Welk onderhoud moet u zelf doen?

U zorgt zelf voor het klein en dagelijks onderhoud van uw woning. Dat is wettelijk zo bepaald in het ‘Besluit kleine herstellingen’. Hieronder leest u welke werkzaamheden daaronder vallen. Voor deze werkzaamheden kunt u geen beroep doen op de onderhoudsverplichting van Woonpunt als verhuurder.

Wilt u weten welke reparaties voor Woonpunt zijn? En welke onder het abonnement huurdersonderhoud vallen? Kijk dan in de folder.

iStock_klusadvies_verf.pg

Schilderwerk

Het witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnenhoutwerk en zo nodig het behangen van de binnenmuren. De voorbereidende werkzaamheden voor dit schilderwerk, waaronder in elk geval het plamuren, schuren en opvullen van gaatjes, butsen en geringe (krimp)scheuren.

 

Kleine werkzaamheden

Het vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen van de woonruimte, bijvoorbeeld:

 • trapleuningen, deurknoppen en drempels;
 • elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen.

 

Woonpunt picto sleutels.jpg

Onderdelen woonruimte

De onderdelen in de woonruimte die u, tegen geringe kosten, makkelijk zelf kunt vervangen of vernieuwen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • kraanleertjes en andere eenvoudig te vervangen onderdelen van kranen;
 • deurknoppen en sloten, hang- en sluitwerk van de deuren en ramen;
 • vloer- en plafondroosters;
 • sleutels van binnen- en buitensloten;
 • garnituur voor douche- en toiletruimte;
 • garnituur voor de wc;
 • elektrische schakelaars, wandcontactdozen, deurbellen, kabel-, telefoon- en computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken.

 

Scharnieren, sloten, kranen

De scharnieren (van deuren, luiken en ramen), sloten en kranen moet u zelf:

 • gangbaar houden;
 • regelmatig de beweegbaarheid controleren;
 • beweegbare onderdelen zo nodig oliën en smeren of ontkalken.

 

Bevriezing

U moet zelf zorgen dat kranen niet kunnen bevriezen bij koud weer. 

 

Verlichting

Het vervangen van lampen aan de buitenzijde van de woonruimtegedeelte van het gehuurde en in de gemeenschappelijke (buiten)ruimten.

 

Ruiten en ingebouwde spiegels

Het vervangen van beschadigde ruiten en ingebouwde spiegels, voor zover daaraan geringe kosten verbonden zijn.

 

picto prettig wonen.jpg

Eenvoudig onderhoud aan verwarming en ventilatie

Voor goed onderhoud aan uw cv-ketel werkt Woonpunt samen met gerennommeerde onderhoudsbedrijven. Maar er zijn ook werkzaamheden waarvoor geen specialistische kennis nodig is. Die zaken kunt u zelf. Denk aan:

 • het ontluchten en bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie;
 • het opnieuw opstarten van de verwarmingsinstallatie na uitval;
 • het vervangen van filters van de (mechanische) ventilatie  en het schoonhouden van de roosters.

 

Tochtwering

Het aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen kunt u zelf, als dit nodig is en niet te duur. 

picto hondje brief.jpg

 

Onderdelen buiten de woonruimte

Het vervangen en vernieuwen van onderdelen buiten de woonruimte die u makkelijk zelf kunt, zoals:

 • onderdelen van de brievenbus;
 • onderdelen van de buitenlamp;
 • onderdelen van de carport;
 • onderdelen van de vlaggenstokhouder.

 

Tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen

Het onderhoud van tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodat deze een verzorgde indruk maken. Dat betekent bij eerste bewoning van een woonruimte met een tuin of erf:

 • de aanleg van de tuin of het erf, met uitzondering van de aanleg van opritten en toegangspaden en het aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding.
picto groenverzorging.jpg

Daarna betekent dat:

 • egaliseren van de tuin en het opbrengen van tuinaarde;
 • regelmatig maaien van het gras;
 • regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden en terrassen;
 • vervangen van gebroken tegels;
 • regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen;
 • vervangen van beplanting die is doodgegaan;
 • vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen, het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen;
 • indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen.

 

Schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen

Het zo nodig vegen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen, voor zover deze voor de huurder bereikbaar zijn.

 

Riool

Het schoonhouden en zo nodig ontstoppen van het binnenriool tot aan het aansluitpunt vanuit het woongedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool of hoofdriool, voor zover deze riolering voor de huurder bereikbaar is.

 

picto dweilen.jpg

Vuilstortkoker/vuilniscontainerruimte

Het schoonhouden en zo nodig ontstoppen van de vuilstortkoker. Het schoonhouden van de vuilniscontainerruimte. In beide gevallen voor zover voor de huurder bereikbaar.

 

Schoonhouden

Het schoonhouden van de woonruimte en de gemeenschappelijke ruimten.

 

Ruiten, kozijnen, deurposten, geverfd houtwerk en andere geverfde onderdelen

Het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen, voor zover deze voor de huurder bereikbaar zijn.

 

Mieren.jpg

Ongedierte

Het bestrijden van ongedierte, zoals vlooien, mieren, wespen, luizen, voor zover de kosten gering zijn. Tenzij het ongedierte gevolgen heeft voor de bouwkundige situatie van de woonruimte.

 

Goten en regenafvoeren

Het regelmatig schoonhouden van goten en regenafvoeren, voor zover deze voor de huurder bereikbaar zijn.

 

Zwerfvuil

Het regelmatig verwijderen van zwerfvuil.

 

Picto afval opruimen wit.jpg

Graffiti

Het verwijderen van graffiti, voor zover de kosten gering zijn en deze voor de huurder bereikbaar is.

 

Zink- en beerputten en septictanks

Het legen van zink- en beerputten en septictanks.

picto prettig wonen.jpg