Loket Housing 

Iedereen verdient een ‘thuis’: een fijn en betaalbaar huis in een veilige, prettige en passende woonomgeving. Soms heeft iemand echter (tijdelijk) begeleiding bij het wonen nodig. Bijvoorbeeld wanneer iemand uitstroomt vanuit een opvang of een beschermd wonen-voorziening. Loket Housing wordt door de woningcorporaties van Zuid-Limburg ingezet om mee te kijken in deze bemiddelingen.

Loket Housing is het centrale toegangsloket in Zuid-Limburg voor mensen vanaf 18 jaar die een huisvestingsvraag in combinatie met een begeleidingsvraag hebben. Deze mensen met een niet-standaard woonvraag kunnen niet via het reguliere woningzoekendemodel www.thuisinlimburg.nl geholpen worden., maar wel via Loket Housing.

Loket Housing bemiddelt samen met de woningcorporatie naar een passende woning. Het doel hierbij is dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan wonen, door wonen en zorg op maat te bieden. Daarnaast richt Loket Housing zich op duurzaam wonen.

Loket Housing is een samenwerkingsverband van woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen in de regio's Parkstad, Maastricht en Westelijke Mijnstreek. De procesregisseurs van LEVANTOgroep vormen de spil van Loket Housing. Zij werken met alle betrokken partijen samen en voeren de procesregieregie.  

De woningcorporaties in de genoemde regio’s stellen op basis van taakstelling woonruimte beschikbaar voor het Loket Housing.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website van de LEVANTOgroep:www.levantogroep.nlLoket Housing

Contact
lokethousing@levantogroep.nl en 088- 707 7606

Meer informatie