Betalingsregeling

Heb je moeite om je huur op tijd te betalen? Aarzel dan niet om snel contact met ons op te nemen. We zoeken samen naar een oplossing.

Als je één of twee maanden huurachterstand hebt, kunnen we een betalingsregeling met je treffen. We houden rekening met je gezinssituatie. Hiervoor brengen we je in contact met een schuldhulpverlener. Als je je houdt aan de betalingsregeling, hoef je de achterstand niet in één keer terug te betalen. 

Als je niet reageert op onze brieven, geen betalingsregeling treft of je niet aan de gemaakte afspraken houdt, dan schakelen we een deurwaarder in. Ongeacht de hoogte van de achterstand. De kosten hiervan zijn voor jouw rekening. In dat geval kun je alleen nog een betalingsregeling treffen met de deurwaarder. 

Aanvragen betalingsregeling

Voorkomen uithuiszetting

Bij een huurachterstand van drie maanden of meer, kan Woonpunt de kantonrechter vragen om de huurovereenkomst te ontbinden. Als je nog steeds niet betaald hebt en ook geen regeling hebt getroffen, zal de kantonrechter het verzoek toewijzen. Twee weken na het vonnis gaat de deurwaarder over tot ontruiming van de woning. Tenzij de schuld alsnog in zijn geheel betaald is of de Kredietbank of een andere instantie garantie van betaling heeft gegeven.