Wat doet Woonpunt?

Op hoge inflatie en sterk stijgende energieprijzen hebben we geen invloed. Maar we zijn als sociale verhuurder wel verantwoordelijk voor onze woningen. Wat doen we allemaal?

E-, F- en G-labels aanpakken

We pakken de komende zes jaar 3.200 woningen aan die nu nog een E-, F- of G-label hebben. Zo zorgen we ervoor dat in 2028 alle woningen gemiddeld label B hebben. Een grote klus, waarvoor we alle zeilen bijzetten. Het liefst zouden we alle woningen meteen aanpakken, maar dat is helaas niet mogelijk. Zodra jouw woning aan de beurt is, krijg je daarover van ons bericht.

Altijd energiebesparend

Komen we iets repareren of vervangen? Dan kiezen we altijd voor een duurzamere, energiebesparende optie. Bij het vernieuwen van daken brengen we hoge isolatie aan. En bij het schilderen van kozijnen vervangen we enkel glas door HR++ glas. Bij het vervangen van keukens halen we deze van het gas af als dat technisch mogelijk is.

Duurzaam renoveren en bouwen

Jaarlijks voeren we renovatie en groot onderhoud uit bij zo’n 200 woningen. Dan brengen we standaard aan: HR++ glas, CO2 gestuurde ventilatie, spouwisolatie, buitengevelisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, leidingisolatie en waar mogelijk zonnepanelen. We onderzoeken hoe we zoveel mogelijk keukens van het gas kunnen afhalen.

Energieneutraal bouwen

We bouwen gemiddeld zo’n 100 nieuwe woningen per jaar die bijna energieneutraal en gasloos zijn.

Versneld spouwen isoleren

We isoleren versneld de spouwen bij een paar honderd gezinswoningen met energielabel E, F of G.

Vervangen open gastoestellen

In 2023 en 2024 vervangen we keukengeisers, gashaarden en cv-ketels die 18 jaar of ouder zijn. Ze krijgen een modern, energiezuiniger alternatief. Heb je zo’n open gastoestel? Dan ontvang je meer informatie, zodra onze onderhoudspartners Breman en Feenstra hem komen vervangen.

Blik op de toekomst

Stilstand is achteruitgang. Daarom volgen we de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid op de voet. Op kleine schaal doen we ervaring op met het plaatsen van hybride warmtepompen. Waar mogelijk onderzoeken we de mogelijkheid om woningen aan te sluiten op een warmtenet.

Huren betaalbaar houden

Woonpunt doet er alles aan om de huren betaalbaar te houden. Zo willen we de vaste lasten iets verlichten. Hoe we dat doen?

  • Heb je een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum)? En een huur hoger dan €550 (prijspeil 2020)? Dan krijg je in 2023 een éénmalige huurverlaging van gemiddeld €57. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen. Je hoort voor 1 mei 2023 van ons of je in aanmerking komt voor die eenmalige huurverlaging.
  • We beperken de jaarlijkse huurverhoging. Die is niet langer gekoppeld aan de hoge inflatie, maar aan de cao-lonen. Afgesproken is dat de huren voortaan gemiddeld minder hard stijgen dan de lonen.
  • Vanaf 2023 vragen we geen huurverhoging meer bij het aanbrengen van isolatie.