Drugsbeleid

Woonpunt hecht veel waarde aan een veilige en fijne woonomgeving. Daar werken we aan. Drugs zorgen voor overlast, criminaliteit en brandgevaar. Daarom heeft Woonpunt een duidelijk beleid tegen drugs. 

Strafbare activiteiten 

In de huurovereenkomst staat duidelijk vermeld dat Woonpunt geen enkele activiteit toestaat die volgens de Opiumwet strafbaar is, zowel binnen als rondom de woning. Dit betekent dat het verboden is om drugs of hennep (wiet) te bezitten, drugs of hennep te kopen of verkopen, drugs te produceren en voorbereidende handelingen voor hennepteelt te verrichten. 

Risico's 

Hennepteelt zorgt voor brandgevaar. Bij het maken van synthetische drugs kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen en explosies veroorzaken. Drugsgebruik trekt ook criminaliteit aan, wat de leefbaarheid en veiligheid in een buurt ernstig kan schaden. Deze risico's zijn niet acceptabel.  

Als een huurder betrokken raakt bij hennep- of drugsgerelateerde activiteiten, brengt dit ook persoonlijke risico's met zich mee. Als drugs of hennep worden aangetroffen, volgen de volgende stappen: 

  • We stellen je in de gelegenheid om de huur op te zeggen. 
  • Doe je dit niet? Dan start Woonpunt een juridische procedure bij de rechtbank om de huurovereenkomst te beëindigen. In de meeste gevallen keurt de rechter dit goed en moet de huurder de woning verlaten. 
  • Als drugs of hennep worden geconstateerd, krijgt de huurder een blokkade van twee jaar bij Thuis in Limburg. Dit betekent dat de huurder gedurende twee jaar geen kans maakt op het krijgen van een andere sociale huurwoning in Limburg. 
  • De kosten voor de juridische procedure en ontruiming worden door Woonpunt verhaald op de huurder. 
  • De huurder wordt ook verantwoordelijk gesteld voor de kosten van eventuele reparaties of andere noodzakelijke werkzaamheden in de woning. 
  • De Belastingdienst maakt een schatting van de gemaakte illegale inkomsten en zal daarover alsnog inkomstenbelasting heffen. 
  • Als er sprake is van een eventuele uitkering, moet deze worden terugbetaald. 
  • Het is mogelijk dat je energieleverancier een boete oplegt. 

Laat je niet verleiden 

Criminelen vragen huurders om een deel van hun woning te gebruiken voor illegale activiteiten, zoals wietteelt of het maken van drugs. Ze bieden hiervoor vaak veel geld, soms wel honderden euro's. Maar de huurder draagt alle risico's. Als de wietplantage of het drugslab wordt ontdekt - en dat gebeurt vaak - zijn de gevolgen voor de huurder: uit huis gezet worden en een schuld van tienduizenden euro's. Het is dus niet verstandig om hieraan mee te werken. Als je financiële problemen hebt, kun je hulp vragen bij de gemeente of contact met ons opnemen. We helpen je graag om meer controle over je financiën te krijgen. 

Verantwoordelijk 

Als je iemand in huis hebt of gaat nemen en die persoon wordt betrapt op drugsbezit of het telen van hennep, ben jij als huurder verantwoordelijk. Dit betekent dat dezelfde maatregelen worden genomen in zo'n situatie. Het is daarom belangrijk om goed op te letten wat er in je woning gebeurt. 

Meld verdachte situaties 

Als je denkt dat er in jouw buurt hennep wordt gekweekt of drugs worden verhandeld, neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900 - 88 44. Je kunt ook anoniem melding maken via 0800 - 7000. Daarnaast kun je ook de buurtcoördinator van Woonpunt aanspreken óf ons algemene nummer bellen via 088 - 050 60 70