20240123 Uitreiking burenboek Woonpunt Versilienbosch-4140.jpg

Burenboek Versiliënbosch:
De geschiedenis van een tuinwijk en haar bewoners

Woonpunt heeft een burenboek laten maken over de Heerlense wijk Versiliënbosch. Een boek door en voor bewoners van deze ruim honderd jaar oude mijnkolonie. Door de geschiedenis en bewonersverhalen vast te leggen, blijft de historie van Versiliënbosch en haar bewoners voor altijd behouden. Op 23 januari werd het eerste exemplaar feestelijk uitgereikt aan Lies van de Peppel, die al meer dan 60 jaar in Versiliënbosch woont.

Karakter Versiliënbosch behouden

Aanleiding voor het burenboek zijn de plannen van Woonpunt om de wijk te vernieuwen en verduurzamen. Wim Hazeu: “Versiliënbosch is een fijne buurt met veel verbinding. Een buurt waarin mensen zich thuis voelen. Wat deze buurt ook bijzonder maakt, is het mijnverleden. Dat verleden heeft de buurt haar eigen identiteit gegeven. Die identiteit willen we in de toekomstige plannen bewaren en zelfs verrijken. Bijvoorbeeld door herkenbare elementen of gevels waar mogelijk te behouden. En door de sfeer en bouwstijl mee te nemen in de ontwikkeling van de planvorming. Zodat we de buurt beter achterlaten voor toekomstige generaties. En het karakter van Versiliënbosch ook in de toekomst behouden blijft.”

Gezellige en drukbezochte presentatie

Woonpuntbestuurder Wim Hazeu overhandigde het eerste exemplaar aan een van de oudste bewoners van Versiliënbosch, Lies van de Peppel. Het burenboek vertelt de geschiedenis van een tuinwijk en haar bewoners door de jaren heen. Een geschiedenis die nooit af is. Daarom is achteraan een deel opgenomen dat bewoners zelf kunnen aanvullen met nieuwe herinneringen en foto’s. Tijdens de gezellige en drukbezochte middag met soep en broodjes werd daar meteen een begin mee gemaakt.