Woning ruilen

Je woning ruilen? Dat kan. Als je met iemand van woning wilt ruilen, moet je zelf een ruilkandidaat zoeken. Wanneer je een ruilkandidaat hebt gevonden, vul je gezamenlijk het formulier in.  

Vraag woningruil aan

 • Schrijf je in als woningzoekende bij Thuis in Limburg
 • Heb je een ruilkandidaat gevonden? Vul dan samen het formulier in.
 • Dien de aanvraag bij ons in en bij je woningcorporatie. Zonder toestemming van de verhuurders is woningruil niet mogelijk.
 • We beoordelen de aanvraag op verschillende punten. We kijken bijvoorbeeld of de woning passend is. 
 • Als Woonpunt en je eigen woningcorporatie toestemming verlenen, kan de ruil doorgaan.

 • Je woont minimaal 1 jaar op het huidige adres en bent de hoofdhuurder van dit adres.
 • Je staat ingeschreven bij Thuis in Limburg of schrijft je alsnog in bij Thuis in Limburg. Je inschrijving vervalt na acceptatie van de woning.
 • Je hebt de intentie om minimaal 1 jaar op het nieuwe adres te gaan wonen.
 • Je jaarinkomen over 2022/2023 en/of gezinssamenstelling is volgens de wetgeving passend bij de huurprijs van deze woning.
 • Je leeftijd ligt niet onder 23 jaar (tenzij je kinderen hebt), omdat je anders geen huurtoeslag kunt aanvragen bij de Belastingdienst/Toeslagen.
 • Je uploadt alle benodigde documenten naar Thuis in Limburg.
 • Je hebt geen huurachterstand en/of veroorzaakt geen overlast bij je huidige verhuurder en dat kun je met een positieve verhuurdersverklaring aantonen.
 • Je verleent toestemming aan de betreffende corporatie waar je naartoe wilt verhuizen om de inhoud van de verhuurdersverklaring te verifiëren bij de corporatie waar je nu nog woont.
 • Indien er sprake is van een blokkade bij Thuis in Limburg, is woningruil helaas niet mogelijk.
 • Het gaat om een zelfstandige woning die niet bestemd is voor bijzondere doelgroepen, zoals een aangepaste woning etc.
 • De woning is niet bestemd voor sloop.
 • Indien de woning gerenoveerd gaat worden in de nabije toekomst, is woningruil wel mogelijk. Je tekent in het huurcontract voor akkoord en er zal je uitgelegd worden wat de renovatie inhoudt en wat van je verwacht wordt.
 • De huurprijs wordt door Woonpunt aangepast aan de streefhuur.
 • Het toetsen van de aanvraag duurt ongeveer vier tot zes weken.
 • Het nieuwe huurcontract start altijd op de 1e van de maand in verband met het aanvragen van huurtoeslag.

 

Om je aanvraag van woningruil te beoordelen dien je onderstaande documenten te uploaden naar Thuis in Limburg. Dit geldt ook voor de eventuele medeaanvrager:

 • Inkomensverklaring over 2022 of 2023 van de Belastingdienst. Je kunt je inkomensverklaring (IB60) zelf downloaden in ‘Mijn Belastingdienst’ via mijn.belastingdienst.nl.
 • Recente salarisstroken van de laatste 3 maanden, uitkeringsspecificatie of, indien van toepassing, je meest recente pensioenoverzicht.
 • Uittreksel bevolkingsregistratie met woonverleden (aan te vragen met behulp van je DigiD bij je gemeente. Let op! Dit bestand mag niet ouder zijn dan 6 maanden). Indien je reeds huurder bent van Woonpunt, hoef je dit niet aan te leveren.
 • Een recente verhuurdersverklaring van je huidige verhuurder waaruit blijkt dat je de maandelijkse huur op tijd betaalt en geen overlast veroorzaakt. Indien je reeds huurder bent van Woonpunt, hoef je dit niet aan te leveren.
 • Akkoord van bewindvoerder en/of budgetbeheer (indien van toepassing).

Graag ontvangen wij bericht als alle documenten in Thuis in Limburg staan, zodat we deze kunnen controleren. Als de documenten passend zijn (in de ruimste zin van het woord), wordt een woningcontrole gepland (altijd per de 1ste van een nieuwe maand). De complexopzichter voert de woningcontrole uit.

Voordat Woonpunt toestemming geeft voor een woningruil, worden de volgende controles uitgevoerd:

 • Controle van je documenten in Thuis in Limburg.
 • Er mag geen sprake zijn van huurachterstand en/of overlast.
 • Woningcontrole van je eigen woning door je woningcorporatie.
 • Controle van de ruilwoning door Woonpunt.
 • De woning is in goede staat. Eventuele beschadigingen worden gerepareerd vóór de woningruil. Buiten deze beschadigingen accepteer je de woning zoals je ruilkandidaat deze achterlaat.
 • Regelen van de overname van spullen met de persoon waarmee je wilt ruilen.

Als al deze controles goed doorlopen zijn en beide verhuurders geven toestemming, zal een huuringangsdatum worden bepaald. Nadat de nieuwe huurovereenkomst is getekend en de huurbetaling is gedaan, kan pas een woningruil plaatsvinden.