Verzoek huurverlaging

Wil je een verzoek indienen voor huurverlaging, vul dan onderstaand formulier in. Binnen drie weken ontvang je een reactie op het bezwaar. Bij de aanvraag moet je een aantal documenten meesturen:

Een verklaring van de gemeente van wie er allemaal op uw adres woont, uw huishoudsamenstelling. Een zogenaamd uittreksel Basisregistratie personen (BRP) waaruit blijkt hoeveel personen op het adres staan ingeschreven op het moment dat de huurverlaging wordt aangevraagd. Dit kunt u aanvragen bij uw gemeente. Geef duidelijk aan dat vermelding van medebewoners of gezinssamenstelling nodig is. Enkel een verklaring van de gemeente dat u op het adres bent ingeschreven, is niet voldoende. Woont u in gemeente Maastricht, vraag dan het uitgebreid uittreksel Basisregistratie personen (BRP) aan.

Bewijzen van je inkomen over de afgelopen zes maanden van alle meerderjarige bewoners, behalve inwonende kinderen onder de 27 jaar. 

Bij loon of uitkering per persoon: 

  • Loonstrook/uitkeringsspecificatie van de eerste maand van de inkomensdaling, tenminste 6 maanden geleden 
  • Een loonstrook/uitkeringsspecificatie van de laatste maand voor de aanvraag. 

Bij inkomen uit onderneming per persoon: 

  • Een schatting van de winst over de voorafgaande 6 maanden, ondertekend door een gecertificeerde accountant. 

Bij inkomen uit overige werkzaamheden (niet uit loondienst/uitkering en geen inkomen uit onderneming) per persoon 

  • Een schatting van het bruto-inkomen van de voorafgaande 6 maanden uit de opbrengsten van die werkzaamheden minus de daarvoor gemaakte kosten, ondertekend door een gecertificeerde accountant. 

* Woonpunt gebruikt jouw e-mailadres ook voor toekomstige klantcontacten (lees meer)