WP-bewonerskrachten-Yvonne-en-Daniel-20230620-007-min.jpg

Bewonerskrachten in onze wijken

Bewonerskrachten zijn actieve en betrokken bewoners. Onze bewonerskrachten zijn de ogen en oren in de wijk. Dit doen zijn door regelmatig een rondje in het gebouw en de buurt te maken en medebewoners aan te spreken op zaken die opvallen. Denk daarbij aan het onderhoud van de tuin of het vrijmaken van de brandgang. Ook geven zij het goede voorbeeld aan medebewoners, bijvoorbeeld door te laten zien waar zij afval kunnen weggooien. Ideeën om de wijk te verbeteren zijn ook altijd van harte welkom.

Onze bewonerskrachten

Yvonne, één van onze bewonerskrachten, ziet een sterke verbetering in haar wijk. “Het is een stuk netter en schoner en we maken regelmatig een sociaal praatje met andere bewoners. Als bewonerskracht loop je vaak door de buurt en signaleer je zaken. Samen met Woonpunt en de gemeente werk je aan een passende oplossing voor de wijk. Ons werk werpt duidelijk zijn vruchten af. Je krijgt meer respect en vertrouwen van je medebewoners. Dat geeft mij voldoening!”

Aanmelden

Heb jij hart voor de wijk? Houd je regelmatig een oogje in het zeil? En maak je geregeld een babbeltje met de buren? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als tegemoetkoming ontvang je vanuit Woonpunt een leuke beloning. Maar dat is niet alles. Ook woon je in een fijne omgeving en krijgt waardering van de buren. 

Voordat je aan de slag gaat als bewonerskracht krijg je een uitgebreide instructie door de medewerkers van Strategische Wijkaanpak. Je overlegt regelmatig met onze buurtcoördinatoren en hebt contact met de bewonerskrachten uit je eigen wijk en de omliggende wijken.  

Wil je meer weten of zich aanmelden als bewonerskracht? Neem dan contact op met de buurtcoördinator uit jouw wijk. Samen maken wij de wijk!