Visitatierapport

Iedere woningcorporatie laat eens in de vier jaar een maatschappelijke visitatie uitvoeren. Daarbij beoordeelt een onafhankelijke organisatie onze maatschappelijke prestaties. Ze kijken onder meer naar het oordeel van belanghebbenden, zoals huurders, gemeenten, andere corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Maar ze kijken ook of wij de goede dingen doen en hoe we dat doen in relatie tot onze ambities.

Na vier jaren van hard werken, was Woonpunt benieuwd naar deze visitatie. In 2019 gaf de visitatiecommissie Woonpunt een flink aantal verbeterpunten mee. Onze ambitie was om in de periode die daarop volgde de magere scores om te buigen naar ‘voldoende’ en ‘goed’. En dat is gelukt, met een dikke 7 zijn we op de goede weg. Op alle onderdelen scoren we ruim boven de norm en beter dan bij onze vorige visitatie. Het doet ons deugd dat onze inspanningen van de afgelopen jaren worden beloond. 

Lees hier het meest recente visitatierapport Lees de bestuurlijke reactie