Vereniging Van Eigenaren

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van woningen in een appartementencomplex. Zodra Woonpunt één woning in een appartementencomplex verkoopt, zijn we wettelijk verplicht om een VvE op te richten. Alle eigenaren, dus ook Woonpunt, zijn lid van de VvE. Samen beslissen we over beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw en de grond die daar bij hoort, zoals het dak, de lift of de buitendeur.

Wat betekent huren in een gebouw met huur- en koopwoningen?
Dan is Woonpunt gewoon het aanspreekpunt voor vragen, reparatieverzoeken en klachten. Wij behartigen jouw belangen. Omdat we niet de enige eigenaar in het gebouw zijn, moeten we ons wel houden aan de regels en afspraken van de VvE.

Hoe neemt de VvE beslissingen?
Alle afspraken liggen vast in een zogenaamde ‘splitsingsakte’. Daarnaast neemt de VvE besluiten over het onderhoud en beheer tijdens de (jaarlijkse) algemene ledenvergaderingen. Woonpunt is daar als eigenaar bij aanwezig. Onze invloed in de VvE is afhankelijk van het aantal appartementen waarvan wij eigenaar zijn.

Waar moet ik rekening mee houden?

  • Als je VvE een huishoudelijk reglement heeft, dan gaan de afspraken en regels die hier instaan vóór de regels in de Algemene Huurvoorwaarden.
  • De VvE besluit of en wanneer onderhoud aan het gebouw wordt uitgevoerd. Uiteraard informeren wij je hierover.
  • Je opmerkingen of ideeën over het gebouw kan Woonpunt bespreken tijdens de algemene ledenvergadering. Er moet hiervoor dan wel voldoende draagvlak zijn bij de andere huurders.
  • Klachten over de schoonmaak of reparatieverzoeken kun je gewoon aan ons doorgeven. Als ze de gemeenschappelijke ruimte betreffen, bespreken wij ze met de VvE. Zij zijn hiervoor verantwoordelijk.
  • Samen met alle eigenaren deelt Woonpunt de gemeenschappelijke kosten van het gebouw. Denk bijvoorbeeld aan elektraverbuik en de schoonmaakkosten voor de gemeenschappelijke ruimtes. Jaarlijks stelt de VvE vast hoeveel iedere eigenaar moet bijdragen. Een deel hiervan berekenen we aan je door.