woning geschikt is, vraagt de huurder daarom eerst toestemming.

Bij einde huur beschouwt Woonpunt rolluiken, zonwering of airco’s als een overname. Dat betekent dat de vertrekkende huurder ze mag laten overnemen door de nieuwe huurder. Woonpunt legt deze overname vast in een driepartijen-overeenkomst.

Woonpunt verbetert de energieprestatie van huurwoningen. Het zou jammer zijn als investeringen van de huurder en die van Woonpunt elkaar niet goed aanvullen. Daarom overleggen we vooraf met elkaar. Bij oudere woningen kan het bovendien zijn dat we binnen afzienbare tijd het dak gaan vervangen. Bij monumenten, erfgoed of beschermd stadsgezicht kunnen aanvullende voorwaarden gelden vanuit de wet.

Woonpunt verbetert de energieprestatie van huurwoningen. Het zou jammer zijn als investeringen van de huurder en die van Woonpunt elkaar niet goed aanvullen. Daarom overleggen we vooraf met elkaar.

Vanwege veiligheid en vanwege mogelijk onderhoud kijken we graag met de huurder mee.

Asbest mag je niet verwijderen, zagen, wegbreken of doorboren. Klik hier voor meer informatie over asbest.

Vanuit onze huurders krijgen we regelmatig vragen over het aanleggen van een glasvezelverbinding. Woonpunt staat dit alleen toe als huurders in een woonhuis wonen, zonder onder- of bovenburen. In een appartementencomplex of flat is dit niet toegestaan. Klik hier voor meer informatie over glasvezel.

#
Fijn wonen
Buurten waar mensen zich thuis voelen
Lees meer