Poortgebouw 2.jpg

Pottenberg, Maastricht

Woonpunt start eind 2023 met de sloop en nieuwbouw van het Poortgebouw. Voorafgaand aan de machinale sloop vinden voorbereidende werkzaamheden plaats waaronder een asbest onderzoek. Hierop aansluitend start begin 2024 de sloop en nieuwbouw van de Mammoetflat.

Toekomstgerichte plannen
In totaal komen er 102 appartementen die bestaan uit een mix van sociale huur en middenhuur. In het Poortgebouw komen 56 appartementen en in de Mammoetflat 46 appartementen. Alle nieuwbouwappartementen worden goed geïsoleerd en volledig gasloos. Doordoor krijgen deze energiezuinige, levensloopbestendige appartementen energielabel A++. Daarnaast komen in de plint van het nieuwe Poortgebouw bedrijfsruimtes. Architectenbureau Martens Willems & Humblé maakte het ontwerp. Hierbij hebben ze rekening gehouden met het behoud van cultuurhistorische elementen. Naar verwachting worden de nieuwbouwappartementen eind 2025 opgeleverd.

In samenwerking met de gemeente Maastricht werkt Woonpunt aan de ontwikkeling van een toekomstbestendig Pottenberg. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht en het centrum van Pottenberg wordt meer betrokken bij de omgeving. 

Mammoetflat 1.jpg
Poortgebouw 2.jpg
Poortgebouw 21.jpg