Sinds 1 september is Tanya van Dijk lid van de Raad van Commissarissen van Woonpunt. Wie is Tanya? Hoe kijkt ze naar de corporatiesector, naar Woonpunt en naar haar rol als RvC-lid?

Vertel eens iets over jezelf. Wie is Tanya van Dijk?

Ik ben een 61-jarige geboren en getogen Maastrichtse, elders gestudeerd maar hier verankerd. Mijn carrière in de volkshuisvesting is ooit begonnen als voorzitter van de huurdersorganisatie in Caberg. Als twintigjarig meisje heb ik die toen mee opgericht. Tien jaar lang heb ik veel samengewerkt met Beter Wonen, een van de voorgangers van Woonpunt. In die tijd heb ik de volkshuisvesting vanuit de huurderskant leren kennen.
Daarna heb ik in het bestuur gezeten van het Woningburo, ben ik lid geweest van de gemeenteraad in Maastricht en heb ik gewerkt bij Wonen Zuid. Daar eindigde ik als regiodirecteur van Parkstad. Door persoonlijke omstandigheden ben ik meer dan tien jaar geleden gestopt met full time werken. Omdat ik toch een maatschappelijke bijdrage wilde leveren, ben ik aan de slag gegaan als commissaris. Eerst acht jaar bij Servatius en nu alweer zes jaar bij Antares. Dat Woonpunt daar bijkomt, is voor mij de kers op de taart. De corporatie heb ik altijd met een warm hart gevolgd.

Wat trekt je aan in de rol van toezichthouder?

Toen tien jaar geleden de vacature voor toezichthouder bij Servatius vrijkwam, leek het me leuk om de volkshuisvesting ook eens van die kant te bekijken. Naar mijn idee had ik alle kanten gezien, behalve die van toezichthouder. In deze rol kan ik met iets meer afstand kritisch naar de corporatiesector kijken. Het is een functie die er toe doet. Je levert een bijdrage door de buitenwereld naar binnen te laten komen. Wat ik ook prettig vind, is dat het mensenwerk is. We werken met een klein team van vijf, zes mensen. Daardoor zijn we op elkaar aangewezen. Het is niet zoals bij een grote corporatie dat je mensen kan ontlopen. We moeten het met elkaar rooien. 

De buitenwereld naar binnen laten komen.

Hoe kijk je naar Woonpunt in vergelijking met andere corporaties waar je werkt of gewerkt hebt?

Hoewel ik Woonpunt altijd gevolgd heb, moet ik daar nu opnieuw naar gaan kijken. Ik ben sinds 1 september benoemd, maar ik heb nog geen vergadering bijgewoond of stukken gelezen. Dat komt allemaal nog. Dus ik zeg het nog even als relatieve buitenstaander. Woonpunt is voor mij een hele sociale corporatie. Jullie presenteren je altijd nog iets sociaal-maatschappelijker dan de rest. Het buigt altijd nog meer door naar de sociale kant. Dat zit ook in de nuance hoe je iets opschrijft en in de rol die je wil spelen. Dat trekt mij ook zo aan in Woonpunt. Zo zie ik ook dat de sector zich ontwikkelt. De sociale component wordt steeds belangrijker. We hebben bijvoorbeeld steeds meer te maken met mensen met een rugzakje. Dat betekent als corporatie dat je je sociale rol moet pakken, anders doe je je werk niet goed.

Voor welke uitdagingen staat de sector volgens jou?

Op sociaal gebied is er een zorgwekkende trend van verarming. Steeds meer mensen moeten rondkomen met nog minder geld. Daardoor zijn er steeds mensen die met schulden kampen. Tegelijkertijd kunnen zo’n 2 miljoen Nederlanders niet of minder goed lezen. Dat zijn over het algemeen allemaal mensen die wonen bij een woningcorporatie.
Daarnaast is er natuurlijk sprake van woningnood. Hoe gaan we zorgen dat iedereen een fatsoenlijk huis heeft? En de verduurzaming van het woningbezit. Hoe gaan we die maatschappelijke opgave financieren? 

Je bent lid van de RvC  op voordracht van de HBV’s. Wat betekent dat precies? 

Dat je meer kijkt door de ogen van huurders. Ik neem vooral een andere blik mee. Ik houd goed voeling met wat er speelt onder de huurders, luister naar de dingen die hun bezighouden en dat neem ik mee in mijn beoordeling van stukken. 
Een aantal keer per jaar zit ik met de huurdersbelangenverenigingen om tafel voor overleg. Zij komen jaarlijks naar een overleg met de volledige RvC en ik ga naar de jaarvergaderingen en andere speciale bijeenkomsten. Het is vooral belangrijk dat ze mij weten te vinden, zodat ik bijvoorbeeld uitleg kan geven over besluiten die genomen zijn. 

Waar ga je de komende tijd met name je aandacht op richten als lid van de RvC?

Ik kijk met volkshuisvestelijke bril. Doen we de goede dingen op de goede plekken? Zorgen we ervoor dat buurten beter gaan functioneren? Het gaat om de mensen. Vastgoed is enkel een middel om de goede dingen te doen in de wijken.
 

Kim-074efb4f.jpg
Artikel leestijd8 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
PDF-WP-Brouwersweg-93-003-6d135fd7.jpg
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
WP-Suzanne-Duchateau-20230906-013-b21ec116.jpg
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht