WarmtepijpenDSMGeleen.jpg

Wat is de Warmtewet

Corporaties moeten sinds enkele jaren voldoen aan de Warmtewet. Deze wet zorgt ervoor dat huurders van woningen met een blokverwarming een eerlijke energieprijs betalen. Huurders die geen eigen CV-ketel hebben of waarvan hun woning is aangesloten op een blokverwarming, kunnen immers geen eigen energieleverancier kiezen. Dit geldt niet voor huurders binnen een VvE. Daar moet de VvE zorg dragen voor een energieleverancier.

Veel gestelde vragen over de Warmtewet

 • De Warmtewet is bedoeld om ervoor te zorgen dat gebruikers van gemeenschappelijke verwarming niet teveel betalen voor hun verwarming. Zij kunnen immers niet zelf hun energieleverancier kiezen. De Warmtewet garandeert dat de energieprijs voor gebruikers van een gemeenschappelijke verwarming nooit hoger is dan het maximum dat in de Warmtewet is vastgelegd.

 • De Warmtewet geldt voor huurders die een verwarmingsketel delen, de zogenaamde blokverwarming, of voor huurders die aangesloten zijn op het stadsverwarmingsnet.

 • Niets. Woonpunt of Ista bepaalt het voorschot net als eerdere jaren op basis van uw eerdere verbruiksgegevens.

 • De Warmtewet garandeert dat u nooit meer betaalt voor uw verwarming dan de maximumprijs uit de Warmtewet. In opdracht van de overheid stelt de Autoriteit Consument & Markt jaarlijks deze prijs vast.

 • Het kan voorkomen dat het variabele tarief voor het verbruik in uw complex (de GJ-prijs) hoger uitvalt dan het tarief dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) adviseert. Dat mag, omdat de ACM de totaalprijs toetst. Deze totaalprijs is een optelsom van het vaste en het variabele tarief. Onderaan de streep betaalt u dus niet meer dan de maximale prijs op basis van de tarieven van de ACM.

  REKENVOORBEELD

  Kosten volgens

  Complextarieven (voorbeeld)

  Maximale kosten 2017

  volgens ACM

  Verbruik in Gigajoules35 GJ35 GJ
  Tarief€ 25,- per GJ€ 24,05 per GJ
  Vastrecht€ 150,-€ 309,52
  Totale kosten: verbruik x tarief + vastrecht€ 1.025,-€ 1.151,27

  Toelichting:
  In het voorbeeld ligt het complextarief weliswaar hoger dan het maximale tarief volgens de ACM, maar de totale kosten komen toch lager uit. Dit komt omdat het tarief voor vastrecht lager ligt dan bij de ACM.

 • De afrekening wordt in opdracht van Woonpunt verzorgd door Ista. Is de afrekening voor u niet duidelijk, kunt u eerst met Ista bellen. Het telefoonnummer staat op de brief. Blijft u dan nog met vragen of onduidelijkheden zitten, belt u Woonpunt. Als ook dit overleg niet leidt tot een bevredigend antwoord, kunt u terecht bij de Geschillencommissie Warmtelevering; op hun website leest u hoe dat gaat. Let op: hier zijn kosten mee gemoeid die u alleen terugkrijgt als u in het gelijk gesteld wordt.