Veel gestelde vragen

Heeft u vragen over de huurverhoging? Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, neemt u dan contact met ons op via dit formulier of bel onze klantenservice via telefoonnummer 088-0506070.

 • Woonpunt volgt het advies uit het Sociaal Huurakkoord op om de huurprijs te bevriezen of verlagen, als bewoners voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het betreft een sociale huurwoning.
  • De huurprijs is hoger dan € 720, 42.
  • De huurder heeft op basis van het gezamenlijk inkomen recht op huurtoeslag. Als alleenstaande moet uw inkomen dan lager zijn dan € 22.700,-- (AOW-gerechtigden € 22.675). Voor meerpersoonshuishouden geldt dat het totale inkomen lager moet zijn dan € 30.825,-- (AOW-gerechtigden € 30.800).

  Gegevens opsturen

  Denkt u aan de voorwaarden te voldoen? Dan hebben wij de volgende gegevens van uw nodig:

  • Een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen). Hieruit blijkt hoeveel bewoners op dit moment op uw adres staan ingeschreven. U kunt dit opvragen bij uw gemeente.
  • Alle actuele inkomensgegevens van 2018 van alle bewoners die op uw adres staan ingeschreven.

  U kunt deze gegevens per e-mail sturen naar info@woonpunt.nl of per post naar Woonpunt, t.a.v. Léon Bastings, Postbus 1112, 6201 BC Maastricht.

 • Reden dat we een huurverhoging doorvoeren, is dat het voor ons van belang is om ons huishoudboekje op orde te houden. De huurverhoging is nodig om te kunnen blijven investeren in bestaande woningen, nieuwbouw en leefbaarheid.

  Bij de huurverhoging volgen we de richtlijnen van de overheid. Het percentage waarmee we verhogen ligt tussen 0% en 4,1%. Gemiddeld is de huurverhoging 1,6% en daarmee gelijk aan de inflatie.


 • Voor woningen met een huurprijs tot € 720,42 (sociale huur) ligt de huurverhoging tussen 0% en 4,1%. Bij het vaststellen van de individuele huurverhoging per woning kijken we naar de kwaliteit, de huidige huurprijs en de huurprijs die we zouden willen vragen als we de woning opnieuw zouden verhuren.

 • Woont u in een woning met een huurprijs boven € 720,42 per maand, en wordt uw woning niet als sociale huur aangemerkt? Dan verhoogt Woonpunt uw huur met maximaal 4,1%. Bij het vaststellen van de individuele huurverhoging per woning kijken we naar de kwaliteit, de huidige huurprijs en de huurprijs die we zouden willen vragen als we de woning opnieuw zouden verhuren.

 • De huurverhoging bij Woonpunt bedraagt maximaal 5,4%.

 • Een zittende huurder die vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, houdt zijn recht op huurtoeslag ook als de huur boven de grens uitkomt. Bij een nieuwe aanvraag moet de huur wel lager zijn dan de maximale huurgrens (=liberalisatiegrens).

 • Ja, dat mag als de huurprijs van uw woning op basis van de puntenwaardering boven de liberalisatiegrens ligt. Deze grens ligt op € 720,42. De puntenwaardering van uw woning geeft de kwaliteit van uw woning weer. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

 • De bijdrage voor abonnement huurdersonderhoud passen we aan op basis van de werkelijke kosten over voorafgaande jaren, marktontwikkelingen en wettelijke verhogingen.

 • De bijdrage voor het glasfonds blijft gelijk aan afgelopen jaar.

 • U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging op basis van achterstallig onderhoud. Wel kunt u bij ernstige onderhoudsgebreken een procedure 'Onderhoud en huurprijs' starten bij de Huurcommissie. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Huurcommissie. Als er al een procedure 'Onderhoud en huurprijs' loopt, dan kunt u wel bezwaar maken. Ook kunt u bezwaar maken als de Huurcommissie de huurprijs tijdelijk heeft verlaagd vanwege onderhoudsgebreken, en de gebreken nog niet zijn verholpen.

 • Wilt u bezwaar maken dan kunt u het formulier invullen op onze website.

 • In onderstaande gevallen kunt u bezwaar maken tegen uw huurverhoging:

  • De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging.
  • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijsgrens volgens het puntensysteem te liggen.
  • Het voorstel is verkeerd aangekondigd of bevat fouten, zoals een onjuiste ingangsdatum of huurprijs.
  • Het voorstel is minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum verstuurd.
  • De huur is door de huurcommissie tijdelijk verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
  • Er is sprake van all-in huur (geen splitsing in kale huur en servicekosten, waardoor de kale huurprijs niet bekend is).
 • U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging door dit formulier in te vullen. Kijk voor meer informatie op www.woonpunt.nl/huurverhoging