Welkom nieuwe huurder

Gefeliciteerd met je nieuwe woning! Als nieuwe huurder bieden wij je graag een fijn thuis in een prettige buurt. Maar voor nu je van je huis je thuis gemaakt hebt, moet er vaak nog veel geregeld worden. Via de informatie op deze pagina's helpen we je op weg met praktische informatie en directe links naar belangrijke pagina’s op onze website.

Huur betalen

Welke manieren zijn er om de huur te betalen? Heb ik recht op huurtoeslag? Je leest het hier.

Zorg ervoor dat je de huur vóór het begin van elke maand betaald hebt. Bijvoorbeeld via automatische incasso, dan heb je er geen omkijken naar. Andere manieren van betalen zijn ook mogelijk.

Is uje huur lager dan € 752,33, check dan op www.toeslagen.nl of je in aanmerking komt voor huurtoeslag. Je kunt ook de Belastingtelefoon bellen: 0800 - 05 43. Vermeld bij de aanvraag het inschrijvingsnummer van Woonpunt bij de Kamer van Koophandel (146 146 65).

Heeft je recht op huurtoeslag? Kan je zorgverzekering wat goedkoper? Zomaar enkele vragen waar de VoorzieningenWijzer je bij op weg kan helpen. Met de VoorzieningenWijzer bespaar je al gauw €500,- per jaar. Klik hier voor meer informatie.

Voor je verhuist

Als je ja zegt tegen een woning, maakt onze consulent Verhuur een afspraak voor de sleuteloverdracht in de woning. Op dat moment onderteken je ook de huurovereenkomst.

De gaskraan in je woning is voorzien van een afsluitdop. Om het gasfornuis te kunnen gebruiken, moet een medewerker van onze afdeling Serviceonderhoud deze afsluitdop verwijderen. Tegelijkertijd sluit hij het gasfornuis aan en test de installatie. Zo ben je er zeker van dat het veilig is. Je kunt een afspraak maken voor het gratis aansluiten van het gasfornuis door te bellen met onze Klantenservice, via 088 – 050 60 70.

Als onze consulent Verhuur dit aangeeft, maak dan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de sleutel een afspraak met onze afdeling Serviceonderhoud voor een basis onderhoudscheck van je woning. Bel hiervoor 088 – 050 60 70.

Heb je bij het tekenen van het huurcontract een Abonnement huurdersonderhoud afgesloten? Lees meer over de inhoud en de voordelen.

Dit formulier is handig als je de meterstanden van je huidige en je nieuwe woning wilt noteren. Tip: maak een foto met je mobiele telefoon.

Je kunt je verhuizing persoonlijk of schriftelijk doorgeven aan de gemeente waar je gaat wonen. Een verhuizing kun je soms ook digitaal doorgeven via DigiD. Zorg ervoor dat je de verhuizing binnen 5 werkdagen meldt, zo voorkom je een boete.

De gemeente stuurt ieder huishouden jaarlijks belastingaanslagen, onder meer voor de huishoudelijke afvalstoffenheffing en rioolheffing. Ook het Waterschap Limburg heft twee soorten belastingen: de watersysteem- en de zuiveringsheffing. De betaling verloopt via Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

In het kader van prettig wonen, raden wij je aan om een inboedel-, aansprakelijkheids- en huurdersbelangenverzekering af te sluiten. Via Woonpunt ben je aangesloten bij het glasfonds, waarmee je verzekerd bent tegen glasbreuk. Glasreparaties worden verricht door Trichtglas. Als je schade hebt, kun je direct contact opnemen via telefoonnummer 043 - 8200 206.

Prettig wonen

In onze appartementencomplexen gelden speciale leefregels om te zorgen dat iedereen prettig woont. Woon je in een appartementencomplex waar ook koopwoningen zijn? Vraag de consulent Verhuur naar de leefregels van het appartementencomplex.

Huurders vertegenwoordigingen behartigen de belangen van huurders in een bepaalde regio. Neem contact op voor meer informatie of om lid te worden. Zij kunnen je ook helpen bij het oplossen van een geschil met Woonpunt.

Een overzicht van data en tijdstippen en waar en hoe je afval kwijt kunt, vind je in de afvalkalender op de website van de gemeente.

Als je de oude woning verlaat en de nieuwe betrekt, moet je zelf zorgen voor de aan- en afmelding bij leveranciers voor energie, water, internet, tv en radio. Geef op de eerste huurdag de meterstanden en apparaatnummer door per leverancier. Dit staat op het ondertekende opleverformulier.

Bij de overdracht ontvang je een setje sleutels van je nieuwe woning. Dit zijn de enige sleutels van de woning. Woonpunt heeft geen duplicaten. Sleutels kwijt? Lees meer over onze sleutelservice.

Als je geen ongeadresseerd reclamedrukwerk of huis-aan-huisbladen wilt ontvangen, kun je bij je gemeente brievenbusstickers aanvragen.

Woonpunt vindt een veilige en prettige woonomgeving belangrijk. Daar werken we aan. Drugs zorgen voor overlast, criminaliteit en brandgevaar. Daarom hanteert Woonpunt een strikt drugsbeleid

Je hebt met ons een huurovereenkomst voor woonruimte. Bij die huurovereenkomst horen de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan onze precieze afspraken over het gebruik van je woning. In deze brochure geven wij je extra algemene informatie over je rechten en plichten als huurder van de woning

Reparaties en schade

Woonpunt werkt samen met een aantal partners om reparatieverzoeken uit te voeren voor schade aan cv, glas of riool. Lees hier hoe je een schade direct kunt melden. Voor overige reparaties bel je met Woonpunt, via 088 – 050 60 70. Tip: laat alleen bevoegde monteurs aan installaties klussen, vraag daarom gerust naar een legitimatie.

Heeft de reparatie spoed? Heb je bijvoorbeeld een lekkage aan de waterleiding of ruik je een gaslucht? Bel dan met Woonpunt via 088 - 050 60 70. Op dit nummer zijn we 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend. Buiten kantooruren word je doorgeschakeld naar onze externe storingsdienst.