Stook- en servicekosten 

In je maandelijkse huur is een bedrag opgenomen als voorschot voor stook- en servicekosten. Dit voorschot omvat de kosten voor energie- en/of waterverbruik en de servicekosten, zoals het glasfonds en het onderhoudsabonnement. Elk jaar ontvang je een eindafrekening voor deze kosten. Dat gebeurt vóór 1 juli. 

Goed om te weten

Heb je een gemeenschappelijke warmtevoorziening? Dan betaal je de stookkosten aan Woonpunt of Ista Nederland. Dit verschilt per complex. 

Kennis_2.svg

Stookkosten

Iedere maand betaal je een vast bedrag aan stookkosten. Deze kosten zijn inbegrepen in de huurprijs en betaal je vooruit. Aan het einde van het jaar berekent Woonpunt het werkelijke energieverbruik en verrekent dit met het betaalde voorschotbedrag. Als de werkelijke kosten lager zijn dan het voorschotbedrag, ontvang je een gedeeltelijke terugbetaling. Als de jaarlijkse kosten hoger zijn dan het voorschotbedrag, moet je bijbetalen. In sommige gevallen wordt ook het nieuwe voorschotbedrag aangepast.

Heb je een eigen cv-ketel, gas- en elektriciteitsmeter in je woning? Dan betaal je rechtstreeks aan het energiebedrijf. In dat geval betaal je geen stookkosten aan Woonpunt. 

Heb je géén eigen cv-ketel of gasmeter in de meterkast? Dan ontvang je warmte via een collectieve ketel die gedeeld wordt met andere bewoners in het complex of gebouw. Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn eigen verbruik betaalt, zijn er in veel gevallen energiemeters op de radiatoren in de woning geïnstalleerd. Ista Nederland neemt de meterstanden op en regelt de afrekening van de stookkosten. Als je geen energiemeters van Ista hebt, ontvang je een afrekening van Woonpunt.  

Zeg je de huur op of ga je verhuizen naar een nieuwe woning? Dan moeten ook de voorschotten en het werkelijke verbruik tijdens de maanden dat je bij ons hebt gehuurd verrekend worden. Dit gebeurt niet meteen na de huuropzegging, maar slechts één keer per jaar. 

Het kan dus voorkomen dat je bijvoorbeeld in februari de huur opzegt en pas het volgende jaar (voor 1 juli) de afrekening ontvangt. Het kan vervelend zijn als blijkt dat je moet bijbetalen. Het is daarom verstandig om hier alvast rekening mee te houden. 

Vanaf 1 januari 2023 hebben we het voorschotbedrag dat je betaalt voor gas verhoogd. We doen dit om te voorkomen dat je onverwacht geconfronteerd wordt met hoge stookkosten. Huurders die hiervoor in aanmerking komen, hebben hierover een brief ontvangen van Woonpunt.

Om te zorgen dat de maandelijkse kosten niet te veel stijgen, heeft Woonpunt besloten om het voorschotbedrag beperkt te verhogen. Het werkelijke verbruik van stookkosten kan hoger uitvallen, afhankelijk van je eigen gebruik. Als je liever een hoger voorschotbedrag wilt instellen, kun je ons een bericht sturen per post of e-mail naar info@woonpunt.nl met het gewenste voorschotbedrag. 

Als je wilt weten hoeveel stookkosten je hebt verbruikt, kun je de instructievideo bekijken. 

Servicekosten

Voor de servicekosten betaal je elke maand een vast bedrag. Deze kosten zijn inbegrepen in de huurprijs en worden maandelijks vooruit betaald. Elk jaar verrekenen we de daadwerkelijke servicekosten met het reeds betaalde voorschotbedrag. Als de werkelijke kosten lager zijn, ontvang je een terugbetaling. Als de kosten hoger zijn, moet je bijbetalen. Mogelijk wordt ook het nieuwe voorschotbedrag aangepast. 

Waarom betaal ik servicekosten? 

In de servicekosten zijn verschillende bedragen opgenomen. Deze hebben betrekking op het onderhoud en de diensten in het gebouw. De servicekosten omvatten de kosten voor het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimtes, het wassen van de ramen en het onderhoud van de groenvoorziening, evenals de kosten voor verlichting en verwarming van gemeenschappelijke ruimtes, parkeergarages, enzovoort. Daarnaast zijn ook je eigen huurdersabonnement of glasfonds in deze kosten opgenomen. 

Afrekening Ista

Woon je in een gebouw met een gezamenlijk verwarmingssysteem, dan regelt Ista de afrekening van de stookkosten. Ista is een gespecialiseerd bedrijf dat wereldwijd actief is in het meten en verrekenen van energieverbruik. In elk appartement van een gebouw met gezamenlijke verwarming wordt het individuele energieverbruik gemeten. Dit is een complexe taak die gespecialiseerde kennis vereist. Daarom besteedt Woonpunt dit uit aan Ista.

Meting en verbuik 

Ista maakt gebruik van de meters die aan de verwarmingen in je woning zijn bevestigd om je energieverbruik te meten. Ze kunnen de meterstanden op afstand uitlezen. Op basis van deze meterstanden stelt Ista een eindafrekening op. Nadat je de eindafrekening hebt ontvangen, worden je werkelijke energiekosten verrekend met de maandelijkse voorschotten die je hebt betaald. Afhankelijk van je energieverbruik kan het zijn dat je geld terugkrijgt of juist moet bijbetalen. 

In de meeste gevallen ontvang je de afrekening van Woonpunt, maar er zijn ook gebouwen waarbij Ista zelf de eindafrekening stuurt en de voorschotten int. Wil je meer informatie? Klik op de knop hieronder voor handige video's, voorbeeldberekeningen en veelgestelde vragen. 

Meer informatie
#
Woontips
Klussen of energie besparen?
Lees onze tips