Ons kantoor is op vrijdag geopend van 8.30 tot 13.00 uur. Telefonisch blijven wij, zoals u gewend bent, bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. 

Algemeen 1.jpg

Loket Housing

Iedereen heeft recht op een (huur)woning waarin zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Loket Housing bemiddelt in het vinden van een passende woning voor mensen met een niet-standaard woonvraag. Het loket is bedoeld voor inwoners van Zuid-Limburg (vanaf 18 jaar) die op zoek zijn naar een woning en daarnaast begeleiding nodig hebben.  

Zelfstandig wonen 

De doelstelling van Loket Housing is dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan wonen. Centraal hierin staat het luisteren naar de vraag, aanbieden van wonen en zorg op maat en het bevorderen van zelfredzaamheid. Ook duurzaamheid is hierin belangrijk. Loket Housing zoekt hierom een passende woonplek voor een langdurige periode. 

Samenwerkingsverband 

Loket Housing is een samenwerkingsverband tussen woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen in Parkstad, Maastricht en de Westelijke Mijnstreek. De procesregisseurs van Loket Housing zijn de "spil” tussen alle betrokken partijen en voeren regie. Ook Woonpunt werkt samen met Loket Housing. Het kan dus voorkomen dat Woonpunt Loket Housing inschakelt om een situatie te beoordelen en/of een traject aan te bieden.  

Wat biedt Loket Housing?  

Loket Housing biedt 3 woonproducten aan:  

  • Housing: Voor mensen die wonen in Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen, GGZ of een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.  

  • Housing Plus: Mensen die al een woning huren van een woningcorporatie en daarbij problemen ervaren, maar ook voor mensen die niet (via de reguliere weg) in aanmerking komen voor een woning bij een woningcorporatie omdat er onduidelijkheden of twijfels zijn over het woongedrag.  

  • Housing First: Eerst een huis, daarna de rest. Housing First begint met het opheffen van dakloosheid.  

Housing wordt in heel Zuid-Limburg aangeboden, Housing First en Housing Plus op dit moment alleen in de regio Parkstad.  

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Ga naar: https://www.levantogroep.nl/loket-housing/housing